A SZENTESI FOCI - DOKUMENTUM éS VIDEó GYŰJTEMéNYE 1925-1929-ig
a képekre kattintva azok nagyobb és letöltheto teljes változata jelenik meg

 

1925.

1925. január
január 18.
Campo Milan: Olaszország - Magyarország 1 : 2 (1-1)1925. február
február 6. péntek
Alföldi Újság XXV. évf. 28. sz

A Levente Egyesület megalakításával foglalkozik rendkívüli ülésen a képviselo testület Szentesen a Testnevelésrol szóló 1921. évi 53. t.c. végrehajtása tárgyában kiadott 9000-1924. számú m. kir. Vallás és Közoktatásügyi Miniszteri Rendelet elrendelte, hogy az iskolán kívüli ifjak testedzése az úgynevezett Levente Egyesületekben lesz eszközölheto.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

február 25. kedd 
Alföldi Újság XXV. évf. 32. sz

Bár nem tartozik szorosan a Szentesi Torna Egylet életéhez, de az adott korban mind a sportolók, mind a sportvezetok között sok „keveredés” történt, melyhez az egyik példát a Szentesi Levente Egyesület megalakulása is szolgáltatta.
Vasárnap délelott zajlott le az az impozáns és szép ünnepség, amelynek keretében a helyi Levente Egyesület megalakult. Az ünnepséghez méltó keretet adó Tóth József színházban egészen megtelt a nézotér, amikor 11 órakor dr. Négyesi Imre, Szentes város polgármestere rövid beszéddel megnyitotta a gyulést.
Dr.Lakos István helyettes polgármester tartalmas és szép beszédben méltatta azt a nemes eszmét, amelynek megvalósítására alakul meg a Szentesi Levente Egyesület. Röviden ismertette az Egyesület Alapszabályait. Jelmondata: Istennel a Hazáért és Királyért
A Testnevelés Bizottság javaslatára az Egyesület tisztikarát a következoképpen választották meg: elnökké dr. Szeder Ferenc Jánost, alelnökké és ügyvezeto igazgatóvá Csallány Gábort, titkárul Szánthaí Lászlót, jegyzové Szathmáry Jánost, pénztárnokká Mátéffy Lajost, ellenorré Szabó Józsefet, és könyvtárossá Gálfy Sándort.
Választmányi tagok lettek: Kádár árpád, Budai Bálint, Jószai Bálint, Csúcs Károly gazdasági tanácsos, dr. Csergo Károly, Dózsa Endre, dr. Lakos István, dr. Novobáczki Kálmán, dr. Mihóczy Rezso, és Oláh Ferenc csendorornagy.
A gyulés vezetését az elnökké megválasztott dr. Szeder Ferenc János vette át, aki – miután a közönség a bizottság jelölési javaslatát egyhangúlag tudomásul vette – a gyulést bezárta.  A közönség, a Himnusz eléneklése után távozott.
A tisztikar és a választmány tagjainak összeállítása ellen a legcsekélyebb kifogás nem merült fel, mert abban a szentesi sportélet kiválóságai foglaltak helyet, de – a teljesség igénye és név nélkül – megjegyezték, hogy sok olyan férfiú kimaradt, akikre a sportban eltöltött évek hosszú sora óta kifejtett tevékenységük erre a feladatra is méltónak találtattak volna.
A Levente Egyesület muködése egy „felülrol” indított kezdeményezés volt. Maga a gondolat nagyon pozitív, egyrészt a fiatalok fizikai és szellemi fejlodésében sokat tehettek a foglalkozások során, másrészt bizonyos fajta közösségi szellemre is neveltek, egyáltalán foglalkoztak a fiatalokkal, ami manapság már egyre nehezebben utolérheto folyamat.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.1925. március
március 11.
Tiszavidéki alosztály?
március 22. vasárnap
Barátságos:
Szentesi TE - SzMTK 3:1 (2:0)
Góllövok: Hajdu (2) Bóna (SzTE), illetve Mol-nár (SzMTK)
(Sz. I.)március 25.
MTK stadion: Magyarország - Svájc 5 : 0


Szentesi
TE - Csongrádmegyei csendoriskola válogatott 5:0 (0:0) Bíró: Mittinger
Horváth 3, Szathmári és Piti lott gólt.


1925. április
április 3 péntek
Alföldi Újság XXV évf. 76. sz.

Az akkori Szentesi sportközönség elott ismert, de sajnos a körülmények tisztán látásához nincs kello forrásanyag. Felteheto, hogy anyagi jellegu problémák merültek fel az egyesület részérol, illetve biztos, hogy a szegediek megítélése szerint is a sportszeruség is csorbát szenvedett, akár úgy, hogy durván játszottak, akár a játékvezetoket kritizálták erosebben, mint kellett volna. A Szentesi Torna Egyletnek ezért a múltban, a szegedi délikerülettel történt differenciái miatt nem engedték meg, hogy bajnoki mérkozéséket tarthasson, illetve a Szentest a bajnoki listán a megérdemelt elso osztályból a második osztályba akarták delegálni.
A SzTE vezetosége azonban e határozattal szemben – nagyon helyesen – azt az álláspontot foglalta el, hogy mivel a SzTE footballcsapata olyan szinten áll, hogy egy elsoosztályban való szereplés teljesen jogosan megilletné, így nem akarta a csapatot annak kitenni, hogy a lényegesen alacsonyabb nívójú másodosztályú footballegyesületekkel való bajnoki mérkozések esetleg a csapat tudását és technikáját lerontsák. Inkább tehát nem neveztek be a tavalyi oszi mérkozésekre, s barátságos mérkozéseken, de kiváló csapatokkal mérkozött a SzTE I. csapata. és ezekkel kárpótolták a bizonyára színvonaltalanabb másodosztályú mérkozések helyett a szentesi sportközönséget, és valószínu, hogy a pesti, kecskeméti, kiskunfélegyházi csapatokkal való kemény küzdelem inkább a fejlodést szolgálta mint a formahanyatlást, a szurkolói igények kielégítésérol nem is beszélve.
Azonban a SzTE vezetosége a délikerülettel való viták elsimítása céljából tárgyalásokat kezdeményezett a szegedi illetékesekkel, intézoséggel, hiszen egy ilyen erosségu csapat – mint a SzTE – a délikerület bajnoki színvonalát is emeli, és hajlandóság mutatkozik a szegedi sportvezetoknél arra, hogy a tárgyalások kedvezo irányt vegyenek. A kerület vezetoségében is meg van a hajlandóság arra, hogy a SzTE csapatát ismét befogadja, de azt a feltételt kívánták meg, hogy a fennálló tartozásokat az egyesület fokozatosan törlessze s a jövoben minden körülmények között viselkedjék sportszeruen.
így már ebben az évben tavasszal a szentesi sportközönség viszontláthatja a régen nélkülözött és nagyszeru játékerot képviselo szegedi csapatokat, akikkel egyenlore csak barátságos mérkozéseket fog az SzTE játszani.
Az SzTE vezetosége szervezo munkája tavasszal még csak barátságos mérkozéseket, de osszel már hivatalos – egyenlore másodosztályú - bajnoki mérkozéseket hoz az Erzsébet kerti sporttelepre. Joggal lehet remélni, hogy az SzTE ismét elfogja eredményei alapján érni, hogy az elso osztályban fog elobb-utóbb újra szerepelni.
Húsvét mindkét napján az SzTE a jóképeségu Szolnoki Munkás Football Klubbal játszik barátságos mérkozést.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.április 5. vasárnap
Az Alföldi Újság XXV. évf. 78.sz.

Anyagi Támogatást Kap a Szentesi  Torna Egylet az Országos Testnevelési Tanácstól!
„ Az egyre fejlodo és szép múlttal bíró Szentesi Torna Egylet a háborút követo idokben olyanhatalmas iramban tört elore, amely vidéki sportegyesületeknél párját ritkítja. Az elhanyagolt és gazzal benott Erzsébet kertbol aránylag rövid ido alatt vidéki viszonylatban hatalmas sportpályát csinált, s általában Szentes sportéletét hatalmas léptekkel vitte elore. Tudjuk, hogy a maradiság és a meg nem értés, milyen nagy és leküzdhetetlennek látszó akadályokat emelt a sportegyesület önzetlen és nagyszabású tervei elé, de a szívós akarat és lankadatlan kitartás végül is gyozedelmeskedett az elfogultság fölött.
Nagy födött tribün. Szépen gondozott football és futópálya, megfelelo sportfelszerelés hirdetik az egylet agilis vezetoségének eddigi önzetlen és nemes munkásságát.
A fejlodés és a nagyarányú építkezés természetesen hatalmas anyagi áldozatokat követelt az egyesülettol, s az építkezéshez szükséges összeget jóformán a semmibol teremtették elo. Jelenleg az a helyzet, hogy ez az egylet nagyobb anyagi követeléssel áll szemben, amelynek végre meg akar felelni. A vezetoség a napokban Bugyi Antal nemzetgyulési képviselot kérte fel, hogy az Országos Testnevelési Tanácstól 130 millió korona segélyt eszközöljön ki, az egyesület részére, hogy mindinkább nyomasztó követeléseket rendezni tudja..
Az Országos Testnevelés Tanács elnöke, Karafiát Jeno a napokban levelet intézett ebben az ügyben a Szentesi Torna Egylet Vezetoségéhez, amelyben arról értesített, hogy az egyesület kérését nem áll módjában teljes egészében honorálni, s a kért 130 millió helyett csupán 20, legfeljebb 25 millió koronát utalhat ki az egyesület részére gyorssegély éppen.
Az a támogatás, bárha korántsem fedezi az egyesület fennálló tartozását, az utolsó órában érkezett, s annak mikénti felhasználásáról az egylet vezetosége a napokban fog dönteni, amikorra a segély tényleg le fog érkezni.
A támogatás értékéhez viszonyítani lehet az 1925. évi április, pesti terménytozsde árait:
1 q. búza         487-490 ezer korona
1 q. árpa          450-455 ezer korona
1 q. tengeri      385-405 ezer korona
1 kg sertéshús átlagban          16-17 ezer korona      
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

április 7. kedd            -
Alföldi Újság XXV. évf. 79.sz.

SzTE – Szolnoki MTE labdarúgó mérkozés
A helyi csapatnak  vasárnap ez az elso hivatalos mérkozése ebben az esztendoben. Az ellenfél igen komoly játékerot képvisel, jóval túl van már a tréningezéseken – ma alapozásnak mondanánk – sot komoly bajnoki mérkozéseket is játszott már az idén, meglepo és szép eredményekkel a kecskeméti alosztályban. Pár évvel ezelott szerepelt a SZMTE városunkban, és foci játéktudásból, a játékmodorból adódóan, szebbnél szebb kombinációs játékkal meg is lepte a SzTE csapatát, és elnyerte a sportszeru szentesi közönség szimpátiáját is. Ez a közönségvélemény – akarat adta az ötletet, hogy a Húsvéti ünnepek alkalmával a szolnoki focistákat vendégül látják.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

április 10. péntek
Alföldi Újság XX V. évf. 82. sz.

A SzTE Húsvét mindkét napi mérkozését lázas érdeklodés elozi meg. AZ utolsó tréning után  mutatott formája a játékosoknak bizakodásra adott okot, melybol következtetni lehet a mérkozés eredményére is. Ha nem is tudná legyozni a szimpatikus szolnoki csapatot a SzTE, de meglepetés-szeru nagy vereséget sem szenvednek a szentesiek. Végre egy összeállítást is közöl a helyi sajtó:
Harter – Piti, Mikó -  Szathmáry, Bóna, Berkes – Hajdú, Vajda, Horváth, Pozsonyi, Tasnády felállítású csapat vette fel a küzdelmet a szolnoki MTE csapatával.
Az SzTE vezetosége értesítette az olvasókat, hogy a mérkozések mind a két napon 4 órakor kezdodnek, tovább értesítette a tagokat, hogy kedvezményes jegyekre csak azok tarthattak igényt, akik a mérkozés napján a pénztárnál elore lefizetik az 1925. évi, legalább elso féléves tagsági díjukat. Rendes tag tagsági díja: 30 ezer korona. Helyárak: fenntartott hely: 20 ezer, tagnak 15 ezer, tribün ülohely 15 ezer, tagoknak 10 ezer, állóhely 10 ezer, diákjegy 5 ezer korona.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.április 12. vasárnap
Szentesi TE - Szolnoki MTE 0:0 Bíró: Nittingeráprilis 19. vasárnap
Alföldi Újság XXV. évf. 88. sz.

SzTE – Csendor iskolai válogatott
Az eredményrol nem maradt feljegyzés, de valószínu jó lehetett az Egyesület és a csendorség kapcsolata, hiszen több alkalommal is találkoztak egymással a csapatok, és állítólag a csendorcsapat sem játszott megalázóan alárendelt szerepet a mérkozéseken.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

április 26. vasárnap 
Alföldi Újság XXV. évf. 94. sz.

Sakkverseny
Az elso nagyobb sakkverseny a nyilvánosság elott Szentesen. 20-30 játékos vett részt a nyílt és szimultán versenyen, a Kereskedo Egylet Petofi Szálló 2. sz. helyiségében. A versenyre sikerült megnyerni dr. Tóth László sakkmestert, aki több nemzetközi verseny díjazottja, aki egyben a Magyar Sakkvilág c. sakkújság szerkesztoje is. Nem becsülendo le a sakkozás – foleg a gyermekre – való hatása, célja:
„Célja, az ész fejlesztése, szórakoztatni és elvonni a fiatalságot a kocsma és a hazárdjátékoktól!”
A szentesiek nagy reménysége, a késobbi szép eredményeket eléro Szíjártó Benjámin
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.1925. május
május 3. vasárnap
Alföldi Újság XXV. évf. 99. sz.

Leventék beosztása
A Szentesi Levente Egyesület elnöksége az 1921. évi Testnevelési Törvény rendelkezései alapján, a testnevelésre kötelezett 12-21 év közötti azon ifjakat, akik sem közép, sem foiskolára nem járnak, beosztások illetve foglalkoztatásuk céljából du. 2 órára az Erzsébet kerti sportpályára meghívta
Minthogy a törvény, büntetést szab ki a távolmaradókra, az újságon keresztül is figyelmezteti az elnökség a leventekorúakat, hogy a saját érdekükben a pályán okvetlenül jelenjenek meg és beírás végett jelentkezzenek.
Mentesítés csak igazolt orvosi vizsgálat alapján kapható. Az ilyen irányú kérelem az ott levo elnökségnél jelentheto be, akik a jelöltet ily módon megvizsgálják az ott levo orvossal.
Az oktatás néhány nap múlva fog megkezdodni, mert a Levente csapat már május 24-én tartandó cserkész ünnepen és a közös emlékünnepélyen részt fog venni.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


május 5. kedd
Bécs, Hohe Warte: Ausztria - Magyarország 3 : 1 (2-1)

május 10. vasárnap
Szentes: SzTK - Kiskunfélegyházi TE 7:1


május 13. szerda
Barátságos
Szentesi MTE - Szentmártoni AC 2:0 (2:0)Biró: Debszki
Az Sz MTE megérdemelt gyozelmet aratott Turcsányi és Molnár góljaival.


Ibolya
János lett újra a Szentesi TE futballigazgatója.


május 17. vasárnap
SzTE - SzMTK
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

május 25. péntek
Alföldi Újság  XXV. évf. 109. sz.)

Pünkösd elso napján világvárosi szintu kerékpáros virágkorzót rendez a Szentesi Torna Egylet. A legszebben feldíszített kerékpár egy millió készpénz jutalmat kap. A második díj 500 ezer, a harmadik-hetedik díj 100 ezer koronát kap. Ezen kívül értékes tiszteletdíjak egész tömege kerül kiosztásra, úgy a délelotti virágkorzó, mint a délutáni gyorsasági és lassúsági versenyeken indulók között. A kerékpár tulajdonosok már most is szebbnél-szebb díszítésekre gondolkozzanak, és nem csalódnak. Kimondhatjuk, hogy Pünkösd Vasárnapján sikerül megint egy nagy látványosságot a szentesi közönségnek biztosítani, és a ehhez hozzávesszük, hogy az ünnep délutánján az Erzsébet kerti sporttelepen a SzTE labdarúgócsapata fogadja A Budapesti Sport Egylet I. osztályú labdarúgó csapatát
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.május 24. vasárnap
MTK pálya: Magyarország - Belgium 1 : 3 (0-1)


május 30. szombat
A Szentesi TE, mely tavaly felfüggesztette muködését, most a kerülethez beadványt intézett, melyben bejelenti, hogy újra megkezdte muködését.május 31. vasárnap
A BSE a pünkösdi ünnepeket Szentesen töltötte, hol elso nap az SzTE-vel játszott s 2:2 (1:1) eredményt ért el.
1925. június
június 1. hétfo - Pünkösd
Szentesi MTK - BSE 5:0 (1:0)


június 3. szerda
A Kunszentmártoni TE legyozte a Szentesi TE-t.
A
jóképességü SzTE lyos veresége (4:2) meglepetés.


június 7. vasárnap
Szentesi TE - Csongrádi Levente 2:0 (2:0) Bíró: Szathmáry
Megérdemelt gyozelem. A gólokat Hotvát és Szathmáry II. rúgták. Jók voltak: Migó (SzTE), Tamás és
Keviczky - Levente
SzTE II. - CsVLev. II. 4:0 (0:0)
(Sz.
I.)


június 21. vasárnap
Szentesi
E - Orosházai MTE 3:1 (1:0)


június 28. vasárnap
Szentesi TE—Kecskeméti Turul 2:0 (0:0). Góllövok Fekete és Horváth.


június 29. hétfo
Szentes:
Kecskeméti
Turul - SzMTK 3-l (1:1) Bíró: Szathmáry
Szent
esi Csendoriskola - Szegedi Csendoriskola 3:0 (3:0) Góllövok: Vannay (2) és Petho


1925. július

július 5. vasárnap
Szentesi
TE - Kiskunfélegyházi SC 2:0 (1:0) Bíró: Szathmáry
Szép játék. Az SzTE-bol Szathmáry II. és Horváth, a KSC-bol Para és Schwarcz vált ki. Rekord közönség.
(Sz. I.)

július 12. vasárnap
Stockholm: Svédország - Magyarország 6 : 2 (3-0)


SzMTK - Kunszentmártoni TE
Elomérkozés
SzTE II – SzMTK II.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.július 15. szerda
Az MTK komb. csapata Székesfehérvárt játszik vasárnap az SzTC-vel, jövo vasárnap, 26-án Szentesen, aug. 2-án pedig Szigetvárt fog vendégszerepelnijúlius 18. szombat
Báló József, a Szegedi TK válogatott centerhalfja a Szentesi TE-be kérte átigazolását.
Szentesen e hónapban birótanfolyamindul meg.
Szentes programj:. E hó 26-án az MTK túracsapata, azt követoleg a KAC, azután pedig a Kecskeméti AC csapata vendégszerepel Szentesen.
A Szentesi TE most terjesztette be a déli kerülethez a szentesvidéki alosztály felállítását kéro kérelmét.

július 19. vasárnap
Krakkó, Wisla Stadion: Lengyelország - Magyarország 0 : 2 (0-0)Szentesi TE - Mindszenti
SC 5:0 (2:0)


július 23. csütörtök
július 26. vasárnap
Szentes : MTK komb. - Szentesi TE 6:2 (1:0) Biró: Lowyjúlius 28. kedd
SzTE -  MTK  2:6  (0:4)
Mintegy 2000 nézo elott folyt le a mérkozés, ahol elég eros volt az iram, A magasabb osztályban játszó MTK igen színvonalas játékkal szórakoztatta a nagy létszámú szentesi közönséget, és súlyos vereséget mért a szentesi csapatra. Góllövok a SzTE részérol Horváth és Szathmáry II. voltak
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

           
Alföldi Újság XXV. évf. 144. sz.

Kandász Ferenc szigorló orvos, testnevelési tanár
A Levente Egyesület muködésérol
Szentes városában a Levente Egyesület ez év tavaszán azért alakult meg, hogy végrehajtsa a nemzetgyulés által alkotott 1921. évi 53-ik törvénycikket, amely a testi nevelésrol szól.
A testnevelésnek pedig az a feladat, hogy növelje az egyén munkabíró képességét a mindennapi élet küzdelmeire és hogy kifejlessze a az egyén testi ügyességét, erejét, ellentálló képességét, ez által javítsa a közegészség állapotát.
 FIGYELEM 1925-öt írunk! (szerk.)
A Levente Egyesület célja tehát lélekben nemes, józan életu, jellemes, tiszta erkölcsu, testileg eros, ügyes, edzett leventék nevelése. Az Egyesület erkölcsi tekintetben tagjait vallásosságra, hazaszeretetre, törvény tiszteletére, becsületes munkáséletre, szigorú kötelezettségérzésre és fegyelemre tanítja. Gyakorlati tanfolyamokon kiképzést nyerhetnek a tuzoltásra, sebesüléseknél, baleseteknél, rosszulléteknél elsosegélynyújtásra, valamint a betegségek elleni védekezésre. A gyakorlati oktatás kiterjesztheto az ipari és gazdasági oktatásra is.
A törvénnyel kötelezett 12-21 éves ifjú tagjai az Egyesületnek a muködo tagok. Fegyelmi büntetés, és 100 ezer koronáig terjedo pénzbírság terhe mellett kötelesek az egyesület testgyakorlatain és egyéb muködésében részt venni.
Azok a leventék, akik kötelezettségüket elmulasztják, valamint az olyan szülo, gyám, munkaadó vagy más egyén, aki a felügyelete alatt álló, vagy a gondozására bízott kiskorút testgyakorlása megakadályozza, vagy nem gondoskodik arról, hogy a kiskorú ezen kötelezettségét teljesítse, 100 ezer koronáig terjedo pénzbírsággal büntetendo.
Sajnos Szentes városában a leventék többszöri felhívásra sem jelentek meg teljes számmal, amiért is reájuk, illetve szüloikre vagy a munkát adó gazdájukra kénytelen volt a Levente Egyesület Elnöksége pénzbírság büntetést kiróni.
A Levente Egyesület csak abban az esetben érheti el célját, ha maguk a leventék is szívesen tesznek eleget kötelességüknek, valamint a levente köteles ifjak szüloi, gyámjai, munkaadó gazdálkodók gondoskodnak arról, hogy a felügyeletük alatt álló kiskorú a testgyakorlási kötelezettségét  teljesíthesse és teljesítse is.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.1925. augusztus

augusztus 2. vasárnap
Szentes: Kispesti AC - Szentesi TE 3:1 (2:1) bíró: Zsiday
A KAC tartalékos csapata is biztosan gyozte le ellenfelét.augusztus 4. kedd   
SzTE - Kispesti AC  1:2  (0:0)
A mérkozés a nagy eso miatt a befejezés elott 20 perccel hamarabb véget ért, addig a szentesi csapat igen szívósan helytállt a nagynevu vendégek ellen. A mérkozés egyetlen szentesi gólját Szathmáry II. rúgta. Maga a mérkozés egyenlo ereju csapatok „sima „ mérkozését hozta, de a gyozelem mégis a pestieké lett.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


augusztus 9. vasárnap
Orosházi MTK - Szentesi TE 3:2 (2:0) jv.: Petényi
élvezetes mérkozés. Az elso félidoben az orosháziak, a másodikban a szentesiek támadnak többet.

Szentesi MTK - Kunszentmártoni TE 2:2 (1:0)
Az
éMTK 20-án Szentesen, az SzTE-vel játszi k.
A
Szentesi MTK jóképességu csapata Magony HTVE belépésével alaposan megerosödött.


Szatmáry
II-t, a Szentesi TE centerét. aki az MTK elleni mérkozésen sérült meg, tegnap megoperálták.
augusztus 16. vasárnap
Szentes
i TE - Csongrádi Levente 2:1 (0:1
Szentesi MTK - Mindszenti MTK 6:0 (2:0). Biró: Szathrnáry.
Egyoldalú
játék. Góllövo Nádori
(Sz. I.)


augusztus 18. kedd
Alföldi Újság XXV. 185. sz.

A Szentesi Kerékpár Egyesület megalakítása
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

Szentesi MTK - Mindszenti TE 4:0 (2:0)augusztus 20. csütörtök
Szentes
i TE - Erzsébetfalvi MTK 11:2 (3:1) Bíró: Baranyai
A
négy tartalékkal felálló EMTK katasztrófáilis veresége nagy meglepetés. Az SzTE állandó lényben, szenzációs formát játszva, gyozte le.
A gólokat Boma (4), Horváth (3), Hajdú (2), Tasnády (2), ill. Kovács (2) lotte.
SzTE II. - Mindszenti SC 3:1 (1:0)
(Sz.
I.)Bóna László, a Szentesi TE középfedezete az elmúlt héten lesántult. Sérülése súlyosabb természetu, így egyesülete hosszabb ideig kénytelen lesz nélkülözni.
Wottitz Hermann, a Szentesi MTK elnöke 11 ezüstérmet ajánlott fel a legjobb szentesi csapat jutalmazására. Az éremért vasárnap játszanak az egyesületek körmérkozést.
Molnár László, az SzMTK jobbszélsoje pénteken munka közben balkarját törte.
Gyógyulása alatt Gaál helyettesíti. (kérdés, hogy a szentesi MTK-ról van-e szó itt is - szerk.)augusztus 23. vasárnap
A város labdarúgócsapatai kitettek magukért az ünnepen
SzTE I/b.        -           SzMTK I/b.
SzTE ifjúsági  -           SzMTK ifjúsági
SzTE oldboy   -           SzMTK oldboy
SzTE               -           SzMTK
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

Szentesi TE - Szentesi MTK 5:1 (3:0). Bíró: Nagy
Eros, változatos mérkozés.
A gólokat Horváth (2), Bóna (2) és Tasnády I. SzTE, ill. Varga SzMTK rúgták.
(Dr. V. G.)


1925. szeptember

szeptember 6. vasárnap
Kiskunfélegyháza SC - Szentesi MTK 2:1 (1:1) Bíró: Lius.
A KSC megérdemelten gyozte le ellenfelét. A vezetést az MTK szerzi meg, de a KSC még az elso félidoben kiegyenlít, sot szünet után még a gyoztes gólt is elér.
Góllövok: Tapadó és Sövényi, illetve Varga
Jók voltuk mindkét részrol a góllövok, s az MTK-ból még Virágos.
(V.
B. K )


szeptember 13. vasárnap
Szentesi MTK - Szentesi TE

szeptember 20.
110. hivatalos válogatott
Budapest, ülloi úti stadion: Magyarország - Ausztria 1 : 1 (1-0)
szeptember 24. csütörtök
Szathmári
II, a Szentesi TE centere kilépett egyesületébol.


Tasnádi
és Varga, a Szentesi TE két kituno csatára eltávozott Szentesrol. Az SzTE-t nagy veszteség érte távozásukkal.


A
Szentesi MTK választmánya egyesül elleni izgatás miatt kizárta Hinka Jánost, a futballszakosztály volt intézojét.
A Szentesi MTK legutóbb tartott választmányi ülésén az egyesület egész vezetosége lemondott. Az új tisztújító közgyulést még ezen a héten megtartják.
szeptember 27. vasárnap
Nagyszabású kerékpár versenyt rendez az SZTE
A SzTE kerékpárverseny musora
Fél 11-órakor a Petofi saroktól indul a szakosztály vezetése a versenyzokkel a Vásárhelyi muútra, ahol az öt és tíz km-es országúti kerékpárversenyt tartják meg.D.u. 3 órakor a Rákóczi út végén levo Vámháznál s 3 km-es távra kiírt versenyzok indítása. Cél a Petofi elotti tér.
A kerékpár lassúsági verseny indítása a Kossuth utcáról az Andrássy és a Bocskai utca szögleténél lesz. Cél: A Petofi Szálló elotti célvonal. Indítás 3.15 órakor.
A város fobb utcáin tartandó propaganda kerékpárverseny indítása a Petofi elott lesz. Cél az Erzsébet kerti sporttelep, és a Széchenyi liget közötti muúton a Delelo csárda elotti célvonal.
A versenyre jelentkezni lehet a verseny indítójánál, a helyszínen. Elozetes jelentkezés Wolford János kerékpárüzletében, a Nyíri közben lehet
A kerékpárkorzón mindenki szívesen látnak.
Meg kell jegyezni, hogy ebben az idoben végzett felmérés szerint Szentesen mintegy 30 autó és kb 800 kerékpárról volt tudomása a hatóságoknak. Szentes Autós város!!! Szegeden sincs több mint 25 autó (luxus és személy), az alföldi városok között Szentesen található a legtöbb autó, sot olyan gondolatok indultak el, hogy több autó lesz hamarosan Szentesen mint kocsi.
Már akkor is voltak változások egy jól megtervezett programon, amit az újságban tettek közre a szervezok.
A kerékpárverseny programja a hatósági intézkedés folytán akként változik, hogy a 3, 5 és 10 km-es bicikliverseny mindegyik száma a Szentes-Hódmezovásárhely közötti muúton lesz megtartva. Cél mindegyik versenyszámnál a városba bejövet a Vásárhelyi utcán, a Horváth Gyula utcán és a Petofi utcán végig a Petofi sarkon levo célvonal.
Délelott a verseny kezdete pontosan 11 órakor lesz, du. 3 órakor. Miét is az Intézo Bizottság elnöke felkéri a versenyben részt venni szándékozókat, az intézo bizottsági tagokat és a választmányi tagokat, hogy legalább fél órával elobb a Petofi saroknál jelenjenek meg.
A kerékpár lassúsági verseny változatlanul a Kossuth utcában lesz. A verseny befejeztével, a díjkiosztás után az Erzsébet kertbol kiindulva kerékpáros felvonulást lesz megrendezve. A felvonulásban részt vehetnek szentes kerékpárosai, mint a kerékpáros szakosztály vendége.
A város körüli propaganda verseny helyett hétfon, folyó hó 28-án délután a vásárhelyi muúton 15 km-es országúti verseny lesz megtartva. Találkozás 3 órakor a Petofinél. A díjazásra kituzött érmek a Petofi Kávéház sarkán levo ablakában láthatók.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

szeptember 29. kedd
A kerékpárverseny nyertesei:
A vasárnap délelott 11 órakor megtartott 10 km-es országúti versenyben elso Rákóczi Ferenc, 22 p 10 mp. II. hely. Puzsár József 22 p 19 mp, III hely Krautz Lajos 24 p 30 mp. Délután 3 órakor a lassúsági versenyben I. hely Báron Ferenc, II. hely. Wolford Sándor mechanikus lett.
Az összevontan megtartott 5 és 3 km-es versenyben  I. hely Rákóczi Ferenc, II. hely Puzsár József, III. hely Báron László
Az érem díjazást rövid beszéd kíséretében Csallány Gábor Az SzTE alelnöke osztotta ki, elismerését fejezve ki a gyozteseknek, a kerékpárosokat további munkásságra buzdította. A kerékpár verseny iránt igen szép érdeklodés nyilvánult meg.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


szeptember 30. szerda
Déli kerület II. osztály tabella1925. október
október 4. vasárnap
Budapest, ülloi úti stadion: Magyarország - Spanyolország 0 : 1 (0-0)október 8. csütörtök
A Szentesi. MTK rendkívüli közgyulésén a következo vezetoséget választotta: Elnök: Wettitz Hermann, alelnökök: Vass Endre, Balázs Dezso, titkár: Molnár László. Intézo: Pusztai Ferenc.október 11. vasárnap
Prága, AC Sparta Stadion: Csehszlovákia - Magyarország 2 : 0 (0-0)


október 14. szerda
Szegedi alosztályoktóber 21. szerda
Szegedi alosztály, II. o. tabella:
október 24. szombat
Szentesi hírek:

október 25. vasárnap
Szentesi TE - Szentesi MTK 2:0 (1:0) Jv.: Frankl

UTE - szentesi kapus?
október 28. szerda
Volt szentesi edzo Budapesten:


A motorbalesetben vasárnap elhunyt Untermüller Ferenc temetése:

október 29. csütörtök
Szegedi alosztály, II. o. végso tabella

1925. november
november 8. vasárnap
14.30 ülloi út: Magyarország - Olaszország 1 : 1 (0-1)


november 12. csütörtök
Alföldi Újság (XXV. évf. 257.)

Korcsolya pályát létesítenek a Kurcán.
A SzTE a Kurcán korcsolya pályát szándékozik létesíteni. A Korcsolya pálya a ligethez vezeto Széchenyi úti hídtól, a Sporttelep végén levo kis gátig fog terjedni. A Kurca ezen részén a nádat kiirtják, a melegedo házat pedig a Sportpálya szélén a parton építik fel. A SzTE ezirányú kérését az ármentesíto Társulat és a városi Tanács már jóváhagyta, s most már csak a terv gyakorlati megvalósítása van hátra.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

november 18, szerda
Alföldi Újság (XXV. évf. 262. sz.)

Testedzés!
Kálmán Géza gimnáziumi tornatanár vezetése mellett, a SzTE tornaszakosztálya a gimnázium tornatermében hetenként noi- és férfi tornanap lesz, ahol a sportolók, sportolni vágyókat a svéd- és szertorna rejtelmeibe vezetik be. A hölgyek meg is kapták a személyre szóló meghívókat. A torna, a testnevelés már abban az idoben is fontos volt, sot életben volt olyan Sporttörvény, ahol kötelezové tették egy bizonyos korosztálynak a sportolást. Természetesen nem csak önmaguknak tornáztak. Abban az idoben a tornaversenyek – nem csak a torna, hanem az ökölvívó vagy a birkózó versenyek is - nagyon népszeruek voltak, színházban, páholyok között, társadalmi esemény volt egy ilyen rendezvény. Az SzTE tornaszakosztálya is a toborzás után már tervezte is a nyilvános szereplést, amellyel szintén néhány kellemes órát szeretnének biztosítani a sportolóknak illetve a nézoknek is. A férfiaknak már aznap este fél 6-tól 7 óráig tartottak edzést. Felvilágosítást  Szathmáry Jánostól az SzTE titkárától lehetett kapni.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

november 26. csütörtök
Alföldi Újság (XXV. évf. 269. sz.)

érdekesség a város 1926. évi költségvetésébol.
Közel 10 milliárdos a város jövo évi költségvetési eloirányzata
A város jövo évi költségvetése tegnap került a pénzügyi-, háztartási és szanálóbizottság együttes ülése elé. Az együttes ülést fél 10 órakor nyitotta meg Négyei Imre dr. polgármester. Az ülésen a városi tanácstagok  közül Lakos István dr. fojegyzo, Papp László adóügyi tanácsnok, Cseuz Béla muszaki tanácsos volt jelen, azonkívül Gálfi Sándor számvevo. A bizottsági tagok közül Cicatricis Lajos dr, Soós Pál, Török Imre, Gilicze János, Rácz Zsigmond, Füsti M. Ferencz, Fekete Albert és Pataki Imre jelentek meg. A költségvetési eloirányzatot Berényi Antal foszámvevo ismertette.
Az ülést dr Négyesi Imre polgármester nyitotta meg, üdvözölte a megjelent tagokat, majd bejelentette, hogy az ülés egyetlen témája az 1926. évi költségvetés. Kezdetként kijelentette, hogy a folyó évi költségvetés terhére 1200 millió koronát állított be a város. Minden alkotást eddig elvégeztek, úgy hogy ebben az évben pótkirovásra nem lesz szükség. A következo évi költségvetésben a bevételi és kiadási tételek fedezik egymást, s így ez teljesen pótadómentes.
Kisebb témák vitája után Berényi Antal foszámvevo megkezdte a költségvetési eloirányzat ismertetését, a Költségvetés bevételi és kiadási tétele egyformán 9 milliárd 884 millió 294 ezer koronát (papírkoronáról van szó!) tesz ki.
Néhány érdekesebb tétel (papírkorona):

 1. az elmúlt évi pénztári maradvány 1.111.036 korona
 2. bevételként – a városi elofogat – 500 ezer korona, lóeladás 16 millió korona
 1. kiadás – tisztviselok fizetése – 987.711.000 korona
 2. polgármester reprezentációs költségei – 7.250.000 korona
 3. elofogatozás kiadása – két kocsis 23.625.000 korona, ruházat 2 millió korona, 6 ló kiadása 58.640.000 korona, kovácsmunka 7.500 000 korona, egy igáskocsi beszerzése 5 millió korona
 4. forgalmi adóhivatal kiadásai: 12 forgalmi adókezelo fizetése 270.600.000 korona, 47.500.000 korona jutalék, napidíjak címén 7.500.00 korona, nyomtatvány 2 millió korona, futés-világítás 5 millió
 5. Nyugdíj (rendes, özvegyi, kegydíj ) 984.780.000 korona
 1. Kulturális ügyek bevétele – 35 millió korona
 2. Kiadások – óvodai személyzet fizetése – 67.900.000 korona, dologi kiadás 22.622.000 korona, Iparos tanonc iskola személyi kiadásai 53.720.000 korona, dologi kiadás 12.213.000 korona. Kereskedo tanonciskola személyi kiadásai 26 millió korona, állami iskolák kiadása 30.615.000 korona. Népfoiskolákra 4 millió korona
 3. Testnevelési alap részére 7.250.000 korona

A testnevelési alap részére pontosan annyit fordítanak, mint ami a polgármester éves reprezentációs kerete, vagy közel annyi mint az adóhivatal éves napidíjra fordítható összege, vagy mint amit 6 ló éves kovácsmunkájára lehet fordítani.
De érdekesek az árutozsde számai is, napi árai a viszonyításhoz:

1 q. búza                                 510-515 ezer korona
1 q. kukorica                          245-247 ezer korona
1 kg sertéshús (átlag)             20 ezer korona

Vagy a szentesi árak a vendéglátásban

1 korsó Szt. János sör             6500 korona
1 liter asztali bor                     20 ezer korona
1 minoségi bor pl tokaji szamorodni  32 ezer korona
Villás reggeli a Petofiben       8000 korona
(paprikás vagy tüdo vagy 1 pár virsli
1 pohár Szt. János sör)

Kitekintés néhány napi közszükségleti cikk vonatkozásában három fovárost összehasonlítva
1 kg kenyér Szentesen           7500-8000 korona
1 kg kenyér     Berlinben        6740 korona
                        Prágában         7090 korona
                        Budapesten     7200 korona
1 kg cukor       Berlinben        13.132 korona
                        Prágában         10.836 korona
                        Budapesten     17.400 korona
1 l    tej            Berlinben        5055 korona
                        Prágában         4502 korona
                        Budapesten     5800 korona

Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


1925. december
december 1.    
Alföldi Újság (XXV. évf. 273)

Jánossy ezredes a Szentes testnevelési vezetoje.
Tegnap értesítés érkezett a városhoz, hogy Jánossy szegedi honvéd alezredes neveztetett ki Szentes város területére testnevelési vezetonek. Jánossy alezredes a napokban Szentesre érkezik s a hivatalos tényezoként, megkezdi a testnevelés intenzívebbé tételére irányuló tárgyasait
Testnevelési bélyegeket ragasztanak a járlatokra
A városi tanács tegnap 50.000 darab testnevelési bélyeget kapott azzal a rendeltetéssel, hogy a bélyegeket hivatalos okmányra ragassza fel, s a bélyegekbol befolyó összegeket tartalékolja. A város egyenlore a járlatokra és a tulajdoni igazolványokra fogja felragasztani a testnevelési bélyegeket, amelyek után természetesen valamilyen csekély, külön íjat fognak felszámítani.
1925. év december havi piaci jelentés az árak és a sportolással kapcsolatos összefüggések elemzéséhez.
            Marhahús (élosúlyban)                       1 kg     8 –10 ezer korona
            Borjúhús  (élosúlyban )                      1 kg.    10-14 ezer korona
            Birka (élosúlyban)                              1 kg     7 – 9  ezer korona

            Hízott sertés                                       1 kg     13 –16 ezer korona
            Marhahús                                           1 kg.    19-20 ezer korona
            Borjúhús                                            1 kg     30-32 ezer korona

Friss szalonna                                     1 kg     28 ezer korona                       
Sós szalonna                                      1 kg     40 ezer korona                       
Zsír                                                     1 kg     30 ezer korona

Tojás                                                  1 db     1900 – 2000 korona
Tej                                                      1 l        2.500-3000 korona
Tejföl                                                 1 l        15- 20 ezer korona

            Burgonya                                           1 kg     1.000 – 1.200 korona

A rendorség a korábbiaktól eltéroen állami irányítású és tulajdoni lett, viszonylag tisztességes bérrel és egzisztenciával rendelkezett, aki a hatóság körébe tudta magát „befészkelni”

 1. pályázhat minden magyar állampolgár, aki a 21 életévét betöltötte de a 40. életévét túl meg nem haladta
 2. szükséges a születési anyakönyvi kivonat
 3. erkölcsi bizonyítvány
 4. ha nos, a házassági anyakönyvi kivonat, együttélési nyilatkozat
 5. ha katona volt és megvan a katonakönyve vagy elbocsátó levél

Illetmények – egy kis adalék az akkori jövedelmi viszonyokhoz - a rendor illetménye az elso évében havi 490.000 korona
A szolgálat 2-4 évében havi 590. 000 korona
5-6 évében 630.000
Hetedik évében fotörzsormesterré lép elo és a fizetés havi 890.000 korona
A felsorolt illetményen felül kap még a saját részére természetben és teljesen ingyen felsoruhát és fehérnemut, ha 10 év szolgálat után szolgálatképtelenné válik élete fogytáig nyugdíjat kap, rövidebb szolgálat esetén pedig végkielégítést. Dr. Szalai István m.kir. rendorkerületi fokapitány
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


december 2.
Alföldi újság (XXV. évf. 274.sz.)

A SzTE tisztújító közgyulése december 13-án lesz
A SzTE vezetosége lemondott, s a tisztújító közgyulését e hó 13-án a Városháza közgyulési termében tartja meg a SzTE
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

december 4. péntek
Alföldi Újság (XXV. évf. 276.sz.)

Szentes Polgármesterétol felhívás!
A 1921. évi Testnevelési Törvény alapján felhívom a 12-21 éves, iskolán kívüli testnevelésre kötelezett ifjakat, hogy a hivatkozott törvény értelmében teendo összeírás végett a szentesi m. kir. reálgimnázium tornatermében f. hó (december) 6-án (vasárnap) délután 2 órakor annál inkább jelenjenek meg, mert a meg nem jelenok a legszigorúbban lesznek megbüntetve.
Egyben felhívom a testnevelésre kötelezett ifjak szüleit, gyámjait, munkaadóit illetve eltartásra kötelezett hozzátartozóit, hogy a kiskorú akadályoztatása esetén, a személyi adatok bemondása végett a jelzett helyen és idoben okvetlenül megjelenjenek.
Szentes, 1925. dec. 02.                      dr. Négyesi Imre polgármester
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


december 13.  vasárnap
Alföldi Újság (XXV. évf. 283. sz.)

Meghívó!
A SzTE vasárnap délután 3 órakor a Kaszinó nagytermében évi rendes tisztújító közgyulést tart, amelyre az egyesület tagjait ezúton meghívom.
Tárgysorozat:

 1. elnöki meghívó,
 2. titkári jelentés,
 3. pénztári állapotról jelentés,
 4. 1926. évi költségvetés,
 5. Alapszabály módosítás,
 6. esetleges indítványok
 7. választások

Csak azokat az indítványok tárgyaltatnak, amelyek legkésobb a közgyulés elott 3 nappal írásban az egyesület titkárának leadtak.
Kádár árpád ügyvezeto elnök
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


december 15. kedd
Alföldi Újság (XXV. évf. 284.sz.)

Az SzTE közgyulést 20-án tartják újból.
A SzTE vezetosége által vasárnapra (december 13. – szerk.) összehívott évi rendes tisztújító közgyulést részvétlenség miatt elmaradt. A vezetoség ennek folytán (az Alapszabály alapján – szerk.) úgy intézkedett, hogy az újabb közgyulést e hó (december – szerk.) 20-án, vasárnap tartja meg. (Az Alapszabály értelmében ekkor már nem kell megvárni az eloírt létszámot, hanem a jelenlevok, a megjelent szavazati joggal rendelkezo tagok, szavazatai döntenek az Egyesületet érinto dolgokról – szerk.)

 1. A Gimnáziumban induló torna
  Az SzTE tornaszakosztály által ( – szerk.) szervezett tornatanfolyamon mától kezdve megkezdodik a hölgykurzus. A naponkénti gyakorlatok a rendes idoben 5 órakor kezdodnek. A tornatermet a mai naptól kezdve futik.
  Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


december 20. vasárnap
Alföldi Újság (XXV. évf. 289. sz.)

 1. A SzTE tisztújító évi rendes közgyulése ma délelott folyik a Kaszinó nagytermében
 2. A SzTE korcsolyapályája ezen a héten megnyílik.

A jégsportot kedvelo közönség bizonyára örömmel veszi tudomásul, hogy a SzTE korcsolyapályája ezen a héten megnyílik. A munkálatok ugyanis már annyira elorehaladottak, hogy a vezetoség úgy határozott, hogy a napokban a közönség számára megnyitják a pályát.
A SzTE vezetosége igyekszik, és minden alkalmat megragad már ekkor is, hogy az Egyesület bevételi lehetoségeit növelje, a labdarúgó mérkozések, a tornaversenyek, a korcsolyapálya, a bálok bevételei, tagdíjak, bérletek és egyéb belépok lehettek a fo források. Ebben az idoben lényegesen kevesebb állami támogatást kaptak a sportegyesületek (– szerk.)
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.
december 22. kedd
Alföldi Újság (XXV. évf. 290. sz.)

A városi képviselo testület a tegnapi (december 21 – szerk.) közgyulésen általánosságban is letárgyalta és részleteiben is elfogadta a jövo évi (1926 – szerk.) költségvetést.
…. A testnevelés megszervezése ügyében a tanács javaslata az, hogy a Levente oktatáshoz egy megfelelo erot alkalmazzon a tanács, s a költségek viselését a város közönsége vállalja magára. Dr. Lakos István fojegyzo ismertette a tanács javaslatát, amely igen élénk ellenkezést váltott ki a képviselo testületbol. Bálint József, majd Pataki Imre tárgyilagos feltálalása után még hosszadalmas vita következett, végülis a tanács javaslatát, amely 10 millió 486 ezer korona megszavazását kérte a célra, elvetették.
… Bálint József azt tette szóvá, hogy a marhalevelekre újabban jótékonysági bélyegeket ragasztanak. úgy is sok a teher, és ez újabb indokolatlan terhet jelent a polgároknak. A polgármester válaszában kifejtette, hogy a bélyegek elfogadása nem kötelezo, egyébként azonban nemes célt szolgál ez az újabb akció (pl a testnevelés fejlesztését) Bálint József a választ nem vette tudomásul, s kérte a polgármestert, hogy ezt a legújabb akciót tiltsa be. A polgármester bejelentette, hogy intézkedni fog, hogy a járlatkezeléssel senkit se molesztáljanak, és a segéllyel ne terheljenek meg eroszakosan. Végül a választ tudomásul vették.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


1926.


1926. február

február 14. vasárnap
Brüsszel, Stade Daring CB: Belgium - Magyarország 0 : 2 (0-0)
február 21. vasárnap
Alföldi Újság (XXVI. évf. 42. sz.)

- Izmosodó sakkélet Szentesen
Egyre élénkebbé váló sakkélet újabb rendezvénnyel gazdagítja városunk sportéletét, Szentes-Orosháza csapatai között rendeztek sakkversenyt
- A SzTE tornacsapata
A SzTE tornacsapata szépen halad elore. Szebbnél szebb mutatványokkal fogják gyönyörködtetni a közönséget. A múlt számokban közölt mutatványokon kívül lesz még vívás is. Szó van arról is, hogy a befejezo mutatvány egy élo, kombinált piramis lesz, amelynek alapköveit a felnott férfiak képezik, gyönyöru mozaikja pedig a tornacsoport büszkeségeibol: a hölgyekbol épül. A tornaestély március 6-án lesz a színház teremben. A meghívókat a hét folytán küldik szét.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

február 25. csütörtök
Alföldi Újság (XXVI. évf. 45. sz.)
1.
A  Szentesi Levente Egyesület kérvénye
A Levente Egyesület kérvényt intézett Szentes város tanácsához, hogy az idei költségvetésbe testnevelési célra beállított 500 aranykoronát (1 aranykorona ebben az idoben kb 17.000 papírkoronának felelt meg értékben – a szerk.) utalja ki az egyesületnek. A tanács legközelebbi ülésen foglalkozik az egyesület kérésével, és a kért összeg kiutalásáról is ekkor határoznak.
2. Három új teniszpálya Szentesen.
A Szentesi Torna Egylet tenisz-szakosztálya három új teniszpályát épít. Felhívják a szakosztály tagjait, hogy e célból fejenként 300 ezer koronát, mielobb fizessenek be, dr. Dózsa Károly orvos, szakosztályi pénztáros kezeihez.
3. A csónakázó és korcsolyázó sport
A nyári csónakázó és a téli korcsolyázó sportolás céljaira a Kurca egy szakaszának átengedését kéri a Szentesi Torna Egylet a városi tanácstól. Az Egylet kérelme fölött a legközelebbi tanácsülésen döntenek
4. Szenzációs lesz a Szentesi Torna Egylet március 6-i tornaestélye.
A férfi és gyermekcsapatok nagyszeru mutatványai, a hölgyek plasztikus gyakorlatai, a korlátcsapat gyönyöru produkciói mind egy-egy meglepetése lesz, melyre a meghívókat már szétküldte a rendezoség. Amennyiben valaki tévedésbol nem kapott volna meghívót, és arra igényt tart, ezen igényét jelentse be az SzTE fotitkáránál a Gazdasági Egyesület titkári hivatalában mindennap délután 4 és 5 óra között. Jegyek elovételben Brüll Lajos pénztárosnál kaphatók, de elojegyezhetok az egyesület fotitkáránál is.
5. Tisztújító közgyulés az SzTE-nél
Az SzMTK évi rendes közgyulését folyó hó 21-én vasárnap (február – a szerk.) délután tartotta meg, melynek keretén belül a múlt év szeptember hó 23-án megválasztott vezetoség lemondott, amit az új közgyulés tudomásul vett. Az egyesület új vezetoségéül egyhangú lelkesedéssel a következoket választották meg. Elnök Lupták János, alelnökök Spizter Illés, és Vass Endre, ügyvezeto elnök: Szépe Imre, titkár: Turcsány Pál, intézo: Pusztai József, jegyzok: Gémes István és A. Székely Sándor, pénzárnok: Kravacsek Pál, ellenorök: vitéz Horváth Nándor és Dobos Ferenc.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


1926. március

március 4. csütörtök
Alföldi Újság (XXVI. évf. 51. sz.)

A SzTE torna estélye iránt olyan nagy az érdeklodés, hogy az összes páholyok elovételben elkeltek, s ülohely is már csak a 8. sortól kapható. A héten már a fopróbát is a színházban tartják a szereplok, s minden úgy megy mint a karikacsapás. Olyan szép mutatványokban gyönyörködhetik majd a közönség, amely méltán megmagyarázza a megindult érdeklodést.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

március 6. szombat
Alföldi Újság (XXVI. évf. 53. sz.)

A SzTE tornaestélye
Ma este 8 órakor a színházteremben tartja a TE elso nyilvános estélyét. A szereplok a 4 – 40 éves korú gyermekekbol, hölgyekbol és férfiakból rekrutálódott, akik szebbnél-szebb gyakorlatokkal gyönyörködtetik a közönséget. A musor nagyon gazdag. Látni fogják a gyerekek svédtorna gyakorlatát. A hölgyek különféle szabadgyakorlatát, a férfiak többféle testgyakorlatát, korlát piramisát, s a férfi és noi vegyes piramisát. Az estély iránt a városban igen nagy az érdeklodés.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

           
március 7. vasárnap
Alföldi Újság (XXVI. évf. 54. sz.)

Világhíru birkózók Szentesen
A SzTE városunk nagy szülöttjének, Papp Lászlónak a közbenjárására Magyarország legkitunobb birkózóit megnyerte arra, hogy március 14-én a Tóth József színházteremben tartandó birkózóversenyen szerepeljenek. A legszebb és legférfiasabb sportban a klasszikus görög-római birkózásban megláthatjuk, mire képes az emberi test. A gyönyöruen fejlett és kiválóan beidegzett fizikumú birkózók még általunk soha vagy nagyritkán látott produkciójukkal olyan látványt nyújtanak, amelyik hosszú idokig felejthetetlen emlékünk marad. Biztosan tudjuk, hogy olyan szenzációja lesz ez városunknak, amelyben ez ideig még egyetlen vidéki városnak, de még világvárosnak is csak kevésnek volt része.
Különben minden dicsoítések nélkül beszéljenek a nevek:
            Varga Béla dr. világbajnok és kétszeres Európa bajnok
            Keresztes Lajos jelenlegi könnyusúlyú Európa bajnok
            Miskei árpád Magyarország hatszoros bajnoka
            Zólyomi Gyula Európa ex-bajnoka
            Dr. Lacka Sándor a legerosebb magyar birkózó, Budapest sokszoros bajnoka
            Szabó Sándor tizenhatszoros vidék bajnok, Kassa város és Jugoszlávia bajnoka
            Gyori Grünvald Lajos Budapest nehézsúlyú bajnoka
            Ambrus Pál A finn bajnokság II. helyezettje
            Jánossy Zoltán a magyar könnyusúlyú bajnokság II. helyezettje
            Kiss István junior bajnok
Tasnádi József német birodalmi bajnok, az olimpiász pehelysúlyú bajnokságának III, helyezettje
Papp Laci Európa bajnokság III. helyezettje - minden szentesi ember büszkesége, a mi dicso fiunk, dr Varga Béla tanítványa és méltó utódja, a legnagyobb jövoju magyar birkózó.
Bízunk abban, hogy Szentes városa és annak minden egyes polgára olyan szeretettel fogadja e kis sporttársaságot, mint ahogyan azokat kell fogadni, akik úttöroi és daliás harcisai egy nagy és szent eszmének és akik között ott van a mi fiunk és büszkeségünk.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.
           

március 9. kedd
Alföldi újság (XXVI. évf. 55 sz.)
Dísztorna ünnepély
A Szentesi Torna Egylet szombaton este (március 6 – szerk) a Tóth József színházteremben dísztorna ünnepélyt és táncmulatságot rendezett. Az ünnepségen majdnem teljes számban vettek részt a város elokeloségei.
Igazi társasági esemény volt, melyen „divat” lehetett megjelenni. Aki ismerte vagy emlékszik ara, hogy milye gyönyöru volt annak idején a színház belülrol. Az erkélyek-páholyok, a csillogó-villógó aranyozott díszítések, a hatalmas csillár, illo környezetet biztosítottak egy ilyen magas színvonalú eseménynek. – szerk. -
Csoreg Gyula dr. köszöntötte a közönséget, mely lelkesen megtapsolta a dísztorna keretén belül bemutatott gyakorlatokat. Különösen tetszett a gyermekcsapat munkája és zúgó taps fogadta a noi csapat által zeneszóra bemutatott ritmikus gyakorlatokat. Rendkívül ügyes volt a korlát csoport és nagyon tetszett a közönségnek a férfi csapat botgyakorlata is.
Egyes számokat Selmeczi Pál és Rubinstein Imre konferálták be, élénk derültséget keltve szellemes mondásaikkal. Kandasz Ferenc az Országos Testnevelési Tanács kiküldötte üdvözölte még Szentes város sportkedvelo közönségét. Végül igen meleg, percekig tartó ünneplésben részesítették Kálmán Géza tornatanárt, a SzTE muvezetojét (edzojét – szerk.), akinek odaadó munkásságát dicséri az a szép eredmény, amelynek szemtanúi lehettek ezen az estélyen. A dísztorna után táncmulatság volt, mely lelkes hangulatban a késo hajnali órákig tartott.
- Birkózóverseny
Nagy eseménye lesz a városunknak a vasárnapi (március 14 – szerk.) birkózóverseny, mert a világhíru magyar gárda élén dr. Varga Béla világbajnok, Papp Laci és Keresztes Lajos Európa bajnokai állnak. Nekünk szentesieknek azonban százszorosan több, mert ott látjuk a birkózók között a mi fiunkat, az ép testben ép lélek legtökéletesebbjét: Papp Lacit. Legyünk ott mindannyian, akik igaz magyar embernek tartjuk magunkat, mert kötelességünk megjelenésünkkel ragaszkodást tanúsítani városunk dicso szülöttje iránt, aki diadalai közepette sem felejtkezett meg rólunk, hanem eljön Hozzánk bemutatni muvészetét és acélos izomzatát, amellyel hazánknak hírt és dicsoséget szerzett.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

           
március 13. szombat
Alföldi Újság (XXVI. évf. 59. sz.)

A birkózóversenyre jegyek kaphatók elovételben Halász Szabó Lajos kereskedésében vasárnap de 10-12 óráig, és du. 6 órától a színház pénztáránál.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


március 16. kedd
Alföldi Újság (XXVI. évf. 61.sz.)

A MAC világhíru birkózói Szentesen
A Szentesi Torna Egylet meghívására vasárnap délután érkeztek meg Budapestrol dr. Kossuth Ferenc birkózó szakosztályi elnök és Hefner Roderik szakosztályi intézo vezetésével a Magyar Athlétikai Club világhíru birkózói és az útközben hozzájuk csatlakozott Félegyházi Sport Egyesület birkózó szakosztályainak tagjai, hogy a színházteremben tartandó propaganda verseny keretében megszerettessék Szentes város sportkedvelo közönségével a testi sportnak ezt az ágát is. Az állomásnál Négyesi Imre dr. polgármesterrel az élen Kádár árpád az SzTE ügyvezeto elnöke, Lakos István dr. városi fojegyzo, Csallány Gábor múzeumigazgató, a futballszakosztály vezetoje, Kálmán Géza tornatanár,  torna szakosztály muvezetoje, és a nagyközönség fogadta a birkózókat.
A polgármester üdvözlo szavai után Kossuth Ferenc dr. a MAC birkózó szakosztályi elnök mondott hálás köszönetet a meleg fogadtatásért. Ezután hosszú kocsisoron a városba vonultak a birkózók, kiket a Petofi éttermében megvendégelt a város. Ebéd után a szentesi múzeumot tekintették meg a már világlátott birkózók. A legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak a látottakról és hálásan megköszönték Csallány Gábor igazgató szakszeru magyarázatait
Este A zsúfolásig megtöltött színházteremben a város közönségének legszélesebb rétege volt jelen, amely szokatlan meleg érdeklodéssel kísérte a verseny minden számát. Kossuth Ferenc dr. megnyitó beszédjében nemzeti szempontból megvilágítja a birkózó sport jelentoségét, és bemutatja csapatát, mely mindegyik tagja dicsoséget szerzett a magyar névnek. A birkózóverseny 9 órakor kezdodött és 11 óráig tartott
A kituzött értékes díjakat a következok nyerték
Könnyusúlyúak:         1.         Keresztes Lajos Európa Bajnoka

 1. Zólyomi Gyula Magyarország könnyusúlyú bajnoka
 2. Ambrus Pál Kaposvár bajnoka
 3. Jánossy Zoltán a könnyusúlyú bajnokság II. helyezettje
 4. Tasnády József német birodalmi bajnok

Nehézsúlyúak_           1.         dr. Varga Béla Világbajnok

 1. Papp László Európa Bajnoki II. helyezett
 2. Laczka Sándor Budapest könnyusúlyú bajnoka
 3. Szabó Sándor Kassa város bajnoka, a magyar bajnokság II. helyezettje

Emlékérmet kaptak    Kiss István junior magyar bajnok, Hacker Mihály, Mórer József, Tasnády József, Horváth László valamint Gyori Grünvald Lajos Budapest nehézsúlyú bajnoka
Csergo Károly alispán osztotta ki hosszabb beszéd kíséretében a díjakat, kijelentve, hogy minden propagandánál többet ér, ha a sportoló fiaink külföldön dicsoséget szereznek a magyar névnek. Kossuth Ferenc dr. a MAC birkózó szakosztályi elnök köszönetet mond a pazar tisztelet díjakért, és a közönség lelkes figyelméért. Felszólítja gárdáját, hogy a szentesi közönség tiszteletére kiáltsák el a MAC jelszavat. Szunni nem akaró tapsorkán közötte felzúgott: Em! A! Cé! Mac! Mac! Mac! Dirr ! Durr ! Bele !
A birkózóverseny után társasvacsora volt a vendégek tiszteletére, kik hétfon reggel utaztak el városunkból.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

           
március 19. péntek
Alföldi Újság (XXVI. évf. 64-65. sz.)
Tornaünnepély a gimnáziumban.
A szentesi állami reálgimnáziumban f. hó (március - a szerk.) 20-án szombaton du. 5 órakor (a SzTE tornaszakosztálya - szerk.) a gimnázium tornacsarnokában tornaünnepélyt tart, melyre ezúton is meghívja az érdeklodoket az igazgatóság. Tekintettel arra, hogy a csarnok befogadóképessége kicsi, jegyekrol ajánlatos elore gondoskodni.
A musor a következo:

 1. szabadgyakorlatok
 2. gyuruhinta mintacsapat
 3. fabot
 4. póznamászás
 5. bordásfal
 6. vívás
 7. buzogány
 8. magas nyújtó minta csa
  Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.
március 21. vasárnap
Alföldi Újság XXVI. évfolyam 66.

Galambtenyésztok Országos Egyesületének Szentesi Fiókja
Szentesen megalakult a Galambtenyésztok Országos Egyesületének Szentesi Fiókja.. E kiválóan nem sport nagyszámú barátain kívül a közgyulésen megjelent Frey Géza a MGOE elnöke is, aki köszöntojében kitért arra, hogy mik a célja az egyesületeknek, szakszeru tanácsokat adott a galambtenyésztésrol, a kiállítások szükségességétol és a versenyképes galambok válfajainak nevelésérol. Majd az új egyesület tisztikarát egyhangúlag, a következoképpen szavazták meg.
Elnök: Mayer Péter alelnök: Kun Imre, pénztárnokok: Kovács Dániel és Mácsay Lajos, jegyzok: Gilicze Lajos és Németh Ferenc, ellenorök: Cserna Antal, és Blum Mihály, gondnok: Lukács Gyula, választmányi tagok: Karai János, Czillich Péter, Hirsenkorn János, Gujdár János, Török Lajos, és Kocsis István, póttagok: Kovalik József, és Kovács Antal.
Minden egyesület a nemesért és szépért lelkesülo polgárok tömörülése és ez az új egyesület fejlodést, a kultúra és a gazdaság elorehaladás fokozását jelenti.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

március 23. kedd
Alföldi Újság (XXVI. évf. 67.)

A teniszpálya építés
Elkezdodött a Széchenyi Ligetben a teniszpálya építés, és a kapitány választás, mely délután 5 órakor kezdodo ülésére a SzTE vezetosége az újságon keresztül kéri a tagokat, hogy jelenjenek meg a Városháza tanácstermében, lehetoleg teljes létszámmal.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


Csabai
alosztály:
Barátságos
Szentes
i TE - Orosházi MTK 3:0 (0-0) Bíró: Zsiday
Egyenlo erok küzdelme. Góllövok: Piti (2) és Vajda
(Sz. I.)


1926. április
április 1. csütörtök
Az Alföldi Újság (XXVI. évf. 74. sz.)

A Húsvéti ünnepek Football sportja.
Nagy anyagi áldozatokkal változatos és elsorangú programmal gondoskodott az SzTE vezetosége a futballt szereto szentesi közönségrol. Az ünnep elso napján a szegedi-délkerületi elso osztályú bajnokság 3. helyezettje, a városunkban nagy népszeruségnek örvendo, élvezetes játékos produkáló Szegedi Testgyakorlók Köre lesz a vendég. Húsvét másnapján az elmúlt évben a budapesti elso osztályban szereplo Zuglói VII. kerületi AC lesz az ellenfele az SzTE futballcsapatának. A szerzodés alapján lekötött fovárosi csapattal való mérkozés kiemelkedo programja az ünnepeknek - hiszen hagyományosan Húsvétkor, Pünkösdkor és a Szent István Napi ünnepségek alkalmával mindig jó csapatokkal emelték az ünnep fényét - és ezzel biztosították már akkor is, hogy tényleg a pesti I. csapat játékosai jöjjenek le Szentesre. Mindkét mérkozést egy szegedi szövetségi bíró vezeti.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.április 4. vasárnap
Szentes TE - SzTK jv.: Ágh


április 5. hétfő - Húsvét
Szentesi TE - Zugló jv.: Ágháprilis 13. kedd
Alföldi Újság (XXVI. évf. 82. sz.)

Por miatt panaszkodnak a sportolók.
A SzTE kérvényt nyújtott be a Városi Tanácshoz, hogy a Kurca hídtól a csongrádi Vámházig terjedo 350 m hosszú szakasz száraz idoben való rendszeres locsoltatása érdekében. Nagyon helyesen mutat rá az Egyesület a kérvényében arra a sajnálatos körülményre, hogy száraz idoben olyan óriási por van, hogy ez a suru gomolygó porfelho szinte turhetetlenné teszi úgy a SzTE sporttelepét mint a Ligetben való tartózkodást.
Ez az út eddig nem volt foközlekedési út, a Csongrád felol bejövo forgalom a laktanya mellett befordulva, majd a kórháznál jobbra fordulva
értesülésünk szerint a tanács legközelebb tárgyalja ezt a kérvényt és valószínuleg teljesíteni fogja az abban foglaltakat.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

           
április 15. csütörtök
Alföldi Újság (XXVI évf. 84. sz.)

 1. Színészek, újságírók, orosz Wrangel tisztek footballmérkozése a SzTE ellen. Felhívjuk az olvasók figyelmét, hogy a mai mérkozésre szóló meghívóra. A szokatlan mérkozés iránt rendkívül nagy az érdeklodés. Mivel sok kedves mókával lesz egybe kötve. Az elojelek szerint nagy tömeg fogja végignézni a két csapat küzdelmét.
 2. Sport – Az ide szezon elso bajnoki mérkozésre vasárnap játszódik le az Erzsébet kerti sporttelepen.. Csupán a véletlen játéka, hogy a Szegeden megejtett sorsolás alapján már az elso bajnoki mérkozésen a két helyi csapat találkozik egymással, az SzTE és a SzMTK. Papírforma szerint nem volna kétséges egy pillanatig sem a nagyobb tudású SzTE gyozelme, de ha számításba vesszük, hogy a munkás együttes minden alkalommal az SzTE elleni mérkozéseken játszva mindig a legjobb formáját mutatja, így egyáltalán nem lepodhetok meg, hogy a szívvel-lélekkel erosen küzdo SzMTK le nem gyozi az ellenfelét, de a döntetlen kibirkózza. Az egyesületek vezetosége a helyárakat lényegesen leszállították.
  Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


április 18. vasárnap
Szentesi TE - Szentesi MTK 2:1 (1:0) jv.: Hegyi
Gyenge nívójú játék.
Góllövok: Vajda, Horváth L., illetve Molnár II.április 30. vasárnap
Szentesi MTK - SzIKE jv.: Bartók
1926. május

május 2. vasárnap
Szentesi MTK - Kunszentmártoni Tör. 3:0 (0:0)
Barátságos:
Makói TK - Szentesi TE 4:0 (3:0)MTK pálya
Magyarország - Ausztria 0 : 3 (0-2)

május 9. vasárnap
Szegedi alosztály, II. o.:
Szentesi TE - SzIKE jv.: Baranyi
Szentesi MTK - Bercsényi jv.: Baranyimájus 16. vasárnap
Kisteleki IKE - SzMTK 5:1 (1:1)


Szentesi TE - Kiskunfélegyházai SC 7:1 (2:0) Jv.: Zsiday


május 23. vasárnap
MTK kombi - Szentesi TE 2:0 (1:0) Bíró: Czeglédi.
Góllövők: Klein és Steinermájus 24. hétfő - Pünkösd
Szentesi TE - MTK komb. 3:3 (1:2) Bíró: Czeglédi
Góllövők: Vajda, Szathmáry I, Rusi SzTE, Kiéber II, Steiner. és Kohn MTK
május 30. vasárnap
II. osztály.
Szentesi MTK - KSC jv.: Lapu
Szentesi TE - SzIKE jv.: Lapu


1926. június

június 6. vasárnap
II. osztály
Szentesi TE - Szentesi MTK 1:0 (0:0) Bíró: Zsiday
A gólt szabadrúgásból a II. félidő 43. percében Horváth lőtte.


Üllői úti pálya
Magyarország - Csehszlovákia 2 : 1 (1-1)

június 20.
Izsák Károly a Fradiból Szentesre megy edzőnek:


Ld. 1926.08.19-i cikket, mikor Izsák Károly SZTE edzo elhagyta Szentest, visaszatér a Fradihoz

A volt szentesi Cserny a GANZ-ban:
1926. július

július 4. vasárnap
Szentesi TE - Orosházi TK 1:0július 6. kedd
Alföldi újság  (XXVI. évf. 147. sz.)

SzMTK jubileuma.
1921. lehet a SzMTK a megalakulásának éve, bár Alapszabály nem maradt fenn. Valószínu a SzTE-bol ’kiszakadt’ labdarúgókból alakult egyesület elég sok konfliktussal muködött az anyaegyesülettel. A két vezetoség közül az SzTE vezetoi inkább a politika ’nagyágyúi’, míg a SzMTK vezetoi az iparosok, munkások köreibol kerültek ki – szerk.)
Társas vacsora és táncmulatság keretén belül ünnepelte a SzMTK a fennállásának ötödik évfordulóját. Az ipartestület székházának nagyterme zsúfolásig megtelt közönséggel.
A sok küzdelmen és csalódáson keresztülment fiatal sportegyesület ünnepségén számos pohárköszönto hangzott el. Lupták elnök megnyitó beszéde, majd Vass Endre felszólalása után megígérte támogatását ifj. Madarassy Gábor foispán – akit nem sokkal ezelott neveztek ki a pozíciójába -  Bugyi Antal nemzetgyulési képviselo pedig bejelentette, hogy az Országos Testnevelési Tanács e költségvetési évben nagyobb összeget utal ki a SzMTK részére.
Sokat jelentett Szentes város életében, hogy ilyen központi helyet foglalt el a közigazgatás területén, hiszen megyeszékhely volt abban az idoben. Egy foispán, egy nemzetgyulési képviselo személye nem volt ritkaság az ilyen típusú rendezvényeken. és általában mindig kéréssel fordultak hozzájuk a rendezvény szervezoi, vagy a részt vevok, amit - jó esetben - igyekeztek valamilyen formában teljesíteni. Manapság ezek a rendezvények szinte elveszítették jelentoségüket - a meghívott vendégek sem akkora „halak”, hogy eredménnyel tudjanak ígérni, feltehetoen emiatt is, jóval kevesebb is van belolük, mint annak idején. (- szerk.)
Dr. Vajda Antal ügyvéd az SzMTK ügyésze, a beszédjében rámutatott arra, hogy változhatnak a korok, emberek, szokások, de a fiatalság mindig ugyanaz marad. A klub lelkes fiatalsága olyan munkásságot fejtett ki öt esztendo alatt, mely minden támogatást megérdemel. Beszédjét azon óhajjal fejezte be, hogy 5 év múlva a SzMTK második jubileumát már Nagy-Magyarországban ünnepelhessék meg.
A politika sajnos itt is belekerült egy kicsit a sportolók életébe, ami nem biztos, hogy a legjobb dolog, hiszen a sportolók teljesítményét csak a sportpályán kellene mérni, egymáshoz való viszonyukat a sportszeruség jellemezze, ami sem az akkori, sem a mai politikai életre nem volt és most sem jellemzo. - szerk.
Felszólalt még Budai Bálint ipartestületi elnök, Halász József az Iparos Kör elnöke és Sípos János. Asztalbontás után megkezdodött a tánc, mely reggelig tartott.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


július 24.
Alföldi Újság XXVI. évf. 163. sz.)

Atlétikai verseny
A SzTE atlétikai szakosztálya meghívást kapott Kiskunfélegyházára augusztus elso felében megrendezendo atlétikai versenyre, ahol a város bajnokságáért folyik majd az atlétikai viadal. A szentesi atlétika elismerését jelenti ez a meghívás, melynek nagy örömmel akarnak eleget tenni a SzTE sportolói. Az egyesület vezetosége elhatározta, hogy a leheto legerosebb csapattal fog a meghívásnak eleget tenni, ezért egy helyi atlétikai válogató versenyt rendeznek az Erzsébet kerti sporttelepen.
A versenyszámok

 1. különbözo távokon síkfutás (100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m stb)
 2. staféta (váltó) futás az atléták és a labdarúgók számára
 3. magas-, távol-, és rúdugrás
 4. súlydobás, gerely- és diszkoszvetés

Belépodíj 5 és 10 ezer korona.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


július 29.
Alföldi Újság (XXVI évf. 167 sz.)

Nagy népünnepélyt rendez a SzTE augusztus 1-én, vasárnap, a Széchenyi ligetben. 30 tagú zenekar szerepel a hangversenyen, de a programban lesz még szépségverseny, sportházasságok, férfi csúnyasági verseny, teniszverseny, Szentes és Hódmezovásárhely közötti konfetti csata. Lesz hajóhinta, nagy bazár sátor, sok értékes tombola és szerencsekerék nyeremény.
Hasonló lehetett a majálisokhoz a népünnepély, melyen a bevétel – elméletileg – megint a SzTE kasszáját gazdagította.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

július 31.
Alföldi Újság (XXVI. évf. 169. sz.)

A Szentesi Pice (Horgász – a szerk.) Egyesület 1922-ben alakult, tájékoztat az újság.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


1926. augusztus
augusztus 19.
Izsák Károly SZTE edző elhagyta Szentest, vissszatér a Fradihoz:

Forrás: Sport Hirlap - Gulyás Zsolt gyűjtése
Ld. 1926.06.20-i NS cikket Izsák mester Szentesre költözéséről.


Wikipédia:
Izsák Károly Budapest, 1890. szeptember 2. – Budapest, Józsefváros, 1945. szeptember 16. - magyar labdarúgó, edző, műszaki tisztviselő, kereskedő.

Családja:
Izsák Juda Lorinc és Stépita/Stépits Anna fiaként született. 1930. január 10-én Budapesten, a Ferencvárosban házasságot kötött a nála tíz évvel fiatalabb, szombathelyi születésu Grandich Paulával.

Sikerei, díjai:
Ferencvárosi TC
Magyar bajnokság
ezüstérmes: 1917–18, 1918–19
bronzérmes: 1919–20

Edzőként:
„ A gömbölyded, pirospozsgás Zsazsa, az FTC játékosok atyja. Klubszeretete legendás, mondják: még a szivárványt is zöld-fehérnek látja, ami nem is olyan nagy baj. Mert az FTC-t, éppen az ilyen szenvedélyes emberek tették és teszik naggyá."- Sporthírlap, 1932.

Ld. Izsák Károlyról ld. az 1933.04.26-i Nemzeti Sport cikket.
augusztus 20.
MTK stadion: Magyarország - Lengyelország 4 : 1 (3-0)
augusztus 22. vasárnap
Elmaradt II. oszt. bajnoki
Szentesi MTK - Bercsényi. Bíró: Czeglédi


augusztus 29.
Alföldi újság (XXVI. l93.sz.)

Atlétikai Sportünnepély
A SzTE szeptember hó folyamán nagyszabású atlétikai versenyt rendez, melyre meghívtak a fővárosból néhány világhíres atlétát is, hogy a szentesi közönségnek alkalma legyen az atlétikai sport kitunoségeivel megismerkedni. A pesti sportolókon túl részt vesznek a versenyen más atlétikai egyesület sportolói is. A megye, a város, a pénzintézetek, a részvénytársaságok, és Szeder Ferenc János, - Szentes legnagyobb földterülettel, több mint 1000 holddal, rendelkezo birtokosa is - felajánlott tiszteletdíjat (Szeder Ferenc János édesapja adományozta a mai Szeder temeto területét a városnak – szerk.). A verseny elott 8 napig a díjak, a tiszteletdíjak közszemlére lesznek kitéve. Jóleso örömmel kell megállapítani, hogy az atlétikai szakosztályt e nagyszabásúverseny megrendezésére városunk illetékes körei, vezetoi a fovárosi példa szerint tiszteletdíjak felajánlásával pártfogolják.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.1926. szeptember
szeptember 1. szerda
Alföldi Újság (XXVI. évf. 195. sz.)

Teniszverseny Szentesen
A SzTE tenisz szakosztály – mely Vásárhelyen és Szarvason fölényes gyozelmeket aratott az ottani ellenfelén – ma délután vendégül látja a csongrádi teniszversenyzoket az Erzsébet Téri? (Kerti – a szerk.) teniszpályán.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

szeptember 5. vasárnap
Barátságos:
Szentes:i TE - Budapesti SE kombinált bíró: Lapu I.
Alföldi Újság (XXVI. 194. sz.)
Atlétikai verseny
Nagy érdeklodés lesz az SzTE atlétikai szakosztály által megtartandó atlétika versenyen.
Sportszámok:

 1. 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m-es síkfutás
 2. magas-, távol-, hármas-, és rúdugrás
 3. súlydobás, diszkosz- és gerelyvetés
 4. nyújtó, korlát,

Ezen a versenyen Csongrád megye összes atlétikai sportegyesülete részt vesz. A rendorség eddig 22 atlétát, a SzTE sportolói közül 30-nál többet, Kiskundorozsma 7 leventét és Mindszent 14 atlétát nevezett be.
A jegyek elovételben jegyezhetok Halász-Szabó Lajos (Bányai utódja) üzletében – ahol a verseny tiszteletdíjai és az érmek is kiállíttatnak. A jegyárusításra felkért cég az egyesület nevében köszönettel átveszi az egyesület részére az esetleges tiszteletdíjakat és felülfizetéseket, melyeket az SzTE atlétikai szakosztály felszerelésére fordít.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

           
szeptember 17. péntek
Alföldi Újság (XXVI. évf. 208. sz.)

Teniszmérkozés Szentes-Szeged között
A SzTE tenisz szakosztálya mérkozésre hívta meg a szegedi teniszcsapatot: A mérkozések szeptember 18-19. én lesznek lebonyolítva a SzTE Széchenyi ligeti pályáján. A mérkozésen részt vesz  dr. Csernák Erno a kiváló szegedi teniszbajnok is.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


szeptember 19. vasárnap
Szentes: SzTC - SzTE 4:1 (2:0) Bíró: Séhner
Izgalmas, változatos mérkőzésben győz a jobbik csapat.
A gólokat Kakuszi (4), illetve Szatmári lőtte.

Kiskunfélegyházai TK - SzMTK 3:0 (0:0) író: Lapu II.
Góllövök: Sahin II. és Kern.
Jók a KTK-ban Orosz kapus, az SzMTK-ban Juhász
.Alföldi Újság (XXVI. évf. 210. sz.)
Szentes Város testnevelési vezeto helyettesévé nevezte ki Csongrád vármegye Blaskovics Bélát.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.16.00 Bécs, Hohe Warte: Ausztria - Magyarország 2 : 3 (0-1)


szeptember 21.  kedd
Alföldi Újság (XXVI. 211.sz.)

Gyozelem a szegediek ellen – szerk..
Gyoztek a szentesi teniszezok a szegedi KEAC ellen 5:4 arányban. Sportszempontból igen jelentékeny ez az eredmény, mert a szegedi csapat a vidék legerosebb csapata, és ez ellen értek el igen szép eredményt a SzTE versenyzoi.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.szeptember 26. vasárnap
Szentesi TE - Zrínyi KAC 1:1 (0:0) Bíró: Lapu
Egyenlő ellenfelek küzdelme reális eredménnyel.
Góllövők: Horváth és Kral.

1926. október

október 3. vasárnap
Szentesi TE - SzMTK 4:0 (1:0) Bíró: dr. Hegyioktóber 10. vasárnap
Déli kerület - Szegedi alosztály
I. osztály
Szeged: UTC - Szentesi TE 3:2 (1:0) bíró: Kandiba
Góllövők: Lantos I. (2), Molnár, illetve Hajdú és Tasnády.


II. osztály
Szentesi MTK - KITE 1:0 (0:0) bíró: Hídvéger
A győztes gólt Vas rúgta.

október 17. vasárnap
Déli kerület - Szegedi alosztály:
I. osztály:
Szentesi TE - KEAC 2:2 (1:0) bíró: Pataky
Góllövök.: Karácsonyi, Fehér KEAC, Czibula és Piti SzTK.

II. osztály:
Kiskunfélegyházai SC - Szentesi MTK 2-3 (0-1) bíró: Nagy


október 24. vasárnap
Az SzTE-s Tasnády a Turulba szerződik:

október 29. péntek
Alföldi Újság (XXVI. évf. 244. sz.)

A testnevelési bélyegek címkézésének ügye újból a képviselo testület elé került, amelyet az Országos Testnevelési Tanács adott ki, és amiknek a bevételét hazafias testnevelési célra kell fordítani. A korábbi ülésen a képviselok egy része sérelmezte ezt, ezért visszaküldték a további bélyegeket.
AZ OTT most visszaküldte a bélyegeket, azzal, hogy az országban egyedülállóan csak szentesi a képviselo testület tiltakozott. A kérés ellenére valószínu, hogy a testület most sem fogja megváltoztatni a korábbi döntését.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.
október 31. vasárnap
Déli kerület - Szegedi alosztály
I. osztály
SzentesiTE - MÁK 0-3 (0-0) bíró: Petényi

II. osztály
Szentesi MTK - KIKE 2:1 (1:1) bíró: Ács
1926. november

november 14. vasárnap
Barátságos
Szentesi TE - Kunszentmártoni TE 2:0 (0:0) Bíró: Lippinger
A gólokat Hibula és Vajda lőtte.


Üllői úti pálya: Magyarország - Svédország 3 : 1

november 19.
Szentesen is profi csapat alakulóban
november 21. vasárnap
Szentesi TE - Szegedi Vasutas 0-1 (0-0) Bíró: Hegyi dr.
Váratlanul erős és szívós ellenfélnek bizonyult az utolsó helyezett SzTE a vezető Vasutasnak, melynek győzelme az utolsó pillanatig kétes volt.november 28. vasárnap
Alföldi Újság (XXVI. 269.sz.)

Az SzMTK vezetosége és választmányi tagjai – a birkózó szakosztály is - felhívatnak, hogy ma, vasárnap reggel 8 órakor fontos ügyben feltétlenül jelenjenek meg.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.
1926. december

december 19. vasárnap
Déli kerület - I. osztály
Szentesi TE - Szegedi Vasutas bíró: Hegyi dr. (30 perc után- játszás)Vigo, Estadio Coya: Spanyolország - Magyarország 4 : 2

december 26.
Porto, Campo do Ameal: Portugália - Magyarország 3 : 3 (2-0)
1927.

1927. január
január 1.
Alföldi Újság (XXVII. 1. sz.)

A Korona helyett új pénz a Pengo a hivatalos fizetoeszköz, hiszen akkora számokkal kellett már számolni, hogy ezzel szinte komolytalanná tette a magyar fizetoeszközt nemcsak a nemzetközi kereskedelemben, hanem Magyarországon is. Nagyon hullámzó volt egész évben a papírkorona és az aranykorona átváltási ára 15 és 18 ezer között mozgott. 1927. január 1-tol hivatalosan 12.500 korona ér 1 pengot, de jó darabig még mind a két fizetoeszköz egymás mellett forgalomban van, sot az árjegyzékeket , az illetékeket stb is mind a két formában jelezni kell és fel kell tüntetni. – szerk.
Néhány átváltó szám, érték
            1 pengo           12.500 kor                              50 ezer kor      =          4 pengo
            100 pengo       1,250 ezer kor                      100 ezer kor       =          8 pengo
            1000 pengo     12  millió  kor                       5 millió kor       =          400 pengo      
                                                                               10 millió kor       =          800 pengo
Az Alföldi Újság 1. szám 2000 korona – 16 fillér (vasárnap)
                            2. szám   500 korona -    4 fillér (hétköznap)
                            4. szám 1000 korona -    8 fillér (vasárnap)                      
                            5. szám   500 korona  -   4 fillér (hétköznap
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

január 11.
Alföldi Újság (XXVII. 7 sz.)

Megalakult az „Árpád” professzionista Testedzo Egyesület Szentesen
Százhúsz millió értéku részjegyet jegyeztek eddig.
Vasárnap délelott 11 órakor tartotta alakuló ülését alakuló gyulését az „árpád” Testedzo Egyesület. Az új klub alakulásának az ad különös érdekességet, hogy ez az elso szentesi sportegyesület, amely az amatorizmussal szemben helyezkedve a professzionizmusra építi muködését. Sok huza-vona elozte meg ennek az egyesületnek a megalakulását, mert sokan úgy találták, hogy a professzionizmus vidéki keretek között megvalósíthatatlan. Vasárnap azonban mégis elérkezett az egyesület ahhoz, hogy a kezdet nehézségein túlesve, most már megalakult. S muködésével bebizonyíthatja, hogy a professzionizmusnak Szentesen is van létjogosultsága. (sajnos nem volt jó próféta a szerkeszto, hiszen egy évig sem muködött ez a nagyszeru játékosokból álló csapat! – a szerk.)
A gyulést, amelyen körülbelül negyvenen jelentek meg, dr. Négyessy Imre polgármester nyitotta meg, aki rövid tartalmas beszédjében rámutatott a testedzés nagy fontosságára. Utána Ibolya János felolvasta az Egyesület Alapszabálya-it, melyet a jelenlevok egyhangúlag elfogadtak. Az Alapszabály szerinte az egyesület címe „árpád Sportegyesület” mint szövetkezet.
A szövetkezet programja pedig a labdarúgó sportnak a fejlesztése, ezáltal ennek népszerusítése és a magyar testi kultúra szolgálatba állítása. Az ehhez szükséges anyagi eszközök megszervezése, labdarúgó mérkozések beléptidíj melletti rendezése, valamint mások által rendezett mérkozéseken való részt vétel segítségével.
Az Alapszabály-ok felolvasása után a részjegy tulajdonosok, akik körülbelül 120 millió korona értéku, részjegyet jegyeztek, megválasztották a tisztikart. Az egyhangú választás eredménye a következo:
Igazgatóság:
Kádár árpád, dr. Négyessy Imre, dr. Kövér Imre, Argényi Sándor, dr. Balázs Imre, Wellish Imre, László György
Felügyelo-bizottság
Czukkermann Andor, Für Géza, Gruber József, Hajnal Pál, Hegedus István, Lupták János, Király László, vitéz Kovács Ferenc, dr. Panyik Tóth Demeter, Wiener Miklós, Woitiz Hermann, Zsoldos László
Választmány
Balázs Dezso, Dobos Ferenc, Encseff György, Feuer Lajos, Fridrich János, Grossman Béla, dr. Lakos István, dr Mátéffy György, Orosz István, dr. Péter Erno, lovag Prunkl János, dr. Révész István, Ring Sándor, Nittinger Géza, Rubinstein Imre, Schwarcz árpád, Molnár László, vitéz Várady László, Váradi Miksa, Virágos Tóth Ferenc.
Ellenorök: Halász-Szabó Mihály, Négyesi István, Novobáczky Andor
ügyész: dr. Csák Gyula, dr Orvos Papp Andor
Titkár: Ibolya János, Intézo Szathmáry János, Pénztárnok: Hankó Endre,
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

újságcikk

Forrás: Vágvölgyi Zoltán gyujtése
január 12.
Alföldi Újság (XXVII. 8 sz.)

Az SzTE korcsolya pályája ma délután ismét nyitva van, este nagy kivilágítás
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

Árpád alaliul:
január 14.
Az Árpád megalakulásáról:január 16.
Alföldi Újság (XXVII. 12 sz.)
-
Meghívó – A levente egyesület évi rendes közgyulésére – dr, Szeder Ferenc János a szervezet elnöke – országgyulés képviselo
- Meghívó – A SzMTK évi rendes közgyulésére -  Lupták János elnök (mellesleg az árpád  SE Felügyelo Bizottság tagja).
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.január 26.
Alföldi Újság (XXVII. 20 sz.)

Az SzMTK az éves rendes közgyulésén megválasztotta  a vezetoséget, a tisztikart:
A tisztikar összetétele:
Elnök Rónai Béla, alelnök Spitzer Illés, ügyvezeto elnök Lupták János, titkár Vass Endre, ügyész d. Vajda Antal, fopénztáros Mayer Péter, pénztáros Lukács Gyula, jegyzok Tóth Sándor és Zöldi József, intézok Traj János és Boros Béla, ellenorök vitéz Horváth Sándor és Szépe Imre
A egyesület tagjai között felmerült az a gondolat, hogy dr. Szeder Ferenc Jánost,  országgyulés képviselot (mellesleg Szentes legnagyobb földbirtokkal rendelkezo földbirtokosa – szerk.) kérjék fel az egyesület tiszteletbeli elnökévé. Azonban a közgyulésen ezt a felvetés hivatalos formában nem jutott kifejezésre.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

január 29.
Alföldi Újság (XXVII. 23. sz.)

A Testnevelési Bizottság februárban ülésezik
Csongrád vármegye törvényhatósági bizottsága február 3-án, csütörtökön de 10 órakor az alispán elfogadó termében ülést tart. Az ülésen nagyfontosságú testnevelési ügyeket tárgyalnak, amelyre a bizottsági tagokat az alispán meghívta.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


január 30.
Vidéki Kollégium ülés:

Árpád torna beharangozó:


1927. február

február 2. szerda

február 4.
A levente ügy a testnevelési bizottság elott.
A leventetörvény a megyében nem érte el a kívánt eredményt, és ezzel a kérdéssel foglalkozott a törvényhatósági jogkörrel felruházott testnevelési bizottság az elso ülésén. A bizottság ülését dr Csergo Károly nyitotta meg, a jelenlevok üdvözlése után az egyes járási testnevelési-vezetok tették meg a jelentéseiket.
Az ülésen megjelentek:
Kalapis János ny. ezredes, Jánossy Leó ny. alezredes a mindszenti járás felelose, Réhner Vilmos ny. alezredes a szentesi terület felelose, Ackermann Arthur ny. alezredes, Dömötör Sándor ny. ornagy a dorozsmai járás felelose,
Fekete László, Dósa István és Szoke Sándor járási foszolgabírók, dr Négyessy Imre polgármester, Greskovits Pál Csongrád városi gazdasági tanácsnok, dr. Cicatricis Lajos felsoházi tag, ny. foispán, Bugyi Antal v. nemzetgyulési képviselo, és dr. Mátéffy Pál vármegyei tiszti foorvos
A hozzászólók elmondták, hogy a területükön több-kevesebb sikerrel próbálták meg nyilvántartásba venni a leventekorú fiatalokat, összegezve a 11.212 leventeköteles ifjú közül 8.554 fo van beszervezve. Csongrád vármegye területén 146 ifjúsági oktató muködik 15 levente egyesület muködik akiknek 126 sport-garnitúrájuk van. Az elmúlt évben 6 levente ünnepély és 9 mukedvelo eloadás volt, és 8 ifjúsági oktató kapott elismerést.
A jövobeni tervek:

 1. Ifj. oktatói tanfolyam szervezése a vármegye területén (Szentesen, Csongrádon, Mindszenten és Kisteleken) – felterjesztés a kulturális minisztériumhoz
 2. a tanfelügyeloség felkeresése, hogy utasítsák az egyes elemi iskolai tanítókat, az iskolaköteles növendékek kis leventévé való kiképzésére
 3. javaslat a kultuszminiszternek, hogy az újjonan épülo külterületi állami iskolák megfelelo tornateremmel és tágas udvarral legyenek ellátva
  Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.
február 8. kedd
Alföldi újság (XXVII. 30 sz.)

Más egyesületek is próbálkoznak azzal, hogy az egyesületeknek a bevételi oldalára pénzt tudjanak szerezni, hiszen a sportra fordítható központi támogatások abban az idoben meg sem közelítették a mai támogatásokat. Igaz, hogy jóval kevesebb egyesület volt, és jóval kisebbek – volumenében – a kiadások. A lelkesedés viszont sokkal nagyobb volt, a támogatók is könnyebben megnyíltak. A helyi sajtóban szinte minden hétvégén több bálról is beszámolnak, amelyek túlnyomó részt jótékonysági céllal lettek szervezve. (– szerk.)
- SzMTK színieloadás
A SzMTK mukedvelo gárdája vasárnap este jól sikerült színieloadást rendezett az Ipartestület nagytermében. A „ Vén gazember -t” adták elo. Az eloadás sikere nagy részben Dormann Andornak köszönheto, aki rendezte az eloadást, és a címszerepet is o játszotta. Az eloadás után engedéllyel fél órás táncmulatság volt, ami éjfélig is eltartott.
- SzTE tornászbál
A SzTE második alkalommal rendezett tornászbált szombaton este, és csak a legtejesebb elismerés hangján lehet szólni az ott látott szebbnél-szebb tornamutatványokról. A hölgy tornacsoport éppúgy, mint a gyermekek hiba nélkül bemutatott, nagyfokú begyakorlást igénylo mutatványai, de csodálatos volt a férfiak szemet gyönyörködteto plasztikus szertorna gyakorlata is. A közönség sokszor nyíltszíni tapsban tört egy-egy jól sikerül mozdulat, gyakorlat után. A tornagyakorlatok után tánc következett, mely elég jó hangulatban hajnalig tartott.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.február 16. szerda
február 18. péntek
február 20.
Alföldi újság (XXVII. 41. sz.)

- Az árpád SE profi labdarúgó csapata a SzTE pályáján du 2 órakor tréningmérkozést játszik, melyre belépojegyeket nem szednek

 1. Az SzMTK birkózó szakosztálya február 21-én hétfo du. 4 órai kezdettel az Ipartestület nagytermében házi birkózóversenyt rendez, melyre a nagyérdemu sportközönséget tisztelettel meghívja  - Vezetoség

Belépodíj: ülohely 1 pengo, állóhely 50 fillér

 1. A SzMTK mukedvelo gárdája, a korábbi sikereken felbuzdulva – a  HADRöá támogatása érdekében – újabb mukedvelo eloadást tart, melyet reggelig tartó táncmulatság követ.

Helyárak: 1.60 pengo, és 1,40 pengo
Program:

 1. Csipkerózsika – eloadja Somogyi Etus
 2. Vonós quartett – az SzMTK zenekara
 3. Samu – 1 felvonásos bohózat – szereplok Somogyi Etus, Dormann Andor, Hanka János, Somlai árpád
 4. Magyar dalok – Gyurinovics Dezsoné
 5. Dániel, ne bogj! Szereplok Ihász Verka, Farkas Márton
 6. Kuplék – Székely Sándor
 7. Adóbevallás – bohózat, szereplok Ihász Sándor és Sípos Mihály
 8. Szavalat – Gulyás Ferenc
 9. A helyettes – 1 felvonásos bohózat, szereplok Singer árpád, Törocsik Gergely, Ihász Sándor, és Sípos Mihály
  Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.
február 26. szombat
Alföldi Újság (XXVII. 46. sz.)

A legutóbbi korcsolya napon többen beszakadtak a Kurcán kialakított jégpályán. A megenyhült idojárás sajnos a jégpáncél vastagságát is elvékonyította több helyen. Szerencsére komolyabb baleset nem történt. Nem ártana – egy esetlege újabb fagy esetén – nagyobb gondot fordítani a korcsolya pályára, a közönség testi épségére, amíg komolyabb katasztrófa nem történik, sot szükség esetén hatósági ellenorzés is indokolt volna.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


1927. március


március 2. szerda
A Szentesi TE csoportot vált:

Árpád SE igazolások és első mérkőzés beharangozó:március 6. vasárnap
Árpád SE - Szentesi TE 6:0 (3:0) Biró: Felner
március 10.
Alföldi Újság (XXVII. 56. sz.)

- Szentes város sporttársadalma élénk érdeklodéssel figyeli, hogy Budapest és a vidéki nagyvárosok mintájára, az áldozatkész és lelkes sportbarátok itt is megalakították a profi futballcsapatot.    
Csak azok, akik évek hosszú során át foglalkoztak a futballsporttal, és kísérték figyelemmel a külföldön is végbemenő változásokat, és mindent, ami ezzel a csodálatos sporttal történt, csak azok tudják teljességgel felértékelni a jelenlegi helyzetet, hogy milyen óriási lépés volt ez Szentes sporttörténetében, de akár kontinentális viszonylatban is, a sport fejlesztése területén is. évtizedekkel megelozték korukat
Tudni kell, hogy a futball már nem csak néhány szaladgálni, meg rugdosni vágyó fiatal sportja, hanem komoly munka, feladat, amelyre az arra ráteremetteknek is komolyan kell edzeni, testben és lélekben készülni. Csak a lelkiismeretes munka adhat önbizalmat, tudást, kondíciót arra, hogy eséllyel vehessék fel a küzdelmet más hasonló tudású csapattal, hogy nem maradjanak alul e nemes versengésben. Azon kívül a közönséget is ki kell szolgálni, hiszen ilyen szinten már nemcsak a saját maga szórakoztatására játszik az ember, a vasárnap délután sok embernek egy olyan idotöltés, amire egész héten készül, és ha nem sikerül a kedvencek mérkozése, hát a következo hét munkavégzése nem a legjobb hangulatban fog elkezdodni.
A profivá válás egyik alapindokaként az árpád SE vezetősége – melybol több név is esetleg ismerosnek tunik a SzTE elnökségébol – elsorangú célnak tartja közönség kiszolgálását, és semmi áldozattól sem riad vissza, hogy csapatát akár még a budapesti viszonylatokban is elsorangú csapatnak fejlessze. Ez okból is több neves budapesti játékossal is tárgyalt a vezetoség, hiszen van néhány poszt, amire – a kituzött célok elérése érdekében – erosíteni kell, és a gyengébb posztokon játszó játékosokat, velük ki lehet váltani.
Természetesen a város közönségének is méltányolni kell ezen törekvést, felkarolni, támogatni, sportbarátokat, támogatókat szerezni, mint ahogy Szeged, Szombathely stb városok közönségei tették, akkor a jó eredmény nem maradhat el sem anyagi sem erkölcsi tekintetben.
- Lázas izgalommal készülodik az Árpád SE professzionista legénysége a Szegedi Vasutas SE-el tartandó vasárnapi mérkozésre, hogy tudásukhoz méltó eredményt érjenek el a délkerületi bajnokság jogos aspiránsai ellen. A csapat a múlt heti szereplését nagyban „meghendicepelte” az, hogy a vezetoségnek több posztra teljesen új játékosokat kellett kipróbálni, akiken még meglátszott a tréning hiány. Ez az ami megzavarta a csapat egységét. A gyengén szereplo jobb hátvéd pedig eloidézoje volt a döntetlen eredménynek, ami által erre a posztra új játékos aktiválása vált szükségessé, aki már a vasárnapi mérkozésen be is fog mutatkozni. A folyamatban levo tréningek alatt a játékosok olyan nagyfokú formajavuláson mentek keresztül, hogy az árpád vezetosége teljes bizalommal tekint a csapat vasárnapi szereplése elé. Ez a mérkozés alkalmas lesz arra, hogy a sportszereto szentesi közönség igényét teljes mértékben kielégítse mind a játék, mind az eredmény.
Elozoleg a helyi riválisok a SzTE és a SzMTK játszanak a bajnoki pontokért. Ez a mérkozés a helyi elsoség eldöntését lesz hivatva eldönteni. Jóslásokba elég nehéz bocsátkozni, mivel a SzTE csapatából átigazolt az árpád SE-be Hajdú és Horvát után a két Szahmáry, Bóna, Báló és Piti. Mivel a csapat gerince elment, így a megmaradt játékosokból senki nem tudja elore megállapítani, hogy milyen eredményre képes. A futballszereto közönségnek az lenne az érdeke, ha a SzTE összeszedné magát, mert e nélkül a II. osztályban kevés esélye lesz helytállni.

Meghívó
A SzTE 1927. március 31-én du. 5 órakor a városháza közgyulési termében 1927.évi rendes közgyulését tartja, amelyre az Egyesület tagjait meghívom azzal, hogy határozatképtelenség esetén 1927. április 3-án de. 10 órakor a fent jelzett helyen a megjelent tagok számára való tekintet nélkül határozni fog az alanti ügyekben.
Szentes, 1927. márc. 27.        dr. Csergo Károly s.k. Csongrád vármegye alispánja
                                                                       egyesületi elnök.

T á r g y s o r o z a  t

 1. elnöki megnyitó
 2. titkári jelentés
 3. 1927. évi költségvetés
 4. pénztári jelentés
 5. számvizsgáló bizottság jelentése az 1925. és 1926. évi számadások megvizsgálásáról
 6. az árpád SE-vel a pálya használatára vonatkozólag a választmány által kötött bérleti szerzodés megfellebbezése
 7. esetleges indítványok (melyek 3 nappal a közgyulés elott az elnöknél írásban leadattak) tárgyalása
 8. Alapszabály módosítás
 9. számvizsgálóbizottság választása
 10. választások a megüresedett tisztségekre
 11. elnöki berekesztő

Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.március 13. vasárnap
Szentesi Árpád - KEAC 2:1 (1:0) bíró: Frankel
Az erősen felázott talajon mindkét csapat nehezen mozgott. Az Árpád állandó fölényét gólokban nem tudta kellőleg kifejezésre juttatni. Az Árpád gólszerzője Tasnády és Gulyás. A mezőny legjobb embere Babay.március 16.
Tasnády újra Szentesen


március 20. vasárnap
Szentesi MTK - Csongrádi AK 1-8 (1:1) bíró: Lapu II.


HTVE - Szentesi Árpád 2:2 (2:1) bíró: Kohautek
A proficsapat meglehetősen nagy csalódást keltett, azzal, hogy nem tudta legyőzni a lelkes amatőr együttest.március 27. vasárnap
Igazi „Derby matché” avatja a közönség óriási irányú érdeklodése a ma délutáni Árpád SE – Szegedi Vasutas SE között lejátszandó mérkozést. A Szegedi Vasutasok nagyképességu együttese a vezeto helyen áll a délkerületi bajnokságban, ami csak fokozza az árpád SE professzionistáinak amúgy nagymérvu gyozni akarását.
Tekintve az árpád SE múlt vasárnap elért döntetlen eredményét, tudásuk teljes latbavetésével igyekeznek nevükhöz méltó eredményt kicsikarni jóhíru ellenfelüktol, és ha Szentes sportszereto közönsége lelkes biztatása sem marad el, hisszük, hogy ez teljes mértékben sikerül is nekik.
A küzdelmes mérkozést megelozi a két helyi rivális SzMTK és a SzTE érdekes bajnoki találkozása. vezeti be, minekutána a mérkozés a szentesi amator csapatok hegemónia jellegével bír. A gyozelmet mindkét csapat ezért fokozott mértékben ambicionálja.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


Szentes Árpád - Szegedi Vasutas 1-0 (1:0) bíró: Pataky
Rekordközönség előtt győzött a gyenge csatársorral rendelkező Árpád a Vasutas ellen.


Szentesi TE - Szentesi MTK 2:0 (1:0) bíró: Frankel

március 29. kedd 
Alföldi Újság (XX VII. 71)

Vasárnap délelott tartotta meg rendes ülését a városi Testnevelési Bizottság. Az ülésen dr. Lakos István fojegyzo, Rehner Vilmos testnevelési tanácsos, de Szeder Ferenc János országgyulési képviselo, Csallány Gábor, dr Bonczos Miklós és dr Jaeger Imre vettek részt. Az ülés tárgya a múlt évben végzett munkáról való beszámolás volt.
Rehner Vilmos testnevelési tanácsos ismertette a tárgyat ás bejelentette, hogy a levente összeírást végrehajtották. Szomorú dolog, hogy a leventék igen tekintélyes százaléka nem jár rendesen a levente foglalkoztató gyakorlatokra. A sportpálya régen húzódó ügyében kívánatos volna, ha azt a város rendezné, illetve ha kiutalná a kért sportpályát. Ellenkezo esetben felterjesztés kellene tennie az illetékes minisztériumhoz. A Testnevelési Bizottságnak egyébiránt aggodalmai vannak a Szabó Béla-féle telekre vonatkozóan, amelyet a bizottság nem tart alkalmasnak a sporttelep céljaira. Legmegfelelobb lenne, ha a város átengedné a városi kertet. Ez nem is kerülne pénzbe, mint a Szabó-féle telek, amelyet elobb meg is kellene vásárolni.
Végül a június 3-ra tervezett megyei leventeverseny ügye került szóba, amelynek megtartását a Falu Szövetség szeptemberi kiállításával kapcsolatban ajánlja a Testnevelési Bizottság.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.
1927. április   
április 3. vasárnap
Alföldi Újság (XXVII. 77.)

A SzTE ma délelott tartja a határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyulését a városháza közgyulési termében. Az érdekesnek tuno közgyulés iránt lehetne nagyobb is az érdeklodés.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

Déli kerület - Szegedi alosztály
Szentesi MTK - KTK 0:6 (0:2) bíró: Vezér I.


Szentes Árpád - Makói TK 8:0 (3:0) bíró: Ceglédi
A Knazur, Kadleszovits, Kovács, Horváth, Babay, Breuer, Tasnády, Zaviza, Gerber, Tó; mecz, Hajdú összeállításban szereplő Árpád fölényesen bán el a makóiakkal. Góllövő: Tasnády, Tomecz és Gerber (6).


Szentesi TE - HMTE 0:0 Bíró: Czeglédi


április 5.
Alföldi Újság (XXVII. évf. 77.)
Eddig 200 tagja van a Polgári Lövész Egyesületnek.

A szentesi Polgári Lövész Egyesület dr. Lakos István főjegyző, főlövészmester elnökletével szombaton ülést tartott. Az ülésen megállapították az éves tagsági díjakat, mely szerint az éves tagsági díj 1 pengo. A fiatal egyesületnek eddig 200 tagja van és két fegyvere.
Az ülésen elhatározták, hogy a városi képviselo testülethez beadványt intéznek, melyben a levente gyakorlótelep kijelölését fogják megsürgetni. Az egyesületnek lopályára volna szüksége, amelyet a levente gyakorló telep keretén belül kívánnak megvalósítani.
Hatalmas gólarányú gyozelem
Hatalmas gólaránnyal és Szentesen még soha nem látott gyönyöru játékkal gyozte le az Makói TK-t azÁárpád SE futballcsapata. A mérkozés bovelkedett szebbnél-szebb jelenetekben. Igazi profi futball volt az amit vasárnap láthatott a szentesi sportszereto közönség. Az árpád SE csapata az igen góleros Gerberrel kiegészülve végre gólokban is megmutatta és beváltotta fölényét, amit a játék képes mutatott.
A két amator csapat eredménye azonban már nem ilyen, mert az SzTE állandó fölénye ellenére sem tudott gól rúgni, s ezzel gyozni az Hódmezovásárhelyi MTE csapata ellen, ugyanakkor a SzMTK csapata súlyos vereséget szenvedett el a Kiskunfélegyházától.
Eredmények
            Árpád SE - MTK       8:0 (3:0)
            SzTE - HMTE           0:0 (0:0)
            SzMTK - KTK          0:6 (0:2)
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


április 6.


Beharangozó:
április 10. vasárnap
16.00 Bécs, Hohe Warte: Ausztria - Magyarország 6 : 0 (4-0)
Üllői úti pálya: Magyarország - Jugoszlávia 3 : 0 (2-0)


Déli kerület - Szegedi alosztály
Barátságos
Szentes Árpád - Zrínyi KAC 3:1 (1:0) Bíró: Lapu

Bajnokik
Szentesi TE - KTK 4:4 (1:2) Bíró: Lapu
Sz. MTK - Kiskunfélegyházai ITE 5:0 (3:0) Bíró: Lapu II.április 15 péntek     
Alföldi Újság (XXVII. 96.)

Nemzetközi futballmérkozés Szentesen!
Az Árpád SE a bécsi Fussball Club Nichloson csapatát fogadja. A mérkozés elott a két csapat tiszteletére eljátsszák a két ország himnuszát. Elomérkozést a szentesi amatorökbol álló válogatott csapat játssza a Testvériség SE csapatával. A nap fénypontjaként, a szünetekben Bakai Jancsi, Szentes méltán legnépszerubb zenekara szórakoztatja a közönséget.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.április 17. vasárnap
Szentesi TE - SzMTE Bíró: Kohautek
Árpád - Testvériség 3-1 (1-1) Bíró: Kohautekáprilis 18. Húsvét hétfő
Szentes Árpád - Nicholson (Bécs) 3-2 (2-1) Bíró: Kohautek
Szentes vál. - NSC Bíró: Podani
Szentes komb. - Testvériség 2-3 (2-2) Bíró: Kohautekáprilis 20. szerda
Még mindíg a bécsi csapat szentesi látogatása
április 24. vasárnap

Alföldi Újság (XXVII. 92)
Árpád SE - Rákospalota.
Az Árpád SE csapatában játszani fog a Testvériség SE-bol  ideigazolt centerhalf, és a délkerületi válogatott nagyszeru tehetsége a jobbszélso, eddig a Békéscsabában futballozó Hrabovszki. Az Árpád Se eddigi története során még veretlen, mellyel országos hírnevet szerzet, városunknak is.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.Prága, AC Sparta Stadion: Csehszlovákia - Magyarország 4 : 1 (3-1)


Déli kerület - Szegedi alosztály:
Szentes: Rákospalota - Árpád 4:3 (2:1). Barátságos. Bíró: Pataky
A teljesen komplett Rákospalota csak hatalmas erőfeszítéssel győzi le szép játék után a nagy játékerőt képviselő Árpádot.
Góllövők: Tárnok (3) és Seiden, illetve Gerber, Tasnády és Zaviza.


Hódmezővásárhely MTE - Szentesi TE 1:0 (0:0). Barátságos. Bíró: dr. Orosz
Góllövő: Kálesz


1927. május
május 1. vasárnap  
Alföldi Újság ( XXVII. 98)

Kettős labdarúgó mérkőzés az Erzsébet kerti sporttelepen
SzTE – Kuskunfélegyháza, bajnoki mérkozés
Árpád SE -  Kelenföld FC
A Kelenföldiek teljes, komplett csapattal jönnek le Szentesre, akik között 5 válogatott labdarúgó is található.
Az árpád SE profi labdarúgó csapata Pünkösdre, egy 16 napos túrára megy Romániába, ahol 9 mérkozésbol álló mérkozés sorozaton kell játszania, helytállnia és bizonyítani csapatunk nagyszeru tehetségét.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

Szentes Árpád - Kelenföldi FC 3:1 (1:1) Barátságos. Bíró: Kohautek.
Az Árpád felállása: Knozur - Tóth, Kadleszovics - Mondovics, Babay, Breuer - Hajdú, Gerber, Szentgyörgyi, Zaviza, Tasnády

Bajnoki
Szentesi TE - Kiskunfélegyházi SC 0:0 Bíró: Kohautek.
május 2. hétfő
május 4. szerda
Babayt és Gulyást kiadta a szentesi Árpádnak az olasz szövetség.


május 5. péntek 
Alföldi Újság (XXVII. 104)

Árpád SE  - Újszeged labdarúgó mérkozés, elott az SzTE fogadja a Kunszentmártoni Törekvés amator csapatát.
A szegediek rendkívül durva játékkal próbáltak meg ellenállni. Szathmáry Istvánt egy nagy tempójú labdavezetés közben úgy „elütötték”, hogy eszméletlen állapotban kellett a pályáról levinni, és mentovel a Kórházba vinni. Ott ellátták a sérülését, majd hazaengedték. Csak estére állt be javulás az állapotában. Abban az idoben mintha nem tulajdonítottak volna akkora jelentoséget egy ilyen sérülésnek. Manapság biztos benntartották volna néhány napra a kórházban megfigyelés alatt – hiszen sokkal súlyosabb következménye is lehetett volna egy ilyen sérülésnek.( – szerk)
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.
május  14. szombat  
Alföldi Újság ( XXVII. 109)
Birkózóverseny
A világhíru magyar birkózók teljes létszámmal lejönnek Szentesre Papp Lászlóval az élen, aki kétvállra fektette a finn csodabirkózót, a világ legjobbját a finn Kokkenint.. érdekessége lesz a jelen versenynek, hogy a válogatott Keresztes – aki szintén nagyon híres birkózó – a köz óhaja szerint kiáll, a nála magasabb súlycsoportban versenyzo Papp Lászlóval, és birkózik vele
Jegyek elovételben kaphatók vitéz Mátéffy Dezso nagy trafikjában kaphatók. Délután 5-tol pedig a színház pénztárában. A verseny tiszteletdíjai a Wellisch gépraktár kirakatában kerülnek kiállításra, ahol ezeket a nagyözönség is megtekintheti.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


május 15. vasárnap 
Alföldi Újság (XXVII. 110.)

Birkózóverseny
Eloreláthatóan hatalmas az érdeklodés a birkózóverseny iránt melyre este a Tóth József színházban kerül megrendezésre. Nem csak a világhíru birkózók szereplése lehet élvezetes, hanem városunk világhíru szülöttje Papp László szereplésére is igen kíváncsi a sportszereto közönség. Hiheto, hogy Szentes városának a kultúráért lelkesedo polgársága tömeges jelenlétével fogja kimutatni ragaszkodását és szeretetét Papp László, és a magyar nevet szerte a világon ismertté és  híressé tett birkózók iránt annál is inkább, mert osidok óta uzi ezt a sportot az ember, de most nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez a legférfiasabb és legmagyarabb sport manapság. Mi mindenestre hiszünk a sikerben, mert tudjuk, hogy Szentes városa mindenkor megbecsülte a saját kiválóságait.
A verseny du. 5.45 perckor kezdodik a színház teremben, jegyek 5 órától kezdve váltható a pénztárnál.
A birkózók az 1 óra 18 perces vonattal érkeznek és a vasútnál Piti Péter gazdasági tanácsnok a város nevében fogadja oket. A birkózók délutáni programja az árpád SE és az SzTK barátságos labdarúgó mérkozés megtekintése lesz


Árpád SE - SzTK
Végre egy szép élvezetes küzdelmet lát a szentesi sportközönség vasárnap. Szeged legjobb csapata és egyben a legrégibb egyesület, az SzTK jön egy barátságos mérkozésre Szentesre az árpád SE-hez. Nem kevesebb, mint hét délkerületi válogatott játékosa van a szegedi csapatnak. Hosszú évek óta együtt vannak a csapat tagjai, remekül ismerik egymást, állandó tréner keze alatt dolgoznak, rendszeresen edzenek, aminek meg is van az eredménye, hiszen impozáns gólkülönbséggel verték idáig az ellenfeleiket.
Az Árpád SE-nek nagyon kell vigyázni, nagy lelkesedéssel kell belefeküdnie a játékba, ha meg akarja nyerni.
A mérkozés kezdete pontosan fél 5 óra. Az árpád SE vezetosége – mint rendezo – mélyen leszállította a jegyeket 40-, 80-, 1.20-,  és 1.60 P
Kényelmes ülohelyek és husíto
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.
Déli kerület - szegedi alosztály
II. osztály

Szentes MTK - GSC bíró: Ács

Barátságos mérkőzés:
Szentes Árpád - SzTK 3-0 (1-0) bíró: Frankel


május 18.
május 22. vasárnap 
Makói TK - Szentesi Árpád 4:1 (0:1). Barátságos. Bíró: Lapu II
Az MTK, klasszissal volt jobb indolens ellenfelénél.
Góllövők: Oprée (2), Szopori és Wiener MTK, illetve Fenichel.május 25.
Az Árpád SE feloszlik

1927. június
június 3. csütörtök
június 4. péntek 
Alföldi Újság  (XXVII. 125)

A szentesi reálgimnázium tornaversenye, melyen a szolnoki felsokereskedelmi iskola csapata is részt vesz.
Program:

 1. Felvonulás
 2. zenés szabadgyakorlatok
 3. I-IV osztályok játéka
 4. távolugrás
 5. magasugrás
 6. I-IV osztály síkfutás különbözo fajtái
 7. 10 x 100 m-es staféta
 8. rúdugrás
 9. 100 m-es elofutamok
 10. súlydobás
 11. egyéni és 10-es magasugrás
 12. discosvetés
 13. gerelyvetés
 14. 400 m-es síkfutás
 15. korlát
 16. 4 x 100-as staféta
 17. elvonulás

Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.június 7. hétfő
Szentes: Rákosligeti AC - Szentesi MTK 5:3 (2:2)
Lajos (2), Szép (2) és Kurtha II. góljával


június 12. vasárnap
Szentesi TE - Szentesi MTK 5:1 (2:1) Barátságos. Bíró: Fellner
Szentesi TE ifj. - SzMTE ifj. 2:1 (0:0)
Üllői úti pálya: Magyarország - Franciaország 13 : 1 (6-0)


június 26. vasárnap
Kiskunfélegyházi SC - Szentesi MTK 5:0 (4:0) Barátságos. Bíró: Kern
június 28. kedd
Beharangozó:1927. július

július 3.
Alföldi Újság XXVII. 148.sz.

Szerencsétlenség sportolás közben
Mint olyan sok minden, ami a hétköznapok során érheti az embert, a sport sem kivétel pl a szerencsétlenségek, balesetek, sérülések területén. Rengeteg olyan sport van a világ, ahol a részt vevok bizony könnyen megsérülhetnek – nem véletlen az a mondás, hogy a sportágak nagy része a háborúskodás, az emberek egymás elleni küzdelmének, valamilyen módon a másik legyozésének a „csendesített” változata -. Bizony sok esetben komoly sérüléseket lehet okozni egymásnak még abban az esetben is, ha megfelelo szabályok vannak, ha vannak védoeszközök. Napjaink során nem kell bemutatni a rögbi, az amerikai foci, a pankráció, a jégkorong, kézilabda, vízilabda, a különbözo keleti harcmuvészeti sport stb veszélyeit, pedig a korszeru anyagokból tudományosan elkészített védoeszközök egy sok sérülést megakadályoznak, de még így is rengeteg, komoly következményekkel járó baleset bekövetkezhet.
A korabeli futball, bizony elég kemény volt, gyakran megsérültek a játékosok, amelynek több oka is lehetett. A játékosok felkészületlensége, rossz szervezés, a hibás játékvezetoi ítéletek, a kényszerhelyzet, az önfeláldozás, a megfelelo védoeszközök hiánya, a szabályok BE NEM TARTáSA, a gondatlanság, az odafigyelés, a gondosság hiánya - ezek miatt a véletlen kizárható stb. Sok nézo, különösen a hölgyek nagy része, ilyen meggondolásból nem nagyon muvelték a sportnak azokat az ágait, ahol „kontaktusba” kerülhet az ellenféllel, és ezeket a sportokat nézni sem nagyon szerették. Egy-egy tudósítás is elég volt ahhoz, hogy a hölgyek elott az adott mérkozés, vagy edzés, esetleg egy verseny már ne legyen szimpatikus:
„ Szerencsétlenség …. Péntek estefelé az Erzsébet-kerti sporttelepen könnyen végzetesség válható baleset történt.. Diszkosz gyakorlat folyt a pázsiton, amikor S.Sz. véletlenségbol olyan szerencsétlenül hajította el véletlenségbol a súlyos diszkoszt, hogy K.I. szabótanoncot a fején találta. A vérzo fiút a mentok szállították be a sportteleprol a kórházba, ahol megállapították, hogy a diszkosz a fiú bal szemét sértette meg. Nyomban bekötötték, és a lakására szállították. Sérülése szerencsére nem súlyos, a véletlen balesetért senkit nem terhel felelosség.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


július 8. péntek
Beharangozó


július 10. vasárnap
Déli kerület - Városközi mérkőzés:
Szentes: Szeged - Szentes 6:2 (3:0) bíró: Grósz
Szeged van állandó fölényben. Második félidőben Szentes feljavul.
Nivótlan játék, mindkét csapat abszolút gyengén játszott.
Góllövők: Vadász (4), Megyeri, Kakuszi, illetve Ruszi, Czibola.
július 15.  péntek
Alföldi Újság XXVII. 158.

Aljechint lelkesen fogadták Szentesen
Nagy létszámú szentesi sportrajongó várta este hat órakor a szentesi vasútállomáson Aljechint, a sakkozás világmesterét, aki Tóth magyar mesterrel, a Sakkvilág foszerkesztojével együtt érkezett meg Kecskemétrol. Várták még Cole belga sakkbajnokot is, de o sajnos nem érkezett meg.
A vasúti kocsiból kiszálló, rokonszenves arcú világhíru sakkmestert egy igen jól megszerevezett fogadó ünnepély keretén belül, a szentesi Sakk-kör nevében Csallány Gábor üdvözölte német nyelven, majd egy fehér ruhába öltözött fiatal szentesi úrileány díszes csokrot nyújtott át a szentesiek nevében Aljechinnak. A sakkmester néhány kedves és meleg szóval köszönte meg a lelkes fogadtatást, majd a fiatal leány és Csallány Gábor kíséretében a város hintajába ült – a városnak külön vendégfogadásra alkalmas díszes fogata volt, lovakkal és hajtóval együtt, aki a város reprezentatív vendégeit fogadták, és vitték végig a város foutcáján – amit több lovasfogat és autó követett végig a Kossuth utcán a Petofi szállodához hajtottak. A Petofi elott ismét hatalmas és éljenzo tömeg fogadta a meghatott sakkmestert.
Este társasvacsorára volt a Petofiben, majd megkezdodött a verseny. Aljechin szimultán sakkban egyszerre 42 játékossal mérte össze tudását.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


július 17. vasárnap
pénteken megjelent piaci árak
(összehasonlításul, hogy mibe kerülnek a belépojegyek)
                                                                       július 17                                  okt 30 
marha (élosúlyban                              76-80 fill/kg
marhahús                                            2.60 Pengo/kg                        2.20 P/kg
borjú élosúlyban                                 1 pengo/kg
borjúhús                                             2.60-2.81 Pengo/kg                2.60-2.80 P/kg
birka élosúlyban                                 76-81 fill/kg
birkahús                                             2.00 Pengo/kg                        2.20 P/kg
hízott sertés                                        1.28 Pengo/kg                        1,28 P/kg
           
zsír, háj                                               2.72 Pengo/kg                        2.40 P/kg
tyúk, csirke, hízott liba                      1.76 engo/kg                          1.70 P/kg
           
liszt                                                    0.40-0.50 Pengo/kg                0.40-0.50 P/kg
tojás                                                   9 fill/db                                  14 fill/db
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

július 24. vasárnap
Alföldi Újság  166.

A futballsport híveihez felhívást intézett a két szentesi labdarúgással is foglalkozó egyesület vezetosége, hogy egyesületi alapon új profi alakulatot szervezzenek. Mindenkit felhívnak és szívesen látják tagnak az új egyesületben, mert csak így látják biztosítva Szentes sportjának a jövojét.
Szentes ebben az idoben is közel 35. ezer lakossal rendelkezett, több nagyobb mezogazdasági és ipari termelo és szolgáltató muködött a városban. Az anyagi és személye feltételek az elinduláshoz elegek voltak, de mint látjuk késobb, tiszavirág életure sikeredett az elindított csapat. Rövid tündöklést követoen, hamar kilobbant a támogatókban a láng, a pénztelenség pedig ebben a sportban már akkor sem volt jó „ómen”, mint amint az többször is bebizonyosodott.(- a szerk.)
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


1927. augusztus

augusztus 11.
Alföldi újság XXVII. 180.

Megalakult az AMAC (az Alföldi Magyar Automobil Club)
Mint az egyik legnagyobb autóparkkal rendelkezo város az Alföldön, idoszeru volt, hogy ennek a technikai sportágnak valamilyen módon szervezett formában szolgálják ki azokat az igényeket, melyek mind az autótulajdonosok, mind a város sportszereto nézo részérol felmerült. A szervezo bizottság este hatra hívta össze az érdekelt autótulajdonosokat. Az alakuló ülésen dr. Farkas Béla foispán elnökölt, és megjelent Szeder Ferenc János országgyulési képviselo, Szentes legnagyobb területtel rendelkezo földbirtokosa is.
A gyulésen részt vevok akarategységben  kijelentették, hogy a klubbot megalakítják, de a vezeto tisztségeket egyenlore nem töltik be. A gyulés az Alapszabály-tervezetet elfogadta, s azt jóváhagyás céljából – az akkor hatályos törvények értelmében – a Belügyminiszterhez terjesztették fel.
Az ideiglenes választmány tagjai:
Kristó Nagy István gyógyszerész, vitéz Mátéffy Dezso dohány-nagytozsdés, vitéz Négyessi Imre mérnök, Sarkadi Nagy Mihály földbirtokos, dr. Székely Alfréd orvos és Weinberger Gábor muszerész, kerékpár, jármu és alkatrész kereskedo, ügyész, dr, Sárossy Endre ügyvéd, titkár Nagyiván Lajos joghallgató, pénztáros Argényi Sándor bankigazgató.
A gyulésen döntöttek arról is, hogy 1927. október 4-én megtartandó autóversenyre vonatkozó verseny- nevezési felhívást néhány napon belül kibocsátják. A tervezett túraút kezdési idopontja október 4-én 07.00 óra a vármegyeháza elott, a cél-érkezés ugyanott. Az elso (184.4 km) szakasz útvonala: Szentes – Kiskunfélegyháza – Szeged – Makó –Hódmezovásárhely - Szentes. Egy óra ebédido után a második szakasz (179,2 km): Szentes –Kunszentmárton – Szarvas – Békéscsaba – Orosháza – Nagymágocs – Szentes
A kategória-gyoztesek és az abszolút gyozteseknek értékes jutalomtárgyakat tuznek ki. A versenyre a szervezok kb 40-50 kocsi benevezésére számítanak.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.augusztus 17.
Alföldi újság ( XXVII. 185.)

Vasárnap nagyszabású úszóversenyt rendezett a SzTE a Tiszán.
Eredmények
Csongrád- Szentes – hosszútávú úszás (13. km)

 1. Tasnády  László
 2. Joó Zoltán
 3. Virágos Bálint
 4. Márton Piri – Csongrád

Szerepelt még 5 csongrádi úszó, a szentesiek közül valamennyi induló helyezett lett.
Tisza-hídtól a Strandig
1. Temesváry I.           14 éves diák
2. Temesváry II          17. éves diák
3. Halász László
Indult még 4 úszó, valamennyien célba értek.
Hajóállomástól a Strandig

 1. Szolcsányi
 2. Göbölyös

A noi úszók közül ugyanezen a távon

 1. Janó Teréz
 2. Nittinger Ili

500 méteres gyorsúszás

 1. Joó Zoltán
 2. Grünfelder
 3. Szabó elemér

Nők

 1. Széll Erzsébet
 2. Schwarcz Ella
 3. Janó Teréz

200 m-es mellúszás

 1. Tasnády László
 2. Joó Zoltán
 3. Szabó Elemér

200 m-es gyorsúszás

 1. Joó Zoltán
 2. Csallány Dezso
 3. Grünfelder

Az elso helyezet a „1927. évi Tisza-bajnok” büszke címet viselhette, és errol elismero oklevelet is kaptak.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.augusztus 24 szerda
Alföldi Újság (XXVII. 189.)

Delelő bővítése
A SzTE vezetősége már korábban egy évvel ezelott ajánlatot tett a városnak, és kérte a közgyulést, hogy az Erzsébet-kerti sporttelep mellett levo „Szamár-Delelo csárda” épületét kibovítteti, s a kibovített épületet a város 1941 év végéig a jelenlegi bérleti díj fejében az SzTE számára meghagyja.

A képviselo testület akkor a kérés teljesítését attól tette függové, hogy a sporttelepet használó két egyesület – SzTE és SzMTK – a pálya használatának kérdésében közösen egyezzenek meg. Mivel azóta sem történt az ügyben semmi, így a SzTE újabb beadvánnyal fordult a városhoz, melyben megismétli a kérését. Egyben utalt arra, hogy bár az egyesség a másik sportegyesület magatartása miatt nem sikerült, az ügyet vegye újra tárgyalás alá a tanács. A SzTE újabb kérését a legközelebbi tanácsülés elé fogják terjeszteni.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


augusztus 26. csütörtök
DLASz sorsolás

augusztus 27. szombat 
Alföldi Újság (XXVII. 192.)

A két szentesi egyesület – nagyon szép példája az összefogásnak és a békés egymás mellett élésnek( - a szerk.) – összefogott, és az 1927. szeptember 8-án, Budapesten megrendezésre kerülo magyar-osztrák labdarúgó válogatott mérkozésre különvonat indulását szervezte meg Budapestre, kello számú jelentkezo esetén.
A vonat a szentesi állmásról indulna de 10.00 óra körül, és megérkezik Pestre kb 15.00 óra körül. Visszaindulás a mérkozés után kb fél kilenckor, megérkezés Szentesre hajnali kb 2.00 óra.
A vonaton III. osztályú menetjegyeket lehet váltani, amely a mérkozésre szóló belépojeggyel együtt 16 pengobe kerül. II. osztályon a jegy a belépojeggyel együtt 21 pengo. Jelentkezni lehet 1927. szeptember 1-én du. 5 óráig, a fent említett költségek befizetése mellett lehet Lupták János (SzMTK) és Szathmáry János (SzTE) uraknál.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

1927. szeptember


szeptember 11. vasárnap
Szentesi TE - Kunszentmártoni Törekvés 2:1 (1:1) Bajnoki. Bíró: Horváth
A stílusosabb SzTE csak nehezen veri a nagy lelkesedéssel küzdő kunszentmártoniakat.

szeptember 18. vasárnap
Szegedi alosztály - II. osztály
Szentesi TE - SzMTE 4:0 (2-0) bíró: Kohautek
A csiszoltabb technika győz a durvaság ellen.
szeptember 25. vasárnap
Szegedi alosztály - II. osztály
Kiskunfélegyháza SC - Szentesi TE 2-3 (1-2) bíró: Petényi
Szentesi MTK - Csongrádi AK biró: Bartók
Üllői úti pálya: Magyarország - Ausztria 5 : 3

Zágráb, Stadion Kranjčevićeva: Jugoszlávia - Magyarország 5 : 1
1927. október

október 2. vasárnap
Szentesi MTK - KTE bíró: Ács
október 9. vasárnap
Szegedi alosztály - II. osztály
Szentesi MTK - KSC, bíró: Kohautek
Kunszentmartoni TE - Szentesi TE bíró: Osztrogonácz
15.00 MTK stadion: Magyarország - Csehszlovákia 1 : 2

október 18. kedd
Alföldi Újság. XXVII. 235.

Leventék a SzTE által bérelt Erzsébet-kerti sporttelepen
Dr. Lakos István fojegyzo elnöklete mellett ülést tartott a Testnevelési Bizottság. Az ülés legfontosabb témája az volt, hogy megtalálják a lehetoségét annak, hogy a SzTE sportolóin, és a gimnázium növendékein túl a Levente Egyesület is használhassa a sporttelepet.
Megegyezés esetén a Levente Egyesület kibovítené a sporttelepet, rendbe hozná a futópályát (ismeros egy helyzet ismét, a futópálya milyenségével kapcsolatban – a szerk.) lövöldét és fürdot építenének a sporttelepre.
A gimnázium és a két egyesület vezetése örül, hogy végleges formába öntik a sporttelep használatára vonatkozó szabályokat.
Ehhez a témakörhöz tartozik, hogy a Szentesi Munkás Testedzo Klub SzMTK küldöttséget meneszt a foispánhoz, hogy újra kérelmezzék az Erzsébet-kerti sporttelep használatára vagy új sporttelep létesítésére korábban beadott, vonatkozó kérelmüket.
„Két esztendeje annak, hogy a városi képviselo testület elé került a szépen fejlodo SzTK kérvénye, melyben eloadta, hogy a SzMTK zavartalan muködésének biztosítása céljából föltétlenül szükségük van egy megfelelo és modern sportpályára. Arra kérték ezért a tanácsot, illetve a közgyulést, hogy alkalmas helyet bocsássanak rendelkezésükre, ahol a rég hiányzó sportpályát felépíthessék.
A képviselo testület jóindulattal foglalkozott a SzMTK kérelmével. Végeredményben azonban azzal a kétes értéku határozattal zárták le az ügyet, hogy legjobb lesz ha az Erzsébet-kerti sporttelepen egy födél alatt a SzTE-vel dolgozik a SzMTK is.”
Ha arra gondolunk, hogy a SzTE -nek és a SzMTK-nak is két felnott csapata, meg az ifjúsági csapatok ott játszanak, a gimnázium is odajárt a szabadtéri foglalkozások megtartására, és erre még a leventék is szeretnének ott versenyeket, felkészüléseket, mérozéseket tartani. Nem egy irigylésre méltó helyzet, akár az öltözési, tisztálkodási lehetoséget, akár a pályahasználatát- különösen hétvégén - beosztani, hiszen általában hétközben mindenki csak a délutáni órákban ér rá.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

1927. november


november 13. vasárnap
Szegedi alosztály - II. osztály
Szentesi TE - Szentesi MTK 1-0 bíró: Vezér


november 20. vasárnap
Alföldi Újság (XXVII. 263.)

- Ma érkezik Papp László  - az ünneplés programja
Az Európa bajnok Papp László Szentes világhíru szülöttje a délutáni órákban érkezik a szentesi vasútállomásra. Szolnok felol. Ismét egy nagyszabású fogadást szerveznek a nagyszeru sportember tiszteletére. Fogadására kivonulnak a leventék, a cserkészek és a bajtársi szövetségek, természetesen a birkózásért rajongó szentesi lakossággal együtt. A pályaudvaron a város nevében szentes elso embere a polgármester, dr. Négyessi Imre fogadja a világhíru sportolót, majd az egyetemi bajtársi sportszövetségek nevében dr. Bonczos Miklós mond üdvözlo beszédet.
A díszközgyulés – melyet kifejezetten Papp László tiszteletére, a legutóbbi Európa bajnokságon megszerzett bajnoki címének elismerése miatt hívnak össze – du. 4 órakor kezdodik a városháza közgyulési termében. Az elnöki megnyitó után a SzTE vezetosége javaslatot tesz Papp László Európa bajnoknak az egyesület dísztagjává leendo megválasztása tárgyában.
A megválasztott dísztagot aztán dr. Csergo Károly alispán, az SzTE elnöke üdvözli, és átadja Szentes város közönségének emléktárgyát. A díszülésen a foispán és a polgármester is megjelenik, és részt vesznek a többi hatóságok és sportkörök kiküldöttei is. Este a Kaszinó nagytermében – ez abban a korban szinte természetes volt – társasvacsorával egybekötött bankett lesz az ünnepelt vendég, Papp László tiszteletére.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

november 22. vasárnap  
Alföldi Újság (XXVII. 265.)

Az Európa Bajnok Papp László fogadása és ünneplése Szentesen
Az a fogadtatás és az az ünnepeltetés, amelyben Szentes város hatóságai, és társadalma részesítette vasárnap diadalmas fiát Papp László Európa Bajnokot, jelentoségében messze kimagaslott a megszabott keretekbol.  A korábban eltervezett – és ismertetett – forgatókönyvet az élet „átírta. A huszonkét éves bajnok ünneplése olyan társadalmi esemény volt Szentesen, amire talán csak a Kormányzó, vagy valamely uralkodó, miniszter fogadása alkalmával volt példa azzal a különbséggel, hogy Papp László a „mi fiunk”. Akire sokan csak úgy emlékeztek, hogy itt volt fiatal diák, hogy központja volt egy olyan eseménynek amely idáig páratlanul áll a város történelmében. Itt, ahol olyan lassan folyik az élet, ahol a világ mozgásai talán kevésbé érzodnek – mondhatnák sokan hál’ Istennek, ilyen háborús, vagy háborúval fenyegeto idoszakban -, itt ahol a sport olyan nagyon a háttérbe szorult mindig. Egy napon megtanultak az emberek egy rövid egybeolvasható nevet: Papp Laci… és megtanultak kint a nagyvilágban két másik nevet: Magyarország nevét – hiszen sokan a nagyvilágban azt sem tudják, hogy hol van ez az ország - és Szentes nevét, mely adta a világnak, a sportnak Papp Lacit.
Ezt a Papp Lacit ünnepelték a szentesiek úgy és olyan formák között és olyan lelkesedéssel, ahogyan csak diadalmas host szoktak ünnepelni
Fogadtatás a pályaudvaron
Cserkészkürt jelezte a vonat érkezését, amikor pontosan 3 óra 38 per perckor befutott a szolnoki motoros. Az elso peronon mindjárt feltunt Papp László zömök, izmos, kisportolt alakja, a hóna alatt egy hatalmas ezüstserleg: Az Európa Bajnoki Emlékdíj. Harsogó éljenzés fogadta a hatalmas tömeg részérol, amikor dr. Vargha Béla világbajnok és vitéz Kossuth Ferenc (Kossuth Lajos fia) a Magyar Atletikai Club birkózó szakosztályának elnöke kíséretében leszállt a vonatról.
Elsonek dr Négyessi Imre polgármester üdvözölte Szentes város közönsége nevében a bajnokot.
„-         Az a babérkoszorú – mondotta többek között a polgármester -, amely a Te   homlokodat övezi, nemcsak a Te dicsoséged csupán, de dicsosége Városodnak, dicsosége a Hazának és a ma még megszállott részék elnyomott magyar lakosságának is.

 1. Kívánjuk Neked, Kedves Laci öcsém, hogy ezt a babérkoszorút növeld újabb levelekkel, s ha lehet szerezz mellé újabb babérkoszorút, a világbajnokság koszorúját, büszkén mondhassuk és kiálthassuk oda a világnak: olyan nemzetet, amelyben ilyen dicso fiai vannak, eltiporni nem lehet.”

Végül üdvözölte a polgármester úr dr. Vargha Béla világbajnokot és vitéz Kossuth Ferenc elnököt is, mint akik tanították és az utat mutatták Papp Lászlónak a dicsoség felé.
újabb éljenzés után Varga Béla okleveles gazdász, a Bajtársi Egyesület, Rostás István nyolcadikos reálgimnazista pedig a Gimnáziumi Sportkör nevében üdvözölte néhány meleg szóval Papp Lászlót, aki meghatott hangon köszönte meg az impozáns fogadtatást.

 1. „én még nem voltam elkészülve és talán nem is érdemlem meg azt a kedves, szép üdvözlést, de ígérem, hogy a jövoben még jobban fogok iparkodni, hogy erre még inkább érdemessé tegyem magam.”

Ezután kedves jelentet következett, mivel Kádár árpád a SzTE ügyvezeto elnöke, a sport helyi nesztora, mindenese lépett Papp Laci elé. Már szólásra nyíltak az ajkai, amikor hangja elcsuklott, s egyszer csak megkapta a bajnok fejét és kétoldalt összecsókolta… Megható jelenet volt. Abban a pillanatban feloldódott a hivatalos formaság, az elfogultság. Szorongatták, ölelték Papp Lacit, ki hol érte, s csak nagy üggyel-bajjal tudott hozzáférni a szüleihez és testvéreihez – akik addig a háttérben álltak – hogy végre oket is üdvözölje.
Ezután a vendégek kocsiba szálltak, és a hosszú kocsisor elindult be a városba. A polgármester jobbján Papp László, az Európa bajnok foglalt helyet.

ünneplés a díszközgyulésen
Négy óra után vonult be a hivatalos fogadók élén Papp László. A városi közgyulési termet a nézok zsúfolásig megtöltötték, és amikor a szentesi hos a terembe lépett, hatalmas ovációval fogadták. Kipirult arcú emberek ismerosök és ismeretlenek ünnepelték a bajnokot, tapsoltak az egykori gimnazistának. Ebben a pillanatban mindenkié volt Papp Laci, az egész városé, Mindcégig lelkes hangulatban folyt az ünneplés, a díszközgyulés. Az üdvözlo beszédeket számtalanszor szakította félbe a felcsattanó, zúgó tapsvihar. Percekig viharzott a taps, s a vivátozás, az éljen, bármikor, amikor a szónokok Papp László vagy Vargha Béla nevét említették.
Dr. Csergo Károly alispán, mint a Szentesi Torna Egylet Elnöke a következo ünnepi beszéddel nyitotta meg a díszgyulést

 1. „Igen Tisztelt Díszközgyulés ! Igen Tisztelt ünneplo Közönség! Szívélyesen üdvözlöm a SzTE megjelent tagjait és az ünneplo közönséget, mely oly szép számban volt szíves hívó szavamra megjelenni.
 2. A SzTE vezetoségét egy kedves alkalom indított arra, hogy összehívja a díszközgyulést…. Papp László eloször jelent meg itt közöttünk eloször tér vissza szülovárosába, hogy az ország fovárosában megtartott nemzetközi birkózóversenyen ot Európa bajnokává avatták.
 3. Ennek a rendkívüli sikernek és gyozelemnek a jelentoségét mi talán nem is tudjuk kelloen értékelni, akik távol élünk a világ nagy sporteseményeitol, távol azoktól a gócpontokról, ahol a sport terén az egész világrészek bajnoki küzdelmei folynak le. S távol azon nagy izgalmaktól és az izmok, idegek azon nagy csatáitól, amelyek a sport iránt érdeklodok tízezreit, százezreit ejtik lázba és amelynek eredményére figyel az egész világ.
 4. Egy ily nagyszeru és világhíru küzdelem legelso hose és bajnoka lett a mi Papp Lacink, akinek a nevét ma már az egész világ emlegeti, és aki különösen nekünk, akik Ő hozzá legközelebb állunk, az egész világon a magyar ero, a magyar kar és a magyar akarat dicsoségét és diadalát hirdeti, és mennél több az ilyen diadal, annál becsültebb, annál fényesebb lesz a magyar név az egész világ elott.
 5. A magyar ügynek ilyen hose és zászlóvivoje lett Papp László is, s nekünk, az Ő földieinek meg kell ragadnunk az alkalmat, hogy akkor, amidon a koszorús bajnok eloször jelenik meg közöttünk, Ő elotte kifejezzük a legmelegebb és szívbol jövo köszönetünket, hálánkat és elismerésünket azért, hogy szülovárosának és az egész nemzetnek oly nagy dicsoséget szerzett.
 6. Ez a célja a mi összejövetelünknek, a mai díszközgyulésünknek, s ez alkalommal az elnöki székbol a legnagyobb szeretettel üdvözlöm az Ő kedves szüleit, édesapját, édesanyját, akik itt e díszközgyulésen megjelentek, hogy szem- és fültanúi legyenek egyetlen fiuk ls szemefényük ünnepeltetésének. Szeretettel üdvözlöm az itt megjelent dr. Vargha Béla orvos urat, akinek nagy része van Papp László sikereiben, mert o volt  kiváló tanítómestere. Szeretettel üdvözlöm dr. vitéz Kossuth Ferenc urat, a Magyar Atlétikai Club birkózó szakosztályának elnökét, aki szintén szíves volt hozzánk eljönni és megjelenésével ünnepünk fényét emelni.
 7. Végül ismételten szeretettel köszöntöm az ünneplo közönséget, s ezzel a mai napra egybehívott rendkívüli közgyulésünket ezennel megnyitom.”

A beszédet követo lelkes tetszésnyilvánítás után Szathmáry János SzTE fotitkár terjesztette elo a választmány javaslatát, Papp Lászlónak az egyesület dísztagjává történo megválasztása ügyében. A közönség lelkes éljenzéssel fogadta a javaslatot, s dr. Csergo Károly elnök határozatilag is kimondja a dísztaggá választást. Ekkor Papp László feszes vigyázban odaáll az elnöki emelvény elé, felemelkedik a helyérol a közönség. Dr. Csergo Károly elnök ezt követoen felavatja a bajnokot.

 1. „Adjon Isten önnek minél több gyozelmet, erot, egészséget és kitartást, hogy mindenütt, ahol nemzetek fiai nemes versenyben küzdenek, a magyar zászlót minél magasabbra emelje! Az Isten éltesse!”

Ismét zúgó tapsvihar tört ki, a közönség hosszú percekig ünnepelte  a dísztaggá avatott bajnokot. Ezután Bottyánszky János evangélikus lelkész tartott lendületes magas szárnyalású és nemes gondolatokban bovelkedo beszédet, melyben kiemelten üdvözölte Papp Lászlót és a pesti vendégeket.

 1. „Az a nemzet, amelynek ilyen fiai vannak, nem érdemelte meg ezt a sorsot. Legyen hu örökké a szüloföldjéhez, mert innen mindig új erot fog meríteni, és ero fog ömleni tagjaiba, amely viszi fel, fel, a világbajnokság felé.”

Ezután Papp László felállt, és oszinte szívbol jövo szavakkal meghatott hangon megköszönte a dísztaggá avatást.

 1. „ Ha visszagondolok a diákkori emlékeimre, látom magamat, amint nézem és csodálom a nagyok játékát. Ezután én is beálltam a sportolók közé. Dolgoztam, edzettem a testemet egyseruen azért, mert ez jól esett nekem.
 2. Már akkor is élt bennem azonban egy ösztönös sugallat, hogy egykor, nemsokára városom, nemzetem dicsoségére valami jót és hasznosat fogok cselekedni. Hosszú, kitartó, céltudatos munka és most muvelodés után most ez sikerült: a diákkori álom valósággá lett.
 3. Sokkal több elismerést és dicsoséget kaptam én ezért, ,mint azt valójában megérdemeltem. Itt ebben a városban élnek azok, akik nekem a legkedvesebbek, s akik hozzám a legközelebb állnak: a szüleim. Hozzájuk ebbe a városba szállnak gondolataim. új erot ad nekem, ez a nap, küzdeni, dolgozni fogok a további dicsoségért, mert látom, hogy eddigi küzdelmeim nem voltak hiábavalóak. Amikor idegen nemzetek fiaival küzdök majd, ennek a szép napnak az emléke fog erot önteni karjaimba.”

Végül Papp László ara érte a közönséget, hogy tartsák meg továbbra is ebben a szeretetben. Lelkes taps és éljenzés zúgott fel ismét Papp László beszéde után, majd a Himnusz eléneklése után dr Csergo Károly bezárta a díszközgyulést. Barátok ismerosök serege fogta ezután körbe Papp Lászlót akik lelkesen gratuláltak az ünnepeltnek.
Társas vacsora a Kaszinóban.
Manapság egy sportegyesület nagyon nehezen tudna kigazdálkodni egy ekkora fogadást, hiszen az egyesület bevételei más struktúrából épülnek fel. Egyrészt a pályázati támogatások nem nagyon teszik lehetové az ilyen jellegu „mulatságokat”, pedig vannak olyan eredmények a mai szentesi sportolók között is, akik megérdemelnének ekkora „felhajtást”, másrészt a polgárok sem annyira könnyen lelkesednek egy-egy ilyen eredmény láttán, hogy egy reális belépodíjat megfizetnének, illetve a támogató nagyobb cégek, manapság sokkal nehezebben vállalják fel a kockázatát egy ilyen jótékonysági bálnak, társas vacsorának.
Társadalmi különbség nélkül, közel 300-an vettek részt a Kaszinó nagytermében Papp László tiszteletére rendezett társasvacsorán.dr. Csergo Károly alispán, az SzTE elnöke és Négyessí Imre polgármester között foglalt helyet a nap „sztárvendége”, Papp László. Elotte állt a virágokkal díszített  foasztalon az a hatalmas ezüst serleg, melyet mint az amatorbirkózás Európa Bajnoka nyert el.
Az elso felköszöntot dr. Csergo Károly alispán az SzTE elnöke mondta. Jellemzoen az akkor politikai helyzetre az akkori kormányzót, Horty Miklóst éltette, mint a magyar sport leglelkesebb barátját és támogatóját. A beszédet állva hallgatta végig az ünneplo közönség és viharosan éltette a magyar közélet elso férfiját. Jellemzo – még akkor ellenzéki újságra is – hogy egy ilyen sportünnepségen is egy megnyitó hozzászólásból ezt a részt rögzítette az utókor részére. Utána dr. Vecsery Sándor vármegyei foügyész a sport nagy nemzeti jelentoségét méltatta. Papp László további diadalaira ürítette poharát.
Dr. Négyessi Imre polgármester a görög példát hozta fel, midon az olimpiai versenyrol hazatéro, babérkoszorúval ékesített, koszorúzott ifjakat akként üdvözölte szülovárosa, hogy leromboltatta a várost környezo falakat. Azt jelképezték ezzel, hogy a városnak, melynek nincs szüksége a kofalakra. A sport egyes ágazataiban kitunt magyar fiúk többet tettek a nemzeti eszméknek, a magyarság megbecsülésének, a magyar névnek, mint a politikusok nyolcvan százaléka. – Igaz! úgy van! Hosszantartó viharos éljenzés – Ezek közé tartozik Papp László. örül, hogy Szentes közönsége nevében üdvözölheti ot. Isten boséges áldását kéri további muködéséhez.
- Lelkes éljenzés és taps.
Molecz Béla, a Horváth Mihály reálgimnázium helyettes igazgatója a volt szorgalmas és kötelességtudó tanítványt üdvözölte Papp László személyében. Arany János, Toldi Miklósához hasonlította ot, ki becsülettel védi a magyar nevet a nemzetek elott, de nem feledkezik meg emellett érte aggódó szüleirol sem. üdvözli ot, mint szüleihez ragaszkodó, híséges fiút, akinek dicsoségébol ragyogó fénysugár árad volt intézetére is. – Hosszantartó, lelkes éljenzés, és taps.
Sebestyén Béla református lelkész költoi fordulatokban gazdag beszéddel méltatta a magyar fiúk jobb jövendo érdekében kifejtett céltudatos küzdelmét. Szép és nemes vonás Papp Lászlóban, hogy amidon diadalt aratott, elso útja a koszorúval, atyai mesteréhez, dr. Vargha Bélához vezetett. Dr. Kövér Imre vármegyei fojegyzo Papp Sándort és feleségét üdvözli, akik a szüloi szív örömével vesznek részt a mai ünnepélyen. Zsoldos László a SzMTK, Nagyiván Lajos az egyetemi ifjak és Sajó Sándor a volt osztálytársak üdvözletét hozta, és tolmácsolta.
Ezután lelkes ünneplés közepette Papp Laci állt fel szólásra. Szerényen elhárítja magáról a személye iránti nagy és megtisztelo ünneplést. úgy érzi, hogy nem szolgált rá a megérkezése óta tapasztalt folytonos kitüntetésre, mert csak a magyar haza iránti kötelességét teljesítette, midon becsülettel megküzdött a magyar dicsoségért. Kéri a Mindenhatót, hogy adjon neki erot és kitartást a jövore is, hogy úgy szolgálhassa a magyar nemzeti érdekeket, amint ezt lelke mélyén óhajtja.- Viharos éljenzés.
Dr. Kossuth Ferenc a MAC birkózó szakosztályának elnöke nyomatékosan hangsúlyozta, hogy nekünk a sportban nincsenek ellenfeleink Mindenütt ellenségekkel állunk szemben, ezt tudomásul kellene vennie a magyar közönségnek. (Itt talán lehetne vitatkozni Kossuth úrral, mert a sport azért végül is nem háború, itt nem megsemmisíteni kell az ellenséget, hanem legyozni az ellenfelet! – a szerk.) és hogy megállhassuk helyüket a nemzetek küzdelmében, erkölcsiekben tiszta és fizikailag eros Magyarországot kell teremtenünk. Papp László ennek a tiszta és eljövendo eros országnak hu fia lesz. Az Ő egészségére üríti poharát. Percekig ünnepelte a közönség Kossuth Ferenc dr-t, majd szunni nem akaró lelkes tetszésnyilvánítás között Vargha Béla dr-t éltették a jelenlevok, aki meghatódva percekig nem juthatott szóhoz az ünnepléstol. Papp László kötelessége – mondta dr Vargha Béla – hogy az országnak, és Szentes városának dicsoséget, szüleinek büszkeséget, ellenségeinek irigységet, a szép és nemes szentesi lányoknak pedig örömet szerezzen diadalaival. „Ha igazam van úgy az Isten éltessen Lacikám” – zárta szavait dr. Vargha Béla. – viharos taps, és éljenzés.
Végül dr. Novobáczky Kálmán olvasta fel a Magyar Olimpiai Bizottság üdvözlo táviratát. A bankett után tánc volt. A fovárosi vendégek a kora hajnali órákban utaztak el Szentesrol. Ezzel mindvégig lelkes és emelkedett hangulatban eltöltött ünnepi társaslakoma véget ért.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

A szenteskincsei.gportal.hu emlékezése Papp Lászlóról:
Papp László (Szentes, 1905.01.04. - Budapest, 1989.01.28.) birkózó, edzo, jogász
Szentesen 1905-ben született, a Dózsa György u. 76. szám alatt lakott, tanyájuk Nagykirályságon volt.  érettségit Szentesen az állami Fogimnáziumban, jogi doktori diplomát a Pázmány Péter Tudományegyetemen 1928-ban szerzett. 1956-ban végezte el a Testnevelési Foiskola birkózó szakát.
Az egyetem elvégzése után a Pestvidéki és a Budapesti ítélotáblánál tanácsjegyzo, majd bíró. 1945 és 1949 között kirendelt bíróként, mint a Csongrád Megyei Földhivatal vezetoje Szentesrol irányította a megyei földreformot és annak utómunkálatait. 1949-tol 1956-ig a Pest Megyei Bíróság tanácselnöke, 1957-1971-ig nyugdíjazásáig a Legfelsobb Bíróság bírája. 1989-ben halt meg. Sporttevékenységét 1922-ben a Szentesi Munkás Testedzo Klub birkózójaként kezdte meg, ahol 1945-tol 1949-ig edzo. 1935 és 1945 között a magyar birkózó szövetség elnöke, 1950-tol 1955-ig a Magyar Birkózó Válogatott edzoje. 1923-1934 között tíz esetben nyert magyar bajnokságot, hazai birkózó nem gyozte le. Nemzetközi eredményei: 1928 Amsterdam - kötöttfogásban olimpiai ezüstérmes, 1927 és 1933 kötött- és szabadfogásban Európa bajnok, 1925, 1926 és 1934 Európa bajnoki bronzérmes.
A birkózáson kívül ökölvívó és súlyemelo is volt (félnehézsúlyban 1932-ben országos súlyemelo bajnok). 1961-ben mesteredzoi címet kapott. Szakírói munkássága: A szabadbirkózás (Bp. 1943.), A birkózás edzésmódszere (Matura Mihállyal Bp. 1952.), A szabadfogású birkózás (Matura Mihállyal Bp. 1953. - német nyelven is megjelent), A kötöttfogású birkózás (Matura Mihállyal Bp. 1954.), A birkózás (Bp. 1963. és 1970.). Kitüntetései: Igazságügy Kiváló Dolgozója (1960.), Sport érdemérem - ezüst fokozata (1955.), Sport érdemérem - arany fokozata (1974., 1980.), Munka érdemrend - ezüst fokozata (1965., 1970.). A város sporttörténetének legeredményesebb sportolója, a magyar sporttörténelemnek is kiemelkedo egyénisége. A városhoz kötodését mindig a lokálpatriótizmus jellemezte.
Ennek példája, hogy kezdeményezésére, vele együtt ültettek el az olimpiai facsemetét Lorincz Márton az 1936-os olimpia légsúlyú birkózó bajnoka a Petofi Sándor általános Iskola (Polgári Leányiskola) elott. A tölgyfa azóta lombos fává terebélyesedett, hirdeti a sport és az olimpia eszméjét.
A városban a nagy hagyományokkal rendelkezo birkózó sporttal haláláig fenntartotta a kapcsolatot, szakmai tanácsaival segítette a versenyzoket és egyengette a szakosztályok muködését. A fentiek arról gyoznek meg bennünket, hogy dr. Papp László, aki városunknak és hazánknak nagy sikereket és dicsoséget szerzett, érdemes és méltó arra, hogy Szentes város sportcsarnokának névadójaként tisztelegjünk emléke elott. [1.]
Irodalom:
[1.] Dr. Kis-Tóth Tihamér: Dr. Papp László emlékezete (http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/2003/43_1031/19.htm )

           
november 26. szombat
Alföldi Újság (XXVII. 268.)

„Horty- Ház” Szentesen – a földmivelodésügyi kormány 300 millió koronás adománya.
Bizalmas körökben sokszor felmerült az a gondolat, hogy a kiállítás alkalmával rendezett sportünnepélyen oly fényes eredménnyel bemutatkozó vármegyei levente intézmény fejlesztése érdekében a leventék és vitézek részére megfelelo kultúrházat kell építeni Szentesen: Az volna a célja ennek az olvasókör-jellegu új intézménynek, hogy otthont találjanak benne a leventék, a vitézek, és a most alakuló lovassport szövetség tagjai.
A nagy felolvasó teremben oktató eloadásokat, tanfolyamokat rendeznének számukra és minden tekintetben gondoskodnának szellemi szükségletük kielégítésérol. Itt tartanának összejövetelt a vitézek, a vendégszobákban pedig barátságos otthon várná a vitézek és leventék Szentesre érkezo vendégeit.
Mayer János földmivelésügyi miniszter a napokban tudomást szerzett errol a tervrol. örömmel magáévá tette az és most a foispán útján a város és a vármegye tudomására hozta, hogy a maga részérol 300 millió koronával járul hozzá a Csongrád vármegyei vitézek és leventék házának felépítéséhez.
Az összeg kiutalása biztosítva van. Az újság értesülése szerint a vármegye is hozzájárul az építési költségekhez, hogy tavasszal megkezdhessék az alapozási munkálatokat. – A közóhajnak megfeleloen „Horty-ház” lesz az új intézmény neve.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.
1927. december

december 11.
Alföldi újság (XXVII. 280.)

dr. Csergo Károly nyilatkozata a szentesi sport jövojérol
A szentesi sport legközelebbi jövojére nézve a feltett kérdésre dr. Csergő Károly alispán, a Szentesi Torna Egylet elnöke az alábbi nyilatkozatot adta:

 1. „A sport fejlesztésére szerintem okvetlenül szükség van, s ha pillanatnyi ellanyhulás is észlelheto is e téren Szentesen, ez nem szabad, hogy azt jelentse, hogy áll, bármilyen visszaesés következett be, ami a sportélet elsorvadásával fog járni.
 2. A Szentesi Torna Egylet már eddig is igen szép sikerekre mutathat vissza. Van az egyletnek remek szép sportpályája, hatalmas tribün és más berendezések, s van egy lelkes fiatal gárdája, amely bizonyára nem áll meg a megkezdett úton, hanem nagy ambícióval és lelkesedéssel fog tovább dolgozni a sportélet fejlesztése érdekében.
 3. De a Szentesi Torna Egylet mellett igen szép fejlodésnek indult a Szentesi Munkás Testedzo Klub is, amely új agilis elnökének vezetése mellett bizonyára szintén közre fog munkálkodni abban, hogy a sportélet ne visszafelé, hanem elore menjen a haladás útján.
 4. Szerintem minden attól függ, hogy a sportegyletek életben tudják-e tartani az érdeklodést a dolgozó fiatalság körében, a sport és a testedzés nemes céljai és törekvései érdekében, és fel tudják-e ébreszteni a közönség érdeklodését és szeretetét a sport céljai iránt.
 5. Azt hiszem, ha kello propagandával, rendszeres, céltudatos programmal és a belso viszálykodások és ellentétek kiküszöbölésével egy agilis vezetoség ily irányban fejt ki muködést, itt Szentesen igen szép tere van a továbbfejlodésnek és visszaesésrol és dekadenciáról beszélni sem szabad.
 6. Hisz Papp László ünnepe is a sport-gondolatának ünnepe volt. Ezen az ünnepen együtt volt Szentes egész társadalma és tüntetett lelkesen, felejthetetlenül nemcsak Papp László hanem a sport nemes és nemzeti jelentoségu törekvései mellett is.

Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

december 16.
Alföldi újság (XXVII. 284.)

Sportpályát kér az SzMT
a Sport – fellendíteni a szentesi sportéletet
Az újság szerkesztoi cikkben próbálnak meg segítséget kérni, hogy a szentesi sport, az amator, a tömegsport, legyen lehetoség mindenkié, és e nemes cél érdekében lehetoséget biztosítanak a késobbiekben is lehetoséget, hogy ha valakinek van elképzelése, ötlete az a nyilvánosság elott ismertesse. Szeretnék elfelejteni a múlt kudarcait, megorizni a sikereket, azokból merítkezni a szebb jövo érdekében, hiszen ezek oly szép számban tarkítják Szentes sporttörténetét. A kudarcokról, a szalmaláng lelkesedésu, ámbár jó szándékú akarásokról, melyek többször is a „sír szélére „vitték a szentesi sportot, csak annyira kell emlékezni, hogy a negatív tapasztalatokból is tanulva a pozitív ötleteket fel lehessen használni. Elore kell pillantani, nem hátrafelé, ami volt az elmúlt, jöhet az újrakezdés. Ami erossé és egészségessé teszi a szentesi sportot.
újra kell kezdeni mindent, mert a professzionális sport bizonyos értelemben elszívja az anyagi eroforrásokat a tömeg- és amator sportoktól, sportolóktól. Ezért fokozott erovel kell támogatni mindazon elképzeléseket, melyek alkalmasak az egyén és a tömeg igazán nagy és komoly célú küzdelemre való elokészítéshez. Itt, ahol ebbol a „talajból” egy Papp László nott ki kár lenne elhanyagolni a sportot. Mindenki, aki tehet érte – hivatalos és nem hivatalos vezetok, aktív és már nem aktív sportolók, és egyáltalán mindenki, akit ez kicsit is megérint az a nagyszeru eszme és szívén viseli Szentes sportját – legyenek azok segítségére, aki már megtették az elso önzetlen lépéseket, de egyedül gyengék a folytatásra.
A klubérdek, vagy az egyesületi érdek nem állhat felette egy egész város illetve polgárainak egészsége és testi épsége fölött. Sok kis lépés vezet odáig, hogy ép testben az ép lélek nemzedékrol nemzedékre képes legyen szembefordulni a nehézségekkel, és legyozni azokat. Az Alföldi Újság a rendelkezésére álló lehetoségek közül minden segítséget megad azoknak, akik ebben a témakörben tenni akarnak.

A SzMTK rendkívüli közgyűlése
A SzMTK 1927. december 14-án hétfon este rendkívüli közgyulést tartott az Ipartestület székházában, (a mai Móricz Zs. Muvelodési Házban – a szerk.)Szokatlanul nagy számban jelentek meg a tagok a közgyulésen, melyet a volt vezetoség hívatott egybe azzal a céllal, hogy az új vezetoség személyeire javaslatot tegyenek, illetve az új vezetoséget megválasszák. Az SzMTK ez alkalommal is impozáns módon bizonyította be, hogy a sportot mint nemzeti ügyet, mennyire  tartja fontosnak., s mint ilyet melegen felkarolta.
A közgyulés egyhangú lelkesedéssel elnökül választotta Zsoldos Lászlót, a Zsoldos RT igazgatóját. Az újonnan megválasztott elnök a következo szavakkal, gondolatokkal tartotta meg székfoglalóját:
„Mélyen tisztelt Uraim! Nem titkolhatom el, hogy meghatódva ülök le ide önök közé, és foglalok helyet önök között. Boldogult emléku elodeim is ebbol a körbol valók voltak, és igyekeztek az iparosság javát szolgálni. és hogy most az önök bizalmából, én is itt lehetek, ezt az o nemes munkájuknak és emléküknek köszönhetem. Tegnap, amikor felkérte, ma amikor megválasztottak és én ezt rám nézve kitünteto pozíciónak elfogadom. Az önök részére elkötelezve érzem magam.
Ez az elkötelezettség azonban csak akkor lehet sikerekben gazdag, ha a másik elkötelezett fél is teljesíti kötelességét. Vállvetve, a legteljesebb összetartozás jegyében kell a munkánkat elvégeznünk.”
Zsoldos felhívta a figyelmet a továbbiakban, hogy úgy érzi hiányzik a kello összetartás, amelyet a leghamarabb meg kell teremteni, hiszen mindazok akik tagjai a SzMTK Egyesületnek, azoknak egy céljuk lehet. út ennek a célnak az elérésére több is lehet, de ha megtalálják a közös célt, akkor a fejlodésnek beláthatatlan szép jövoje nyílik meg elottük. A közös cél elérésére félre kell tenni minden kicsinyes egyéni érdeket, sérelmet.
Tervei között
- a legelsoként azt említette, hogy minden eszközt meg kell ragadni ahhoz, hogy az egyesületnek pályája legyen. Kello összefogással, a kapcsolatok  legteljesebb felhasználásával, egy összetartó közös munka eredményeként ennek a legközelebbi jövoben meg kell valósulnia.
- Következo cél a testnevelés minden ágának a felkarolása és mindenki abban az ágban igyekezzék magát elfoglalni, amire a tudása, a szervezete alapján a legalkalmasabb. Legyenek meg a kreatív kezdeményezések, de ezek nem lehetnek ellentétesek a köz akaratával, illetve bevezetésüket egyeztetni kell az egyesület vezetoségével.

Az új elnök gondolatainak következo részében a hazafiasságra, a nemzeti érzésekre utalt. Eloször legyen mindenki magyar, aztán következzenek a testet, lelket nemesíto szükségletek. Milyen szívet gyönyörködteto érzés, ha egy nemzetközi versenyen, olimpián, világ- és Európa bajnokságon a magyar zászlót húzzák fel akár a mi saját teljesítményünkért, akár valamely honfitársunkért. Majd a Jó Isten áldását kérte a munkájukra, és a segítséget a célok mihamarabbi végrehajtása érdekben.
A Himnusz eléneklése után az alábbi személyeket választották meg a tisztikarba:
Elnök: Zsoldos László, alelnök: Orosz Antal, titkár: Szépe Imre, ügyvezeto elnök: Lupták János, intézo: Hanka János, fopénztáros: Mayer Péter.
Ezenkívül kijelölték a 20 tagú választmányt. A választás szavazás nélkül egyhangúlag történt.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


december 22. csütörtök
Alföldi Újság

Szenzációs eredménnyel árt a nyomozás!
A korabeli újságokat lapozgatva kiderül, hogy a bunözés terén, sem sok új van a nap alatt. Akkor is mindent loptak, ami nem volt odahegesztve, csaltak, sikkasztottak. Mint ahogy az alábbiakban is, a sport sem volt mentes a bunözok „látogatása” alól. A bunfelderítés elvileg két hatóságnak is az „asztala” volt, a csendorség és a rendorség sokszor egymással is vetélkedve dolgoztak. Talán a bunözoknek sem volt annyi joguk, mint manapság. Tényleg igaz volt a mondás, hogy a csendornek elég volt a faluban megjelenni, az egyik kocsmában a kalapját, a másikban a kabátját hagyta, a harmadikba be se kellett mennie, mert a faluban tudták már hogy ott van, és nem volt renitenskedés.
„Betörtek az Erzsébet-kerti sporttelep szertárába.- A betörok levente-felszereléseket vittek el – Szenzációs eredménnyel árt a nyomozás.
 Szerdára virradó éjjel újból munkába álltak a betörok. Felfeszítették a SzTE Erzsébet kerti sporttelepének anyagszertárát, s onnan elloptak sok levente felszerelést, cipoket, ruhákat, harisnyákat és derékszíjakat mintegy 200 pengo értékben.
A betörés felfedezése után a rendorség azonnal nyomozásba kezdett. A detektívek rövid bravúros nyomozás után felkutatták a tettest. Méh a délelott folyamán eloállítottak egy fiatalembert, aki bevallotta, hogy o követte el éjjel az Erzsébet-kerti betörést. Házkutatást tartottak a lakásán, ahol hiánytalanul meg is találták a sporttelep raktárából ellopott értékeket. Ő maga már át is öltözött a lopott holmikból. Leventeruhát és bakancsot öltött magára (talán ez okozta a vesztét, mert a leventék ismerték egymást, és o valószínu nem volt tag – a szerk.)
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

december 25.
Alföldi Újság

A Sport nevelo hatása
A Sport nevelo hatásáról jelent meg egy értekezés, melyben elemzés történik a sportról, mint az egészség és a testfejlodés alapjáról, a munkakedv és a szellemi frissesség megorzojérol, melyhez a mai kor véleménye nagyon sok esetben annyira „passzol”, hogy szinte észre sem lehet venni, hogy melyik gondolat melyik korból származik, mintegy  bizonyítva, hogy a sport örök, mint ahogy a problémák is.
Minél kultúráltabb egy nemzet, annál nagyobb súlyt helyez az államhatalom és a társadalom a testnevelés fejlesztésére. A sport támogatások a világnak egyetlen részén nem egyeznek azokkal az összegekkel, amelyeket a sportolók el ne tudtak volna maguknak képzelni, és bizonyára már abban a korban is akadt statisztikus, aki összegezte, hogy a nemzetek, vagy kisebb közösségek mennyit fordítanak, mennyit „adnak ki sportcélokra”. Feltehetoen az a nemzet vezet a kiadások végösszegével, amely a világ egyetemleges kultúrájának az elobbre vitelében is az elsok között van. Ami azt is jelentheti, hogy minél tehetosebb egy nemzet, annál többet fordíthat ilyen célokra, illetve késobb a II. Világháború után több nemzet is azzal próbálta „nagyságát” bizonyítani, hogy a sportra – leginkább a kirakatban levo élsportra – a meglevo lehetoségeibol jóval nagyobb mértékben költött.
A sportnak minden életkorban meg van a saját kiteljesülési formája, de leginkább a fiatalokba lehet benevelni az „ambíciót és kitartást”. A sport jótékony hatása „sok káros befolyástól, sok káros szenvedélytol menti meg, vonja el a tetteros vállalkozó szellemu fiatalságot.”. Kivételek természetesen itt is vannak, de ennek oka a legtöbbször nem az egyénben, hanem a testnevelés rendszertelenségében és a fegyelmezetlenségben keresendo. Ezen pedig segíteni lehet, hiszen, ha meg van a cél, fel vannak tárva a hiányosságok, akkor a társadalom, vagy a hatalom – megfelelo hozzáállás esetén – biztosíthatja az eszközöket és a emberi és tárgyi körülményeket.
Lehet vizsgálni az egyént. Bár vannak olyan sportágak, amelyek során az egyén saját magának akarja bizonyítani valamely cél elérést (pl fogyókúra, egészséges életmód) de a nagy része bizony a sportoknak arra szolgál, hogy valamilyen versenyt folytasson egy másik sportolóval, vagy valamit önmagából bemutasson, hogy el tud érni, meg tud csinálni. Ennek érdekében – a szép és a jó utáni vágyás is ilyen – az egyén képes akaraterovel átlépni egy olyan határt is, amit egyébként sok esetben már ráhagyna, de itt jön elo a munkakészség, a munkabírás, a fegyelem, a vállalt célok teljesítése. Egy ilyen emberre az élet egyéb területén is biztosabban lehet számítani, mint aki nem rendelkezik ezekkel a pozitív emberi tulajdonságokkal.
A sportra az ókori ember is nagy hangsúlyt fektetett, sot hatalmas létesítményeket emelt, ahol rendszeresen muvelhették ezeket a mozgásformákat. A rómaiak, görögök stb által emelt stadionok közül több még mai is látható, bizonyítva, hogy a nagy nemzetek esetleg letuntek, de emlékeik által még is csak fennmaradtak.  Szinte valamennyi sportág valamilyen harci cselekmény, mozdulat „szelídített”, játékos változata, alkalmas arra, hogy valamilyen szinten legyozzük a másikat (futás, ugrás, dobás, stratégiai játékok, vízen, szárazföldön, levegoben, egyéni, csapat stb)
1927-ben írták, de szinte a mai napig is meglevo – természetesen más szintrol indulva – örök kérdés:
„ Szentes! Miért nehéz itt valóban a szép és nemes sportélet megteremtése? Talán nincs alkalmas hely? Nincsenek testületeknek tagjai? Minden meg van, CSAK AZ AKARATBóL VAN KEVéS!”

Alkalmat kellene adni, és támogatni azokat, akik hajlandóak a sportért tenni, akik a sport jelenlegi „közkatonái”, akik a sport szabad, de helyes fejlesztésére fordítják a szabadidejük nagy részét. Itt van a város szívében szinte minden, ami a sportoláshoz kell, Látványstrand és Versenyuszoda, Széchenyi–liget, Teniszpályák, Sportközpont, Sportcsarnok, de van itt lotér, Tisza, lovaspályák, repüloterek, MáV és Legrand-Kontakta sportkomplexum. (Garai Sz. Imre - 2005-ben!)
1927-ben errol így írtak:
”Itt van a város szívében a gyönyöru, talán az Alföld legszebb sétakertje. A sétakertet körülveszi a Kurcza és a sétakert melletti sok szép üres hely  - a város tulajdona -. Ezeket a helyeket kellene a sport-élet fellendítése céljából hasznosítani. – újabb sportpálya, megfelelo épületek, strand és csónakház létesítésével a mainál jóval nagyobb lendületet vehetne Szentes város sport-élete. Fontos nemzeti érdekek kívánják, hogy a végso cél érdekében mindenki tegye meg a kötelességét.”
Sok minden megvalósult (2005-re - szerk) a 80 évvel ezelott megfogalmazott – akkor talán még álomnak tuno – elképzelésbol, vagy tervekbol, de kísértetiesen hasonlít pl a húszas évek nagy sikeru professzionális labdarúgó csapat - de villáméletu - áRPáD SE, és a 2005-ös SzTE NB II-be jutott csapata között. Mire tényleg igazán nagyok lehettek volna addigra az anyagi források „elenyésztek”. Talán 2005 ben annyival nehezebb, hogy manapság már közel 30 – köztük több elso osztályú, magyar és nemzetközi bajnokokat, Európa és világbajnokokat nevelo – egyesület van Szentesen, és a befolyt „szponzori pénzek” elosztása is talán soha nem volt ilyen nehéz, mint ebben az idoszakban, hiszen igazságosan ezt nem lehet „kimérni”, mert valakinek úgy is keletkezik sérelme.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

december 25. 
Az Alföldi Újság

A Téli sportok
A Téli sportokról szóló jegyzet a Szentesen manapság már egyáltalán nem, vagy csak nagyon vékony réteget érinto – akik meg tudják fizetni a külföldi síelési, szánkózási  vagy korcsolyázási lehetoségeket – problémáról, pedig érdekes az eszmefuttatás, és a fiatalság szempontjából talán mai is megszívlelendo tanácsokkal.
Szervezetünk megerosítésére és edzésére szolgáló sportok között elso helyen állnak a téli szabadtéri sportok, a sí, a ródli (szánkózás) és a korcsolyázás. „Az Alföld tengersík vidékén” – mondja a költo nem sok hegy, domb van. (Dacára annak, hogy Szentes keleti részén található egy Nagyhegy elnevezésu terület), de az akkori fiatalság 100 évvel ezelott is megtalálta a módját, hogy télen is sportoljon – sot az elso hivatalos Egyesület Szentesen a Korcsolyázók Egylete volt (– a szerk.)-, hogy télen se csak a négy fal között tengesse az életét, töltse el a szabadidejét.
Az Alföldi vidék – ilyenkor - legnagyobb átka, hogy igazából itt csak a befagyott tavak, folyók, csatornák vízén nagyon ritka esetben mesterségesen kialakított pályán de természetes módon „lefagyasztott” vízzel lehetett egy-egy korcsolyapályát kialakítani. Pedig a tiszta levego, a megfeszített erokifejtést igénylo mozgás nagyon hasznos az egész szervezetnek, kórtól és nemtol függetlenül, sot talán ez volt a torna mellett talán az elso sport, ahol a nok szinte teljes egyenjogúságot élvezhettek (már aki megengedhette magának). AZ újság  errol a kérdésrol így írt:
„ …. az alföldi vidék nagy átka, hogy ezek közül csak a korcsolyázás kultiválható, a sí és a ródli annál a körülménynél fogva, hogy csak hóval borított terepen uzheto, a legelso helyen áll a  testedzésnek, mert az abszolút pormentes levegoben az izmokat univerzálisan foglalkoztató mozgás felfokozza a szív és a tüdo munkáját, káros és kóros anyag nem kerülhet be a szervezetbe.”
Mivel nem nagyon van a környékünkön nagyobb kiemelkedés, így szinte minden alkalmat kihasználnak a kisgyerekek szülok, majd maguk a nagyobb fiatalok is, hogy csúszkáljanak, pl a Tisza gáton, vagy néhány játszótéren a két-három méter magas „dombról”. öröm nézni a kipirult és mosolygós arcokat, amelyek még akkor sem surun sírnak, ha netalán felborul a szánkó, a nyakukba száll a hógolyó.
Azonban a korcsolyázás, ha lehet még intenzívebb, és érdekesebb mozgásformákat igényel, vagy tesz lehetové. Sajnos generációk nonek fel úgy, hogy korcsolyát csak képeken vagy a médiában látnak, de azt sem tudják, hogy hogyan kellene elore vagy hátrafelé haladni.
„ A mozgás sokfajtasága igénybe veszi a láb minden izomzatát, fokozottan a boka és a lábszár izmait. A has és a hátizmokat, sot intenzív (mu) korcsolyázás esetén a nyak és a karizmokat is. A korcsolyázásnak két ága közül a mukorcsolyázás hasznosabb a szervezetre, mert minden svéd- és szertornánál jobban fokozza a test rugalmasságát és hajlékonyságát. E mellett nem kíván ideg és izom túlfeszítést, mint a másik ágazata a gyorskorcsolyázás.”
Talán sok jelenlegi szentesinek furcsák a következok, hiszen hosszú évek, évtizedek  óta nem volt olyan aktív korcsolyaélet, olyan jól felszerelt létesítmény, mint az akkor SzTE korcsolyapályája. Ez a korcsolyapálya teljesen modernül volt felszerelve, melegedovel, nagy üvegezett társalgóval, hogy ki is lehessen látni a pályára, amíg melegedtek. A téli idoszakban hamar sötétedik, és ezt úgy próbálták áthidalni, hogy korszeru elektromos hálózatot építettek, ki és a pálya villanyfényben „úszott”. A város sportot szereto lakossága szeretett korcsolyázni, amiért még belépodíjakat is fizetni kellett. Az SzTE -nek igen jó üzleti érzékére vallott, hogy ezt a pályát – a Kurcán, a mai bíróság körüli részen – egészen a Kurca szabályzásáig fenntartották. Ráadásul nem csak az esténként vagy a szabadidejüket egyébként is inkább itt eltölto polgárok vették igénybe ezt a szolgáltatást, hanem rendszeresen rendeztek – szintén az egyesület bevételének növelése céljából – ünnepélyeket, versenyeket.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

deember. 27 
Alföldi Újság 

Papp Laci, a kék ing meg a köszönés
A SzTE egyik legnagyobb sikereket elért világhíru, Európa bajnok versenyzoje dr. Papp László, több alkalommal is „ellátta” sztorikkal az ellenzéki Alföldi Újság sportszereto közönségét. Irt a saját életérol, a hazai és nemzetközi versenyekrol, bajnokságokról. Nagyon sokat tett a szentesi birkózó sport fejlodéséért. Több alkalommal lehozta Szentesre a világ- és Európa bajnok, válogatott társait, és a Tóth József színházban hatalmas küzdelmekkel szórakoztatták a „nagyérdemut”. Társadalmi esemény volt egy-egy ilyen birkózóversenyre járni. Városunk, sot Csongrád Vármegye legfobb méltóságai izgultak, szurkoltak az elso sorokból. Emberi nagyságára, szerénységére, talán a sportéletének a „mozgatórugójára” is jellemzo ez az alábbi kis történet.
Az Európa bajnok Papp László az egyik felejthetetlen szereplését követo ünnepségen felelevenített egy kis „incidenst” mely még hatodik osztályos korában esett meg vele és egy kis gimnazista osztálytársával történt meg.
„…. néhány diáktársával sétált a korzón , s szembe találkoztak a kisasszonnyal.
Illendoképpen már három lépésrol megemeli a kalapját, és hangosan odaköszön:
Kezit csókolom Juliska (nem biztos ugyan, hogy a diákkisasszonyt Juliskának hívták).
A kisasszony pedig, mintha észre sem vette volna, félrevágja a fejét és anélkül, hogy a köszönést fogadta volna, büszkén tovalejt. Papp Laci csak bámul. Nem vette volna észre? Lehetetlen. Vagy talán haragszik? No gondolta, ennek már csak a végére jár, ezt a csúfságot nem hagyja magán száradni, még egy leánytól sem, ha mindjárt osztálytársa is. Utána rugaszkodik, s hamarosan utoléri. Megszólítja:
Mondja Juliska! Miért nem fogadta az elobb a köszönésemet? Haragszik rám valamiért?
Juliska végignéz Papp Lacin. Csak úgy félvállról, fitymálva:
Nem, Laci. Haragudni nem haragszom, de nézze csak… hogy is mondjam…ez a kék munkásing, ami magán van, gallér nélkül… meg az izé… a bakancs …  és aztán a múltkor láttam egy … jaj, hogy is fejezzem ki .. egy … olyan szagos kocsi tetején. No ugye… izé beláthatja…
Papp Laci döbbenten áll egy darabig, s amikor a kisasszonyka  tovalebben, csak ennyit mormog a foga között:
Fog még maga nekem köszönni, Ha nem is elore, de megtisztelve fogja magát érezni, ha én köszönök majd magának
Azon az emlékezetes  - jó néhány évvel az emlékezetes korzózás közbeni találkozás után (– a szerk.) -vasárnapon, ott a városháza közgyulési termében az egykori osztálytárs kisasszony volt az elso, aki az ünneplés után odament Papp Lacihoz és melegen kezet szorított vele.
Sok szerencsét továbbra is Laci… és felejtse el, hogy egyszer én a korzón nem fogadtam a Maga köszönését…
Papp Laci az Európa bajnok, csak annyit szólt csendesen huncutul mosolyogva: No ugye megmondtam…

Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


december 28.   
Alföldi Újság   (293. sz.)

A SzMTK birkózóinak gyozelme a városközi versenyen.
Karácsony elso napján, az ünnepi alkalomhoz méltó nagy versenyt rendezett az SzMTK birkózó szakosztálya. A versenyeken a szentesiek mellett itt voltak Orosháza és Csongrád legjobb birkózói is.  A termet zsúfolásig megtölto szentesi sportbarátok, mindvégig lelkesen és izgatott hangulatban szurkoltak kedvenceiknek a gyozelemért. Az orosházi versenyzok évek óta bizonyítják, hogy a vidék egyik kiemelkedo egyesülete a birkózásnak, így a komoly eropróba s végül a gyozelem, hatalmas sikert jelentett, növelte tovább a szentesi birkózósport és ezen belül a SzMTK hírnevét.
A verseny eredményei:
Légsúly: Sarkadi (SzMTK), 2. Bolla (SzMTK), 3. Kaliska (SzMTK)
Pehelysúly: 1. Nagy István (SzMTK), 2. Cuczi (SzMTK), 3. Szepesi (Csongrád AK)
Könnyusúly: Nagy Lajos (OMTK), 2. Kovács (SzMTK), 3. Szepesi (Csongrádi AK)
Kisközépsúly: 1. Kiss P. Márton (SzMTK), 2. Ruszem (SzMTK) 3. Nemes (OMTK)
A SzMTK birkózói azonban a két ünnep között sem pihenhetnek sokat, hiszen újév napján Orosházán szerepelnek, ahol a hazaiak versenyzoin kívül Békéscsaba és Szeged legjobb birkózóival mérhetik össze erejüket.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.
1928.

1928. január

január 5.  kedd 
Alföldi Újság (XXVIII. 2.sz.)

SzMTK birkózói Orosházán
A SzMTK kiváló birkózói újév elso napján Orosházán szerepeltek, igen szép eredménnyel. A klub 4 versenyzovel indult, akik 16 ellenféllel birkóztak, és az eros konkurenciában mind a négy versenyzo helyezést ért el a következokben:
Légsúly:                      III. Sarkadi
Pehelysúly                  I. Czuczi
Könnyusúly:               II. Fejes
Kisközépsúly:             I. Kovács
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.
1928. január 17. kedd  Alföldi Újság (XXVIII. 13. sz.)
Türelemmel és szeretettel kell nevelni a leventéket!
A vallás- és közoktatásügyi miniszter, vitéz pávai Mátyás Sándort nevezte ki az Országos Testnevelési Tanács Elnökévé, és ezzel együtt megbízta a leventeügyek legfobb irányításával is. A magyar társadalmi és politikai életben nem sok olyan kormány vagy uralkodó volt, akik ennyire komolyan és határozottan akarták a fiatalok, sportra való nevelését megvalósítani. Maga az elv nem volt rossz, hiszen azokra a fiatalokra is kiterjed a gondoskodás, akik nem jártak iskolába így a szervezetszeru sportolás lehetoségeitol el voltak zárva még abban az esetben is, ha netalán önmagától igényelte volna az adott gyerek a sportnak azt az ágát, amiben sikerélményei lehettek, amivel az egészségére jobban tudott volna vigyázni.
Mint annyi mindenben mi magyarok itt is átestünk a ló másik oldalára. A törvényi szabályzás szankciók bevezetését is eloírta azok számára, akik mulasztottak, vagy akik nem engedték az ifjú embert, részt venni a kötelezo sportoláson. A levente oktatásban sok mindenre megtanították az embert, elsosorban  bizonyos fegyelemre, a szabályok tiszteletére, illetve sokszor egybol ott volt a megtorlás is. Nem volt ritka a testi fenyítés sem, bár ezt a jogszabály itt nem írta elo (nem úgy, mint a botütés esetében!). A hazafias érzelmeket erosíto oktatás, egymás segítésére való nevelés a mai életben szinte hiánycikk. Eltunt a tisztelet, mind az idosebbek, mind a magasabb beosztású emberek felé.
Mátyás Sándor az akkor megjelent „Levente Közlöny” elso számában részletes programot ad, melyben kimerítoen felvázolja a levente oktatás célját és hivatását. Irányelveket ad a levente intézmény fejlesztésére, a sportversenyek és ünnepélyek rendezésére, sport- és játszóterek létesítésére, s általában kiterjeszkedik mindarra, ami a levente intézmények népszerusítése szempontjából figyelembe veendo.
A Szentesen is idoszeruvé vált sportpályáról szólva, kijelenti, hogy egyelore meg kell elégedni az egyszeru sportjátszótérrel is. Fontos szerinte, hogy ez mindenütt meglegyen. Leányok beszervezése a levente-egyesületekbe mellozendo.
Azt hiszem ezt a gondolatot érdemes lett volna már abban az idoben felülvizsgálni, hiszem a lányokra is vonatkoznak ugyanazok a szabályok melyek a fiúkra, az életben ugyanúgy meg kell állni a helyüket. Lehet, hogy egy kicsit a programokat és a követelményeket át kellett volna dolgozni, de ilyen fajta megkülönböztetést egyetlen lány sem érdemelt (– a szerk.) Az un. Levente tízparancsolat igazmondásra, kötelességteljesítésre, mások megsegítésére, önfegyelemre, takarékosságra stb. buzdítja a fiatalságot
A foparancsnok elrendeli a vasár- és ünnepnapi istentiszteleten való kötelezo részt vételt, Végül az oktatási rendszerrol szólva az alábbiakat írja elo:
„Neveljük leventéinket türelemmel, durva bánásmód, tettleges bántalmazás nagyon helytelen eszköz és csak arra alkalmas, hogy az intézményt ellenszenvessé tegye. -Az elobbiekre hivatkozva - a testi fenyítések alkalmazását a legszigorúbban megtiltom! Aki a leventéére emeli a kezét, az nincs tisztában a hívatásával.
A foparancsnok fobb vonásokban ismertetett rendelkezései eloreláthatólag nagyban hozzá fognak járulni a levente intézmény népszerusítéséhez.”
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.1928.
1928. január

január 24. kedd 
Alföldi Újság  (XXVIII. 19.sz.)

A Szegedi AK lesz az ellenfele a SzMTK -nak a vasárnapi birkózó versenyen.
A vasárnapi propaganda birkózóverseny programjába elonyös változás történt. A Kiskunfélegyházai TK helyett a Szegedi AK csapatát sikerült megszerezni a SzMTK-nak, amely a komplett elso gárdáját küldi el Szentesre. A szegedi csapat a következo összeállításban áll ki a szentesi csapat ellen.
Légsúly: Fehér Lajos (Futó), könnyusúly: Germán, kisközépsúly Dobó, nagyközépsúly Zemkó János, - valamennyi versenyzo megnyerte a súlycsoportjában a délmagyarországi bajnokságot.
A SzMTK csapat a következo:
Légsúly: Sarkadi Lajos, Kaliska Pál és Balla Mihály, pehelysúly: Nagy István, Batik János, Oláh Antal, könnyusúly: Kovács Pál, Czuczi István, Vass Károly, kisközépsúly: Kispál Márton, Nagy Imre.
A versenyen szerepel majd az Orosházi csapat is négy birkózóval.
A verseny fénypontja természetesen Papp László Európa Bajnok – unk, és a ceglédi Nagy Lajos küzdelme lesz. A két birkózó legutóbbi küzdelmébol Papp László került ki gyoztesen, Nagy Lajosnak most lesz alkalma eloször a revansra..
A bírói tisztet Fehér Károly délmagyarországi birkózószövetségi bíró látja el. A versenyen tíz pár birkózik.
A SzMTK birkózóinak képességeit eros próbára teszi a vasárnap esti verseny, mert csupa neves, bajnokságot nyert versenyzok lesznek az ellenfelek. A verseny színhelye a Színházterem.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


január 25. szerda 
Alföldi Újság  (XXVIII. 20.sz.)

Papp László ellenfele Keresztes Lajos lesz a vasárnapi birkózó gálán
A vasárnap esti propaganda birkózóverseny programja egyre bovül. Papp László levelet intézett az SzMTK elnökéhez, hogy Nagy Lajos, a ceglédi birkózó, aki Európa Bajnokunk ellenfele lett volna, nem tud eljönni Szentesre, mert aznap Debrecenben van fontos bajnoki mérkozése Gondoskodott azonban másik, méltó ellenfélrol, amely a szenzáció erejével hat. Sikerült megnyernie Keresztes Lajos Európa könnyusúlyú birkózó bajnokát, aki vállalta, hogy kiáll Papp László ellen.
Keresztes már kiheverte legutóbbi Európa bajnokságon elszenvedett bordatörést, és ez lesz az elso alkalom, hogy sérülése után újból a porondra lép. Nem lehetett könnyu Keresztest megnyerni arra, hogy a nála nehezebb súlycsoportban birkózó – ezért elvileg erosebb – Papp László ellen kiálljon, hiszen ezzel egy szép veretlenségi sorozatot tehet próbára, - aminek igen nagy a valószínusége -, és veszíteni pedig – foleg ezek az emberek – nem szeretnek még bemutató mérkozéseken sem vereséget szenvedni, hiszen lételemük a gyozelem.
A két Európa Bajnok küzdelmének eredményét elore megjósolni egyébként elég bátor gondolat, hiszen Papp Laci nagyobb technikájával és erejével fog majd szemben állni a Keresztes-féle szívósság, fürgeség és fantasztikus küzdoképesség. Nagyon izgalmas mérkozésre lehet kilátás, hiszen a valóságban ok nemigen kerülnének egymás ellen komoly versenyen, hiszen eltéro a súlycsoportjuk.  Két világhíru bajnok mellett a korábban már ismertetett SzMTK, SzAK, és az OMTK birkózói fognak egymással megküzdeni.
Egy kicsit már azért akkor is voltak furcsaságok a sport területén, hiszen alig hiheto, hogy egy ilyen propaganda-mérkozést, amikor elvállal egy versenyzo, akkor egy néhány nappal a mérkozés elott derül ki, hogy fontos bajnoki mérkozése van, és neki oda kell mennie. Itt meg mindenki, de foleg a rendezok meg kapkodhatnak, hogy most mi legyen, hiszen a közönséget nem sokszor lehet becsapni, mert legközelebb nem jönnek el.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.január 26. csütörtök 

Alföldi Újság (XXVIII. 26. sz.)
Birkózás – Mind a két BAJNOK bízik a gyozelemben!
A vasárnap lebonyolításra kerülo verseny, akár világbajnoki, de minimum Európa bajnoki dönto is lehetne, mivel két Európa bajnok feszül egymásnak. Mérkozés iránt egész megyeszerte hatalmas az érdeklodés, hiszen nem mindennap látható két ilyen híres ember egy vidéki kisváros birkózó porondján. Mindkét versenyzo bízik a gyozelmében, hiszen mind a kettonek van olyan tulajdonsága amivel – érzése szerint – felkerekedhet a másikon.
Keresztes Lajos a SzMTK elnöknek meghívó levelére, többek között, ez alábbiakat válaszolta:
„ Az Európa bajnokság elott szenvedett bordatörésemet már kihevertem, jelenleg kituno formában vagyok, és habár könnyebb vagyok és én Őt tartom a súlycsoportjában a legjobbnak a világon, mégis bízok benne, hogy sikerül legyoznöm. Mindenesetre eros küzdelem lesz, és az eredmény csak a végén válik majd el.”
Mindenesetre nagy érdeklodéssel néz a helyi társadalom, a város sportszereto lakossága is a mérkozés elé. A sajtónak sikerült megfelelo érdeklodést felszítani, és talán olyanok is érdeklodnek, akik igazából nem „szakemberei” a birkózásnak. Társasági esemény lesz a nagy mérkozés a színházban. Jegyekrol ajánlatos jó elore gondoskodni, mert máris igen nagy az érdeklodés.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


Alföldi Újság (XXVIII. 26. sz.)

Megalakul a szentesi REGATTA
Agilis szentesi sportemberek kezdeményezésére városunk ismét egy nemes sportággal lesz gazdagabb. Kedden – január 24-én – tartotta elso értekezletét a Szentesi Evezos Egylet húsz tagú bizottsága. A Kádár Árpád elnöklete alatt tartott ülésen elhatározták, hogy mielobb szélesebb köru értekezlet elé terjesztik a megalakulás részleteit, ahol a tiszai csónakház építési tervét is bemutatják. Az evezos egylet, mint a SzTE szakosztálya kezdi meg muködését. Az évi tagdíj 20 pengo lesz.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


január 29. vasárnap 
Alföldi Újság (XXVIII. 24.sz.)
Nagy birkózóverseny a színházteremben

Feledhetetlenül impozáns birkózóversenyben lesz része a szentesi lakosoknak, a sportszereto közönségnek, a vidéki kisváros sporttársadalmának. A SzMTK vezetoségének nehéz és fáradságos munkával sikerült megszervezni ezt a versenyt, melynek kimenetelét szerte a világon a világvárosok tengernyi sportközönsége lázasa várja, figyeli. A mai verseny keretében lesz végre tisztázva a régi kérdés? Európai nagyságaink közül, végül is ki a legnagyobb?
Papp Laci és Keresztes Lajos mérkozéséhez méltó keretet nyújt a délkerületi legjobb birkózó gárdák szereplése. Ezek közül – természetesen – kiemelkedik a Szegedi AK, ahol több mint 30 éve foglalkoznak igen intenzíven és eredményesen a birkózó sporttal, és nem egy európai nagyságot neveltek fel és adtak a magyar sportnak. Az utóbbi évek bajnoki listáján is a SzAK szerepel a legtöbb jó eredménnyel, melyet az erre a versenyre is benevezett,  -nagy valószínuséggel a gyozelem reményében – a délkerületi bajnokságban is eredményesen szereplo Fehér Lajos, Dobót, Futót, Germánt és Zemkót nevezte be.
Az orosházi MTK-nak a bajnokságban nagy sikerrel szerepelt és bajnoki helyezéseket elért tagjai közül Hatos, Csapó, Jelinek és Nagy Lajos indulása biztos. A SzMTK birkozói gárdából az utóübbi versenyeken eredményesen szerepelt tagjai és pedig légsúlyban Sarkadi, Kaliska és Balla, pehelysúlyban Nagy István, Mikecz, Batik, a könnyusúlyban: Kiss Pál Márton, és Nagy Imre indulnak. Vannak olyan információk is, hogy több vidéki sportegyesület is képviselteti magát a versenyen.

Meghozta az ítéletet a szövetség az óvások ügyében
Novemberben a bajnoki fordulók befejeztével, a bajnokság eredményét is befolyásolható óvások elbírálása folyt. A KTE-nek a SzMTK elleni óvására hozott ítélet szövege szószerint a következo:
„A Kunszentmártoni TE-t az 1927. november 6-i SzMTK-KTE II. oszt. bajnoki mérkozés óvásával elutasította, mivel óvásában említett játékos a mérkozésen igazoltan és jogosultan szerepelt. A mérkozés tényleges lejátszása ugyanis 1927.november 6-án volt, mely idopontban Turba Ferenc (SzMTK) játékos egyesülete részére már szabályszeruen igazolva volt. Az óvási díjat visszatartotta.”
Ez a határozat elsofokú és fellebbezheto, ellene a KTE fellebbezéssel élt.
A KSC-nek a Törekvés elleni óvására hozott intézobizottsági határozatot megfellebbezték és ennek a fellebbezésnek helyt adtak. Egyben elrendelték a mérkozés újrajátszását, mert a –megóvott – mérkozésen Hettmann Imre (KTSE) hamis név alatt, igazolatlanul játszott. A mérkozés újrajátszása mellett a Kunszentmártoni Törekvés (KTSE) csapatának össz - eredményébol 2 büntetopontos levon, nemkülönben a fegyelmi szabályzat vonatkozó §-a alapján – a szövetség félrevezetéséért – 10 pengovel megbírságolta. A mérkozés idopontjának kituzését az alszövetség intézobizottságára bízza. óvás díjat az óvó egyesületnek visszautalta Ez a határozat már másodfokú és nem fellebezheto, az ítélet jogeros.
A két ítélet figyelembevételével a bajnokság állása a következo
1. CsAK                                 9 p
2. SzTE                                  7 p
3. KSC                                   6 p
4. SzMTK                              4 p
5. KTE                                               1 p
6. Törekvés                             - *
A Törekvés a 2 büntetopont levonásával az utolsó helyre került és pontszáma a nulla alatt eggyel. -  A közben újrajátszott SzTE – SzMTK meccsen ismét a SzTE gyozött 4:1 arányban.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.
január 29.  vasárnap
Alföldi Újság

újabb sportegyesületi teher
A 94.546/1927. számú miniszteri rendelet, mely kimondja, hogy minden egyesület, gazdasági bizottságot köteles alakítani. A gazdasági bizottság köteles az egyesület ingó, ingatlan, és pénzvagyonára állandóan felügyelni, mindennemu bevételt, így minden egyes verseny bevételét is külön felveendo jegyzokönyvvel ellenorizni. Köteles a bizottság évenként költségvetést és zárszámadást készíteni, az évi munkaprogram érdekében pedig ügyrendet kidolgozni és ehhez mérten gyakran ülésezni. A pénzvagyon kimutatást és a leltármásolatot a egyesületek évenként kötelesek az Országos Testnevelési Tanácshoz is beterjeszteni.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.január 31. kedd 
Alföldi Újság

A vasárnap esti birkózóverseny részletes eredménye
Az SzMTK által megszervezett vasárnap esti birkózóverseny hosszú ideig feledhetetlen élménye lesz Szentes város sportkedvelo társadalmának. A színházteremben megtartott birkózóverseny iránt olyan nagy volt az érdeklodés, hogy félórával a verseny megkezdése elott már megszüntették a jegykiadást. A tágas színházteremben minden talpalatnyi hely el volt foglalva. Izgatottan vitatkoztak, latolgatták a várható eredményeket, a páros mérkozések végkimenetelét. Különösen arról esett a legtöbb szó, hogy sikerül-e Papp Lacinak legyozni Keresztes Lajost, akinek technikai tudása és ügyessége már eddig általános elismeréssel találkozott szerte a világon, és a tudását a világ összes versenyzoje elismerte.
Papp Lacit a közönség nagyon meleg fogadtatásban részesítette, aki a mérkozés megkezdése elott – mint a birkózó sport hazai nagykövet, a sokoldalúságáról téve tanúbizonyságot (- a szerk.) – az olimpiászról és a sport jelentoségérol tartott igen érdekes eloadást. Miután bemutatták a versenyzoket, eredményeiket, hogy ki kivel fog mérkozni, megkezdodött a várva-várt verseny.
A sok-sok találgatásra aztán Papp Laci adta meg a frappáns feleletet. Huszonnyolc percnyi nagyon nehéz és szívós küzdelem után két vállra fektette a párducügyességu Keresztes Lajost, aki káprázatos támadó és védekezo módszereivel, kiváló taktikával többször is kiérdemelte a közönség zajos és lelkes tetszésnyilvánítását.
A verseny egyébként minden módon és tekintetben fényesen sikerült: A szentesi birkózók elég jól megállták a helyüket a Szegedi Atlétikai Klub (SzAK), és az Orosházai Munkás Testedzo Klub (OMTK) csapataival szemben. Ha az eddig irányba fejlodnek, céltudatos munkájukkal biztosan felküzdik magukat a vidék legjobb birkózói közé
A verseny részletes eredményei:
Légsúly: I. Futó (Szeged) II. Kaliska (Szentes), III. Sarkadi (Szentes)
Pehelysúly: I. Fehér (Szeged) II. Nagy (Orosháza) III. Batik (Szentes)
Könnyusúly: Germán (Szeged) II. Czuczi (Szentes) III. Kovács (Szentes)
Kisközépsúly: I. Dobó (Szeged) II. Kispál  (Szentes) III. Vas (Szentes)
Nagyközépsúly: I. Gál (Szeged) II. Hatos (Orosháza) – ebben a súlycsoportban szentesi versenyzo nem indult.
Versenyen kívül mérkozött a gálán Papp Laci és Keresztes Lajos. Papp a 28. percben tussolta Keresztes.
A Szentes-Szeged mérkozést Tasnády, a szentes-Orosháza mérkozést pedig Fehér Lajos, a délmagyarországi Birkózó Szövetség eloadója vezette, aki kilátásba helyezte, hogy a délmagyarországi birkózóversenyt Szentesen tartják meg.
A szunni nem akaró lelkes tetszésnyilvánítás lecsillapulta után dr. Lakos István városi Fojegyzo osztotta ki a díjakat a nyertesek között. Az I díj a nagy ezüst, a II. a nagy bronz a III. díj pedig a kis bronzérem volt. Papp Lacinak egy ezüst likorös készletet, Keresztes Lajosnak pedig egy arany óraláncot nyújtott át tiszteletdíjképpen a vendéglátó SzMTK. A díjkiosztás végeztével társas vacsora volt a Petofiben. A vendégek éjjel 1 órakor utaztak el Szentesrol.
(El lehet képzelni, hogy milyen állapotban voltak egy egész napi izgalmas verseny után a vendégek egy utazáshoz – a szerk.)
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.1928. február
február 7.  kedd
Alföldi Újság (XXVIII. 30.sz.)

Szentesi birkózók sikere az országos ifjúsági versenyen
Kiskunfélegyházán rendezett verseny eredményei:
Könnyusúly: I.  Száraz (Cegléd) II. Tóth (Szeged)  III.  Zamberger (Cegléd) IV Futó (Szentes)
Kisközépsúly: I. Czuczi (Szentes) II. Vass ( Szentes)  III. Mácsai (Szentes) IV. Nagy (Szeged)
Nehézsúly: I. Kurucz (Szeged)  II. Morul (K.K.félegyháza). III. Szabó (Kk.félegyháza) IV. Györki (Szeged)
Mácsai  aki kisközépsúlyban a III. helyre került eloször szerepelt nyilvános versenyen.
Az SzMTK birkózó gárdája február 19-én Kecskeméten tartandó klubközi versenyen vesz részt.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


február 8.  szerda 
Alföldi Újság (XXVIII. 31.sz.)

Loteret ér a Levente Egyesület
A Levente Egyesület kérvényt intézett a városi tanácshoz, amelyben kéri, hogy az alsó csordajáráson 500 négyszögöl területet engedjen át részére a városi állandó lotér céljaira. Ezenkívül engedélyt kér arra az Egyesület, hogy a város tulajdonát képezo területen kirándulást és terepjátékokat rendeznek.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.
február 19.  vasárnap 
Alföldi Újság (XXVIII. 41.sz.)

A munkások szabadidejének felhasznosítása.
A Nemzetek Szövetségének Munkaügyi Hivatala Genfben javaslatot fogadott el arra vonatkozóan, hogy a munkás szabadidejének a felhasználása miképpen történjék  legcélszerubben a köz javára és ezen ajánlásra a nemzetek törvényhozásának megküldtek. A kereskedelemügyi minisztérium a kereskedelmi és iparkamarákhoz intézett leíratában felhívta a munkaadói testületek figyelmét, hogy a javaslatban foglaltakat fokozatosan érvényesítsék a kollektív szerzodések megkötésénél.
Az akkor aktuális feladatok érdekesek lennének a mai XXI. századbeli körülmények között is. Visszaköszönnek egy-egy civil szervezet programjában, de sajnos a mai iszonyok között szinte mindenre az a válasz, hogy nincs rá pénz! Pedig a munkások, a dolgozók egészsége, a rekreáció, a munkaadóknak is érdeke lenne, hosszú távon. Hiszen a munkások szabadidejében nem sok lehetoségük van arra, hogy hajlamaiknak megfelelo szabadido tevékenység által a testi, szellemi és erkölcsi képességeit fejlesszék, regenerálják. Arról nem is beszélve, hogy az ilyen célra biztosítható idot is legtöbbször a megélhetésre fordítandó tennivalók veszik el, vagy anyagilag nem képes finanszírozni ezt a tevékenységet. Sajnos ma még nem tartunk ott, mint 1928-ban, hiszen még a központi akarat sincs meg, hogy ezt a folyamatot támogassák.
Néhány feladat, vagy támogatási lehetoség (lehetne belolük ma is válogatni- a szerk.)

 1. célszeru közlekedési politika, díjmérséklés, menetdíj kedvezmények (pl a lakás-munkahely, lakás – sportolási lehetoség) az utazási ido megrövidítése
 2. az egyéni egészségügy elomozdítása (különösen a népfürdok, népuszodák felállítása)
 3. magántörekvések támogatása, mely az alapveto higiéniás körülmények biztosítására (tuberkolózis, nemi és más fertozo betegségek) a szenvedélybetegségek elkerülése, megelozése, esetleg a gyógyulás megszervezésére (alkohol, dohányzás, kábítószer vagy a szerencsejátékok) irányulnak.
 4. Egészséges és olcsó (munkások által elérheto) lakások szaporítása, javítani a munkások háztartásának vezetését, családi életét (munkáskertek, kis földterületek, háziállatok nevelése) hozzáfuzve a szórakozás jótéteményeihez annak az érzetét is, hogy a családi közösség javára, bár csekély gazdasági elonyt is biztosít.
 5. Fontos a munkások testi erejének és egészségének a fejlesztése, sportok uzése által,
 6. Fejleszteni kell a hivatásos és általános muveltséget
 7. élénk és hatékony propaganda kifejtése oly irányban, hogy minden állam munkásaiban felkeltsék a szabadido ésszeru felhasználása szükségességének tudatát.

Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


Alföldi Újság (XXVIII. 41.sz.)
A szentesi sportélet válságának okai.
A közel 40 ezer lélekszámú Szentesen ma már miért nincs komoly sportélet?
Talán az egyik alapveto ok, hogy hiányzik a józan sportszellem és a lelkes klubszeretet.
1925. tavaszán remek labdarúgócsapat állt az SzTE rendelkezésre. 16-18 olyan játékos, akik bármilyen összeállításban félelmetes erot jelentettek, szebbnél-szebb eredmények egész során produkálták. Többek között döntetlen eredmény értek el az országos amator bajnok budapesti SE –vel, fölényesen nyerték a másodosztályú bajnokságot. Azonban, mire az elso osztályba ért a csapat, az igazi eropróbához, nincs 11 valamire való játékos, akit ki lehetne állítani a bajnoki mérkozésekre. Ezek is fegyelmezetlenek, hangosak a pályán. Bíró, közönség egyaránt sokat szenved miattuk. A közönség – aki a bevételt jelenti –hamarosan rá is un a nívótlan mérkozésekre, lassanként alig lehet látni néhány embert a drága- sok pénzért megépített lelátón. Pedig az elozo évi pompás bajnokcsapat emberei egy-két híján itt vannak Szentesen, csak éppen vasárnapi elfoglaltságuk akadt. Fontosabb, mint az egyesületi zászló magasan lobogtatása, a csapat és a város hírnevének további emelése.
Bajos lenne, és komoly hiba is, hogy 100 % -ig a játékosokat hibáztassuk csak! Ők még hajlítható fiatalok. A sportoló alaptermészete is olyan, hogy tuzbe megy azért, akit szeret. Talán hiányzik egy szigorú, hozzáérto és igazságos vezeto vagy vezetoség, aki képes lett volna együtt tartani a az 1925. év pompás csapatát.(Lehetne pozitív példát is mondani, hogy korábban kik tartották össze a csapatot, Cserny vagy Izsák Károly)
A következo probléma, hogy egy egyesület belso életének nem lenne szabad egy  vendéglo füstös, kártyás, cigányos vagy egyéb csavargós környezetében eltölteni a szabadidot. Lehet, hogy a SzTE-nek anyagi elonye származik abból, hogy a pálya területén fenntartanak egy vendéglot, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a fiatal gyerekek – különösen az utánpótlás – ott verjenek tanyát. A sportembernek elsosorban a sportpályán van a helye, egyéb szabadidejében pedig jobb volna, ha olyan helyen volna ahol felfrissülhet, és ahol kultúrát szerezhet.
Egészséges levegoju klubhelyiségekre volna szükség, de lehetoleg hasznos folyóiratokkal, könyvekkel és sportlapokkal. A megye, a város kiváló vezetoinek kellene a helyiségek dolgában valamelyes megoldást találni. Megfelelo helyiségben a hozzáérto oktató a pályán szerzett gyakorlati tapasztalatokat állandóan kiegészíthetné elméleti eloadásaival. Orvosaink, tanáraink is biztosan szívesen vállalkoznának néha egy-egy,a sport körébe tartozó érdekes eloadás megtartására.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.február 21. kedd  
Alföldi Újság (XXVIII. évf. 42. sz.)

SzMTK birkózó sikerek Kecskeméten.
A SzMTK birkózói vasárnap Kecskeméten szerepeltek, és az elért szép eredmények igazolták, hogy egyre inkább számottevo reprezentásai a délmagyarországi birkózó sportnak. Kecskeméten – Budapest közelsége miatt is – elég erosen kifejlodött a birkózósport, s az ottani birkózkkal való megmérkozés komoly fokméroje annak, hogy milyen az ellenfél ereje és tudása. A SzMTK kitartó és céltudatos munkával elért eredmény Kecskeméten különösen nagy értéku, Bár a szentesiek elso helyet még nem tudtak szerezni, de az összes súlycsoportban dobogóra kerültek. Figyelembe kell venni továbbra az is, hogy a szentesi versenyzok nagy része igen fiatal, inkább utánpótlás korú, és ezért még értékesebbek a felnott mezonyben elért eredmények. Ez reményt adhat arra, hogy birkózó sportunk szép jövo elott áll, a legszebb eredményt lehet tolük elvárni.
Helyezések:
Légsúly:                      Kaliska                       III. hely
Pehelysúly:                 Nagy István                III. hely
Könnyusúly                Vass                            III. hely
Kisközépsúly              Czuczi                        II. hely
                                               Ruszem                       III. hely
Középsúly                  Nagy Imre                  II. hely
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.február 26. vasárnap
Szentesi MTK - Hódmezővásárhelyi MTE
február 28. kedd  
Alföldi Újság (XXVIII. évf. 45. sz.)

Megalakult a Szentesi Evezos Egylet
Nagy érdeklodés mellett megalakult a Szentesi Evezos Egylet. Az új Egyesületnek 81 alapító tagja van, és kimondták, hogy az Egyesület kötelékébe 100 tagnál többet nem vesznek fel. Az alakuló gyulés egy hat tagú vezetoséget és bizottságokat választotta meg. Az új Egyesület Elnöke dr. Farkas Béla foispánt, mint az evezos sport barátját díszelnöknek választotta meg, és ezt küldöttség útján hozták a Foispán úr tudomására. A küldöttség dr Csergo Károly alispánt is felkereste (aki mellesleg a SzTE elnöke), és kérte az új egyesület támogatását, pártfogolását.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

1928. március
március 1.   
Alföldi Újság (XXVIII. 50.sz.)

Nagy ünnepléssel fogadták Papp Lacit Hamburgban (PL. levélben számolt be útjáról)
„… közvetlenül az Európa Bajnokság után kaptam meghívást Hamburgba, ahol egy ott élo magyarral, Földeák Jánossal kellett volna egy kihívási meccs keretében megmérkoznöm. Földeákot jól ismertem. A német birodalmi bajnokságban második lett, megverte Fritz Braint, a milánói Európa bajnokot két ízben is, és még egy sereg kiválóságot, akiknek nagyszeru képességérol több ízben volt alkalmam meggyozodni. Soha nem szoktam elkerülni a küzdelmet, sot szeretem, ha minél több rá az alkalom. Hamburgról is sok szépet hallottam, Földeák Jánosra is kíváncsi voltam. így hát mihelyt a szigorlatomat letettem, azonnal Hamburgba utaztam.”
Papp László érkezését hatalmas plakátok, profi módon, hirdették, az újságokban több hasábos kommünikék hívták fel a figyelmet a mérkozésre. Az érdeklodést sikerül felkorbácsolni, és a mérkozés estéjén zsúfolásig megtelt a SAGEBIEL nagyszeruen kivilágított hatalmas terme. A rendezésért minden dicséretet megérdemeltek a német alapossággal, mindenre odafigyelo szervezok.. Gyönyöru terem, hozzá méltó színpaddal, mely filmstúdióba illo fényárban ragyogott. Pompás versenyszonyeg, német precizitás, rend és fegyelem. Felvonulás, zene, üdvözlo beszédek, bemutatás, remek izgalmas mérkozések: ez a verseny vázlatos képe. A verseny keretét Papp Laciék mérkozéséhez az észak-Német birkózó szövetség által rendezett olimpiai válogató adta.
Papp Lacinak a német birkózókról való véleménye
„A német birkózók nagyon erosek, szenzációsan emelnek, azonban hiányzik belolük a tuz, mely nélkül pedig nem ér a küzdelem semmit. Belemennek minden fogásba, azonban nevetségesen biztos helyzeteket kihasználatlanul hagynak. Birkóznak, de nem versenyeznek! és ez egy lényeges különbség a magyarok ás a németek birkózó felfogása között.”
Papp Laci úgy számol be magáról a mérkozésrol:
„Földeákkal való mérkozésem nem volt hosszú. Két és fél perc alatt dobtam két vállra, a németek nagy bosszúságára, akik még látni akartak, és még vagy fél ottmaradtak, követelve a rögtöni revans meccset és reménykedve, hogy hajlandó leszek újra megmérkozni. Természetes hogy erre nem voltam hajlandó, abba azonban szívesen beleegyeztem, hogy kedden revansot adok Földeáknak, amikor is döntésig fogunk birkózni. Hogy az új mérkozés mint végzodik, elore nem tudhatom, bízom azonban benne, hogy újra gyozni fogok. és ha Földeák gyoz, akkor is a magyar sport nagyságát fogja hirdetni e gyozelem.”
Papp Laci – mondhatni kicsit számítóan – hosszabbította meg hamburgi tartózkodását, persze ehhez egy nagyszeru és gyors gyozelmet kellett neki aratnia. Nagyon örült annak, hogy egy ilyen városban több napot is eltölthetett, hiszen rengeteg volt ott a látnivaló. A kiköto és a múzeumok  látogatása – ami sajnos az élsportolókra nem nagyon jellemzo (–a szerk.) – nagyszeru szórakozást és muvelodést, gyönyöru látványt nyújtanak. Pap Laci ki is használta az idot, és meglátogatta a híres helyeket. A németek igazán nagyvonalúan és kedvesen bántak vele, marasztalták, de neki még feladatai vannak, pl utazni, versenyezni, gyozni idegen országokban.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


március 4. vasárnap
Hódmezővásárhelyi MTE - Szentesi MTK 6:1 (2:1) Barátságos Bíró: Ács-Sántha
Megsemmisítő fölény után győz a HMTE Fekete (3), Ambrus, Szél és Ficánd. Az SzMTK gólszerzője Báron
HTVE ifj. - HMTE ifj. 2:2 (1:1)

Alföldi Újság (XXVIII. évf. 53. sz.)

Papp László második hamburgi gyozelme
Papp Laci kettos gyozelme idegenben újabb értékes állomás a világhír dicsoséges, ámde sokszor kacskaringós útján, hiszen olyan ember nemigen születik, akit egyszer-egyszer „el nem kap” valaki a pályafutása során. Most ismét megmutatta, hogy mire képes a legendás magyar virtus, akarat és ero. Megmutatta ez a fiatal hos, Szentes szülötte, a világnak, hogy milyen értékek vannak nálunk, hogy velünk bárhol, bármiben, de számolni kell. Kis ország nagy sikerekkel – legalább sport területén lehetünk egyenrangúak a nagy nemzetekkel – növelheti a magyar ember egészséges önbecsülését, önbizalmát.
Kettos az örömünk és a büszkeségünk, mert Papp Laci a mi fiunk, és Papp Laci ezt soha nem felejtette el! Papp Laci neve ma már fogalom, amely egybe van forrva Szentes nevével, akinél méltóbb alakját nagyon keveset találnánk a sportcsarnokunk névadójának.(- a szerk)
Ifjú Európa Bajnokunk – szokta volt emlegetni – a szülovárosára gondol mindig, a küzdelemben és a gyozelemben épp úgy, mint a babéros dicsoségben. S hogy Szentesre gondol, hogy nem felejti el, hogy honnan származik, egy újabb levél, melyben beszámol a második hamburgi mérkozésérol.
Az elso alkalommal, amikor birkózott Földeákkal, és két és fél perc alatt tussolta, azt gondolta, hogy könnyu dolga lesz a visszavágón is. Azonban nem így volt, a „revans” nagyon kemény és hosszú mérkozést hozott. Papp Laci igazából most kezdte megnézni „magának” Földeákot. Kicsit magasabb volt nála, azonban az izomzata jóval gyengébb. Nem is nagyon értette bajnokunk, hogy ilyen fizikummal hogyan gyozhetett le annyi neves birkózót eddig.
Az izgatta ifjú Európa bajnokunkat, hogy vajon mi lehetett az a plusz, amit eddig nem ismert meg ellenfelébol. A mozgása inkább tánctanáréra hasonlított, mint egy kemény birkózóra, azonban minden mozdulatából, rezdülésébol látszott, hogy hihetetlenül fegyelmezett, és a testének minden porcikáját uralja. Papp Laci kíváncsisággal várta, hogy vajon milyen lesz ez a találkozás, amelyre sikerült ismét megtölteni a hatalmas csarnokot, melyet a magyar követségtol kapott zászlókkal díszítettek fel. (talán anyagilag sem volt ráfizetés a szervezoknek – bár errol sehol egy sor nem jelent meg -, hogy a mi fiunk adott egy revans lehetoséget a Németországba élo kiváló birkózónak Földeák Jánosnak.- a szerk.)
Papp Laci a mérkozésrol az alábbiakat írta:
„Földeák olyan hirtelenséggel és vadsággal támadott, hogy már az elso percben nehéz helyzetbe kerültem, és csak a legnagyobb erofeszítéssel tudtam abból kiszabadulni. Sajnos készületlenségem sokba került, mert jobb karomon egy hatalmas rándulást kaptam, úgyhogy az azonnal dagadni kezdett és természetesen ettol fogva használni sem tudtam, és csupán a bal karommal küzdöttem tovább. A mérkozés semmit nem vesztett iramából. Sérülésemet gondosan eltitkoltam, nehogy ellenfelem kihasználhassa azt.
Az elso félóra után mind a ketten frissek voltunk, és az egy perces szünet után azzal az elhatározással küzdöttem tovább, hogy ha reggelig tart is a mérkozés, akkor sem fogom abbahagyni.
A karom már észrevehetoen megdagadt, fájdalmat azonban egyáltalán nem éreztem, és most már egyformán tudtam használni mindkét kezem. Közben egyre-másra forgattam hídba Földeákot, és noha boszorkányos gyorsaságával mindegyikbol kiszabadult, észrevettem, hogy mindig fáradtabb lesz.. A tempót erre még jobban erosítetem , és éreztem, hogy csak pár perc még és megvan a gyozelem.
Amikor küzdelmünk ötvenötödik percében Földeák elkeseredetten fölkiáltott: ’Nem bírom tovább, úgyis hiába minden, feladom’. A német bíró erre hozzám lépett, és a karomat magasba emelve, gyoztesnek hirdetett.”

A német közönség is felolvadt, bár eredetileg nem a mi fiunknak szurkolt, de a mérkozés vége után olyan „bravózást, hochozást” csapott, hogy bajnokunk alig gyozte megköszönni a német szurkolóknak is az ünneplést. Papp Laci még egy napot maradt Hamburgba, és újra megnézte a kikötot, melynél csodálatosabb, látványosabb, érdekesebb dolgot a közeljövoben nem fog látni.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.
március 10.  
Alföldi Újság (XXVIII. évf. 53. sz.)

SzMTK és  Szegedi MTE birkózóversenye
A SzMTK birkózóversenyén a szegedi MTE legjobb 14 birkózójával méri össze az erejét.  Versenyen kívül indulnak Szentes és Szeged gyermek (utánpótlás) birkózói, kik élvezetes és elsorangú tudásukat mutatják be a közönségnek. A verseny este 8 órakor kezdodik a Zsoldos RT volt központi irodahelyiségében.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.
március 13. kedd 
Alföldi Újság (XXVIII. évf. 60. sz.)

I.   Szentes - Szeged birkózóverseny
Mióta meghonosodott a birkózósport Szentesen, és amióta a SzMTK tagjai a legszebb reményekre jogosító eredményekkel vesznek részt a szomszédos városokban rendezett versenyeken, a sportkedvelo közönség mindinkább látogatja a sokszor izgalmas mérkozéseket.
A SzMTK és a SzMTE birkózó gárdájának vasárnapi küzdelmét rendkívül nagyszámú közönség nézte végig. Két és fél órás küzdelem után csak este fél 11 órakor összesítette a bíráló bizottság a verseny végeredményét. Lelkes éljenzés közepette hirdették ki, hogy a pontversenyben Szentes 22:14 arányban gyozött Szeged ellenében, ami a szentesi csapat meg-meg újuló ünneplésére adott alkalmat.
Az egyéni eredmények:
Légsúly:          I. Tóth (Szeged)  II. Sarkadi  (Szentes) III. Kaliska (Szentes)
Pehelysúly:     I. Nagy (Szentes)  II.Mucsai (Szentes)  III. Kurka (Szeged)
Könnyusúly:   I. Batik (Szentes)  II. Györkei (Szeged) III. Szuszi (Szentes)
Kisközépsúly  I. Kurucz (Szeged)  II. Ruszev (Szentes) III. Nagy (Szentes) 
A gyoztesek emlékérmet kaptak, a verseny után a szentesi csapat megvendégelte a szegedieket.
II. Szentes- Szeged sakk-körök versengése
15-15 versenyzovel, nagy érdeklodés mellett lett megrendezve a szentesi Sakk-kör és a szegedi Sakk-körök egyfordulós versenye, mely du. fél 3 órakor kezdodött és este fél hatig tartott. Amint az elore várható volt a szegediek „simán” nyertek. Ők 10 és fél partit nyert Szeged, míg Szentes 4 és fél partit. Mindamellett meg kell állapítani, hogy ez az eredmény talán egy kissé túlzóan nagy különbséget sejtet, de meg kell jegyezni, hogy a szentesiek közül ez alkalommal 3-4 legjobb játékos hiányzott, köztük a bajnok Szijjártó is. Ez volt a szentesi sakk-kör elso veresége.
Az eredmény mindazon által egyáltalán nem lesújtó, mert ez ellenfélrol tudni kell, hogy Szegeden, ahol három sakk-kör muködik, és közülük éppen az itt járt csapat az Alföld az alföldi városok bajnoka. így Szentes biztosította a második helyét az alföldi városok sakk-köreivel szemben. Azonban a szentesi illetékesek ezzel a hellyel nincsenek megelégedve, mert a Szegedet nem tartják sokkal erosebbek, mint a Szentesi  Sakkört.
Kaszinóban megrendezett versenyen igen szépen szerepeltek az alábbi versenyzok:
Feuer, Hennyey dr., Vecseri István dr. Gruber és Csókásssy .
Különösen említést érdemel dr Vecseri István, akik az ellenfél bajnokjelöltjével került szembe, és szép játékban azért kellett egy nyero partit döntetlenre adni, mert az ido nagyon elore haladt. általában nívós játékot mutatott fel mind a két fél. érdekes volt a szentesiek számára, hogy a szegediek minden partit írtak, ami nagyobb elméleti felkészültségre utalt. Látszik, hogy ok késobb is foglalkoznak a játszmákkal, elemzik oket, levonják a tanulságokat.
A revans mérkozéseket Szegeden ez év júniusban tartják meg ahol a szentesiek legalább 50%-os eredményt szeretnének elérni, de az sem lenne meglepetés, vagy nem tartozna a lehetetlenségek közé, ha Szentes  a komplett csapatával tudna kiállni.
A szegedieket Csallány Gábor elnök, és Gruber fotitkár fogadták, és a Kaszinóban szervezett díszebéden vendégül látták. A díszebéden dr. Csergo Károly alispán a Szentesi Sakk-kör díszelnöke is részt vett.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


március 25. vasárnap
15.00 Róma, Stadio Nazionale del P. N. F.: Olaszország - Magyarország 4 : 3 (0-2)Magyarország - Jugoszlávia 2 : 1
1928. április
ápriilis 1. vasárnap
Szegedi alosztály - II. osztály
Kunszentmártoni Törekvés - Szentesi TE
Csográdi AK - Szentesi MTK
április 8. vasárnap
Szentesi TE - Szolnoki AK
Alföldi Újság XXVIII. 81. sz.
A SzTE Húsvéti programja
A SzTE a húsvéti ünnepekre a Szolnoki AK teljes I. csapatát látta vendégül, hogy egy barátságos mérkozés keretén belül összemérjék erejüket, a közép-magyarországi labdarúgó bajnokság jogos bajnokaspiránsával. Húsvét másnapján pedig a Budapesti Törekvés elso helyen álló csapatával játszanak a szentesiek. Az eseményre az egyesület vezetosége mérsékelt helyárakat állítottak be, hiszen fontos, hogy a mérkozéseken minél több nézo legyen, sot a hölgyek még 50 %-os kedvezményt is kapnak a pénztárnál. Elomérkozés a SzTE B – Kunszentmártoni Törekvés B. csapata
A második sportpálya – Zsoldos László az SzMTK elnöke
Talán minden sportegyesülete az országnak anyagi bajokkal küzd. Minél nagyobb, annál szebb formát mutat egy egyesület, annál nagyobbak a kiadásai, és a kiadások növekedésével nem áll arányban a bevételek növekedése. A Sportszeretetre már a fiatal generációt nevelni kell. Szórványos eset az, amikor felnott, megállapodott ember – aki már az élettel felvette a küzdelmet – váljék sportkedvelové.
Vidéki városokban, ahol az egyesületek szegénységük miatt csak nagyon keveset, vagy semmi elonyt nem nyújthatnak tagjainak, csak a részben befolyó tagdíjakból tarthatják fenn egyesületüket, de ez meg viszont oly csekély összeg, komoly fejlodés esetén figyelembe sem veheto, Csak azok tudják igazán, hogy mennyi munkát és mennyi anyagi áldozatot kíván a sport, akik tevékeny részt vesznek az egyesület életében. éS bizony sokszor hiábavalónak látszik az áldozat, mert a sport hívei nagyon lassan szaporodnak.
Legtöbb egyesület sportanyagát a kereskedo-, de foleg az iparos társadalom szolgáltatja. így van ez Szentesen is. Az iparostársadalomnak van egyesülete is, az iparostársadalom áldozatkész, anyag is van boven. Egyszóval minden van ami a fejlodést garantálja, ami a fejlodés lehetoségéhez szükséges – csupán az egyik legfontosabb kellék hiányzik – a pálya. A pályakérés megoldása lehetetlennek látszik, Fel kell tenni, hogy így is van, mert öt év óta hiába való minden törekvése a komoly és nagy iparostársadalomnak, hiába valló minden utánjárás, a pályakérdés megoldása lehetetlen.
A marhavásártéren van a pálya kijelölve. A marhavásártér árokkal van körülhatárolva, ott van rajta a jéggyár és a jégverem. Ideiglenes használatra van odaadva, nem lehet rajta építkezni, de nem is érdemes. ’Ideiglenes ’ használatra van átengedve. Mérkozésekkor: a játékosok jó pár száz méterre eso vendégloben kénytelenek öltözni, az az egyetlen esotol védett hely, Már borongós idoben sem megy ki emiatt az amúgy is csekély számú sportpublikum a mérkozésekre.
A pénztár: Ott áll a bekerítetlen réten, az megy oda jegyet venni aki akar, az ellenorzés lehetetlen és céltalan is. A vásártér, mint már mondottuk, árokkal van körülhatárolva, az árkon túl már nem lehet a jegy árát követelni, de ha lehetne is, a fürgébb lábú ingyen közönséggel nem kergetozhet az ellenor. A pályára a világ minden tája felol szabad bemenni, nem lehet elzárni, mert ideiglenes használatra van bocsátva azzal, hogy  oda építeni nem szabad.
A sport nevel, nemesít, a fiatal generációt a szépre, a jóra és az életre neveli. Hazaszeretet, egymásiránti szeretet és a megbecsülés fejlodik az ilyen társadalmi együttélésben. Ha pedig ez így van , ha igaz, hogy a sport ilyen nemes emberi tulajdonságok neveloje, akkor az ilyen törekvéseket mindenkinek támogatni kel.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


Déli Végek Szent Korona Kupa Kiírása

április 9. Húsvét hétfő
Szentesi TE - Törekvés I. B


Szentesi MTK - Rákosligeti AC 1-2 (1-1)
A RAC tartalékos volta dacára fölényesen győz.
Gólszerzők: Hajdú és Kurtha.


április 13. péntek
Alföldi Újság XXVIII. 84. sz.

Kétezer pengobe kerül a csordajárási lövölde felállítása
Ugyanekkorába kerülne az évek óta húzódó Szeder telep (a csongrádi úton kifelé haladva a városból, baloldalt a un KISZ lakótelep mögötti rész) – amelyet dr. Szeder Ferenc János, szentesi földbirtokos, Szentes legnagyobb adófizetoje, országgyulési képviselo ajándékozott a városnak, hogy a szegények is tudjanak építkezni, az édesapja a mai un. Szeder temeto területét ajándékozta városnak – planírozása is!
Szentes város képviselo testülete már korábban megfelelo területet engedett át lövölde felállítása céljából a Levente Lövész Egyesület részére.. A lövöldét a bánomháti rakodó mellett, a csordajárás területén állítják fel. A lövölde hossza száz-, a szélessége húsz méter lesz, elol 5 méter magas golyófogó, kétoldalt védotöltések veszik majd körül a lövöldét, melynek földmunkájához tegnap már hozzá is fogtak.
A tanács a földmunka e elvégzésével a kiírt versenytárgyalás eredményeképpen a Szentesi Földmunkás Vállalkozó Szövetkezetet bízta meg, mely köbméterenként 78 fillérért végzi el ezt a munkát, melynek során kb 2300 m3 földet kell elrendezni. A földmunka és a lövölde felállításával kapcsolatos egyéb apró munkák elvégzésére mintegy 2000 pengot fog felemészteni. Az e címen felmerülo kiadásokat a belügyminiszter által jóváhagyott költségvetésben testnevelési célokra engedélyezett összegbol fedezik.
A képviselotestület télen hozott határozata értelmében valószínuleg még az idén befejezik a Szeder-telepen elmaradt egypár utca planírozását és a hiányzó vízlevezeto árkokat is elkészítik. A számításokat elvégezte a mérnöki hivatal, s a költségvetést is összeállította, amelybol kiderül, hogy a Szeder-telepen elmaradt planírozási munkálatok költségei kb 2000 pengot emésztenek fel.
A tanács legközelebb a képviselot testület elé terjeszti a mérnöki hivatal költségvetését. Hogy a város nehéz pénzügyi helyzetére való tekintettel az idén sor kerül-e a Szeder-telep planírozására, az a közgyulés határozatától függ, amely a fentebb említett 2000 pengot csak pótadó alakjában tudná eloteremteni.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.
április 15. vasárnap
Szentesi MTK - Szentesi TE

április 17. kedd
Alföldi újság (XXVIII. 87. sz)

Bajnoki mérkozés Szentesen, szentesi csapatok között
Vasárnap délután bajnoki mérkozést játszott az SzMTK részére kialakított vásártéri pályán a hazai csapat SzMTK és a vendég, a nagy múltú SzTE csapatai között. A szép ido és az érdekesnek ígérkezo játék sok érdeklodot kicsalt a mérkozésre, amelynek közel 300 nézoje volt.
A SzMTK csapatának heves támadásai alig tízpercnyi játék után meghozta az elso gólt a SzMTK javára, amit még az elso félido letelte elott kiegyenlített a SzTE erosen tartalékolt, rossz kondícióban levo csapata. A félido után meginduló játék során izgalmas vita volt egy SzMTK kapuba lott állítólagos gól miatt, amit a játékvezeto nem ítélt meg a SzTE javára.
Elkeseredett hangulatban a közönség izgatott közbekiabálásokkal tarkítva folyt még ezután is a mérkozés a gyoztes gólért, de ezt azonban a jól muködo védelmek megakadályozták. A végeredmény így 1:1 lett. A bajnoki mérkozést megelozo érem-mérkozést során a SzMTK ifjúsági csapata 5:0 arányban legyozte a SzTE ifjúsági csapatát.
Azonban úgy a bajnoki cím, mint az érem-mérkozés ellen óvást adott be a SzTE.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.április 22. vasárnap
Szentesi MTK - K. Törekvés

Üllői úti pálya: Magyarország - Csehszlovákia 2 : 0 (2-1)
           
április 29.  vasárnap
Szentesi TE - KSCAlföldi Újság
Olimpiász éve
A négyévenként ismétlodo és minden kultúrnemzet sport-kitunoségeit összehozó és összehasonlító nagy küzdelem megrendezése ebben az évben kilencedik állomásához jut. Az Athénban megrendezett elso olimpiász óta az olimpádok jelentosége hatalmasan megnövekedett, és ma már a nemzetek kultúráltságának a legnagyobb fokméroje lett. A világ kultúrnépei hatalmas felkészültséggel indulnak ebbe a klasszikus küzdelembe, bizonyságot tenni fajuk értékessége mellett (meg kell jegyezni, hogy hasonló stílusú megnyilatkozás ebben a korban egyáltalán nem volt szokatlan a hivatalos sajtótól sem – a szerk.) –Megcsonkított hazánk is elküldi kiválóságait erre a bizonyságtételre ,…
örömmel látjuk, hogy a népek eme modern csatájában nemzeti színeinket becsülettel megvédeni tudó harcosokat állíthatunk csatasorba. Mi szentesiek is boldogan mondhatjuk, hogy a mi fiunk – nem is esélytelenül -  is ott lesz a küzdotéren megbecsülést és dicsoséget szerezni a magyar névnek. Papp Laci városunk nagynevu fia magyarságának minden erejét és a legmagyarabb városnak hazaszeretetét viszi a küzdelembe, hogy gyozzön….
Ugyanakkor
….Számot kell adni a múltról, hogy mit tettünk elomozdítani azt, hogy újabb Papp Lacikat adhassunk a magyar hazának. Ha oszinték vagyunk be kell vallanunk, hogy nagyon keveset tettünk ezt elomozdítani. Haldoklik a városunk sportja. Nem képes kiválságokat termelni, mert nincs érdeklodés és szeretet a sport iránt. Lekicsinyli és távos tartja magát városunk társadalma attól a sportágtól, mely lelkesedo nézoket és fanatikus sportolókat teremt, nem értékeli eléggé a futballt. Vidéki városokban a labdarúgás hétrol-hétre lejátszódó eseményei változatosságot ls izgalmat adnak, ennek virágzása alapot nyújt a többi sportágak fejlodésére. Ahol élénk a futballpublikum, ott lendületet kapnak a többi sportágak is, ott van sportélet. Bármelyik sportot figyeljük, a speciális gyakorlatok közötti aktív lazítást szinte mindenütt a labdarúgó „partikkal” oldják meg. Ahhoz mindenki ért, mindenki szívesen játssza.(- a szerk.)
Sportkiválóságaink majdnem kivétel nélkül elismeréssel adóznak a labdarúgásnak, Kherling, Késmárky, Homonnay és Marvalits több ízben kijelentették, hogy sikereiket annak köszönhetik, hogy ifjabb korban aktív footballisták voltak.
Papp Laci legnagyobb diadalánál elismeréssel emlékezett meg a labdarúgásról, mikor így szólt
„A borlabda rúgása kedveltette meg velem a sportot és ez nevelte belém azt az akaratot és kitartást, amellyel most Európa bajnokává lettem.”
… a sport-produkció a nemzetközi összecsapásoknál eggyé forrasztja megszaggatott nemzetünket. A sport tud csak egyakaratú és -érzésu tömegeket összehozni. A legutóbbi magyar-cseh labdarúgó mérkozésen 40 ezer ember gyult össze diadalra segíteni a nemzeti színu zászlót. Nem volt e hatalmas embertömegben sem politikai, sem vallási, sem társadalmi ellentét! Egyet kívánt és akart a legutolsó jegyszedotol a miniszterelnökig mindenki: Gyozni, hírt, dicsoséget szerezni a magyar névnek.
Ilyen eredményre nem képes sem a társadalmi, sem a muvészeti, sem a tudományos, sem a politikai élet egyetlen megnyilvánulása sem, erre csak a sport képes!
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.
1928. május
május  1.  kedd 
Alföldi Újság (XXVIII. 99. sz)
Sportszerutlenség
Szentesen eddig még soha elo nem fordult sportszerutlenség történt. A kellemetlen eseménynek szenvedoje volt a sportszereto közönség és az SzTE labdarúgócsapata. A bajnoki mérozésre kisorsolt Kiskunfélegyházai TK I. csapata egyszeruen nem jelent meg a mérkozésre kiírt idopontban. Ilyen sportszerutlen magatartást és sértés eddig fennállása óta szentesi csapat még nem szenvedett el. A meg nem jelenés miatt természetesen szankciók érték az Kiskunfélegyházai csapatot. A két bajnoki pontot megkapta játék nélkül mindkét szentesi csapat, illetve a szövetség teljes kártérítésre is kötelezi a meg nem jelent csapatot.
A SzTE-nek egyébként is elég kellemetlen volt, hogy nem jött el a vidéki csapat, mert a következo ellenfél a bajnokis lista élén álló csongrádi csapat, amely mérkozés elott lehetett volna egy komoly erofelméréssel készülni a két szomszédváros nagy csatájára. Ezen a héten labdarúgóink komoly és kemény edzésekkel fog készülni, hogy méltóan és sikeresen képviselje a rangadón, városunk futballsportját.
Elomérkozésen a SzMTK – KTK  0:8
és egy kis csemege az akkor országos bajnokság I. osztályából: Ferencváros-Attila 5:1
újpest – 33 FC 2:2, Sabária -Vasas 3:2, Hungária -Nemzeti 3:1, Bástya – Kispest 2:1
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.május 6.  vasárnap
Szentesi TE - Csongrádi AK 2:1 (2:0) Bíró: Fülöp
Az SzTE szépen, a CsAK durván játszott.
Góllövő: Szatmári (2) illetve Sebestyén.
SzTE ifj. - Csak ifj. 3:1 (1:1)
MTK stadion: Magyarország - Ausztria 5 : 5


Alföldi Újság
Békességet a sportban

Nagy sok újságcikk foglalkozott már eddig ezzel a témakörrel, hiszen egy ilyen kis városban teljesen fölösleges a széthúzás. Szomorúan kell sajnos megállapítani, hogy a városunk két sportegyesülete között nincs meg a baráti együttmuködés, melyet a helyi sportélet megkívánna, és ami nélkül a város sportja nem képes méltóan képviselni ezt az alföldi kisvárost. Pedig olyan vezetoség áll mindkét sportegyesület élén, amelyik az egymáshoz vezeto utat a sporton belül könnyen meg kellene, hogy találja. Vannak olyan okok, amelyekkel foglalkozni kellene, amelyek akadályozzák az együttmuködést, de meg kell állapítani, hogy ha ezek az okok nem szunnek meg és itt nem lesz békesség a sportban, akkor nem is lesz ebben a városban kiemelkedo eredményt.
A város sporttársadalma kettétagoltan, mint egymásnak ellenségei, figyelik az akciókat-reakciókat, hogy mikor, hol, miért támadható meg a másik tábor, hogyan lehet ártani
a másiknak. Legnagyobb örömük nem a saját diadalmukban, hanem a másik veszteségében rejlik. Tipikus magyar felfogás, talán Szentesen egy kicsit még élesebben is jelentkezik, de ez nemcsak erre a korra, hanem a késobbi évtizedekre is mindig jellemzo volt
Mi lehet az érdeke a sportot szereto társadalomnak (sportolók, sportvezetok, sportszereto közönség, támogatók stb)?

 1. szunjenek meg a rosszakaratú hiányosságok
 2. legyen békesség a sportban is „mert csak szoros fegyverbarátságban és sporttársi tisztelettel egymás iránt lehet eljutni a dicsoséghez, haladni azon a rögös úton, amelyik a célhoz vezet.”
 3. adjon pályát az SzTE az SzMTK-nak, hiszen a jól berendezett Erzsébet kerti pálya városunk sportérdekeinek megfeleloen nincs eléggé kihasználva.
 4. menjen az SzMTK a SzTE sporttelepére, de fizesse meg a méltányos használati-bérleti díjat (hiszen ennyire berendezett, kituno helyen levo, és elsorenduen berendezett pályát önerobol építeni úgysem tudna, ha szerezne is valamilyen módon, a fenntartását, amortizációt nem tudná vállalni)
 5. rendezzenek olyan közös rendezvényeket, melyekkel érdekességüknél fogva fel tudják kelteni, és oda tudják szoktatni azokat, aki szeretik a sportot és hajlandóak is áldozni érte
 6. minden egyes sportversenyen azt tartsák szem elott, hogy sikerük a város sikere, vereségük a szentesi sport veresége
 7. legyen egységes városunk sporttársadalma, legyen egészséges rivalizálás

Ezek lehetne biztosítékai városunk sportja a fejlodésének
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.Alföldi Újság (XXVIII évf. 103. sz.)

Bajnoki mérkozések
A SzMTK könnyu ellenfelet kaphat a TE csapatában, melyet könnyen le fog gyozni, ezzel megszerezve a két pontot. Sokkal nehezebb lesz a dolga viszont a SzTE-nek., mert a bajnokjelolt, és a tabellát vezeto Csongrádi AK, amely ma az alosztályibajnokság legjobb csapata lesz az ellenfele. Játékosai nagyon belemeno stílusban játszanak, fo erosségük a határtalan lelkesedés. Ezen a dönto jelentoségu mérkozésen az SzTE-nek minden tudására szüksége van, és elejétol a végéig lelkesen kell küzdenie, ha nem akar vesztesen távozni: Az eroviszonyok alapján – idegenben – a döntetlen egy reális eredmény lenne, hiszen az oszi eredmény is 0:0 arányú eldöntetlen volt.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


           
május 8. kedd  
Alföldi Újság (XXVIII évf. 104. sz.)

SzTE-CsAK 2:1 (2.0) – 500 nézo, vezette Fülöp
Nagyszámú publikum elott, a vármegye és a város vezetoi, élükön a foispánnal és az alispánnal, nézték végig a Szentes-Csongrád városok sporthegemóniáját eldönto derby mérkozést. Ilyen millioben teljes lelkesedéssel küzdötte végig a kilencven percet a mérkozés végére már 9 fore leapadt SZTE csapata, melynek eredményeként sikerült mind a két bajnoki pontot megszerezve, legyozni a nagy riválist. A végig izgalmas mérkozést megérdemelten nyerte meg a hazai csapat, és a két csapat közötti különbség nagyobb is lehetett volna, ha az elso félido 5-ik percében megsérült Szathmáry és a második félidoben kiállított Hajdú végigjátszhatja a mérkozést.
A SzTE már a mérkozés elso percében Szathmáry egyéni akciójából megszerezte a vezetést. 1:0. A gól után továbbra is hajtott a Szentes, fölényben is volt, szép támadásokat vezetett, veszélyeztette az ellenfél kapuját. A 16. percben egy fault után megítélt szabadrúgásból Szathmáry megint betalált 2:0. Ez a lendület a 30. percig tartott, amikor Szathmáry egy ütközés követoen, szerencsétlenül esve, karrándulást szenvedett és kénytelen volt kiállni. Abban az idoben a szabályok nem engedték meg, hogy a lesérült játékos helyett másik játékos lépjen a pályára ( – a szerk.) A második félido még tíz emberrel is SzTE fölényt mutat egészen addig, amíg Hajdút egy utánrúgás miatt a játékvezeto kiállítja. Innen már csak 9 fovel játszik a Szentes, nem nagyon tudjuk tartani a labdát, a három csatár pedig elol nem sok jó labdát kapott. Harter kapusunk végre jóformát mutatott, sikeresen hárította el a csongrádiak „pörgo” támadásait az utolsó pillanatokig, amikor egy kapu elotti kavarodásból megszerzi a csongrádi csapat a szépíto gólját. újra kezdeni már nincs is ido, maradt  az eredmény a 2:1, a szentesi csapat javra. Jók voltak: Harter a kapus, Rima-, Hajdú-, Szathmáry I. és Mikó. A csongrádi csapatból jól játszottak Forgó, Oláh, és Gábry. A játékvezeto korrekten vezette a mérkozést.
SzTE I-B – CsAK I-B 3:1 (1:1). A SzTE ifjúsági csapata fölényes biztonsággal intézte el a csongrádi csapatot.. A gólokat Janó, Habranyi, és Sher rugták
SzMTK – KTE  1:0 (1:0) A Kunszentmártoni ellenfelét saját pályáján saját otthonában, állandó fölény mellett intézte el. Gólokban nem tudta fölényét igazán kifejezésre juttatni a SzMTK, aminek az oka lehetett a pálya felszántott, puha talaja, de foleg a csatársor gólképtelensége. A rosszul diszponált csatársor legrosszabbja Molnár II. volt, neki nagy része volt abban, hogy nem lett nagyobb különbségu a gyozelem. A gól Molnár I. érte el a SzMTK. Jók voltak Molnár I, Tóth, Berkes.
SzMTK I-b  - KTE I-b  2:1 (1:0)
Magyarország – Ausztria 5:5 (4:2). ötvenezer nézo elott végzodött döntetlenül a két ország labdarúgó válogatottjának 62. találkozója. A második félidoben már 5:2-re is vezetett a magyar válogatott, de a magyar csapat védelme könnyelmu volt, és az ellenfél a „sógorok” kiegyenlítettek.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.
május. 13. vasárnap
Szentesi TE/MTK komb. - HTVE 0-2 (0:0) Barátságos Bíró: Szathmáry
Szép mérkőzés. Góllövő: Szabó, Tornyai.
 
Alföldi Újság (XXVIII. évf. 108. sz.)
Szentes válogatott – Vásárhelyi Vívók labdarúgó mérkozés

Érdekes küzdelemre van kilátás vasárnap délután a SzTE és a SzMTK vegyes-kombinált-válogatott csapat és a hódmezovásárhelyi Vívók Egyesülete labdarúgó csapataik között. Ezzel a mérkozéssel szeretnék eldönteni, hogy városunk válogatott csapata eredményesen veheti-e fel a küzdelmet a július 1-én meginduló, városok közötti mérkozéseken. Sajnos kevés a valószínusége, hogy az edzésmódszerek olyan eredményeket fognak produkálni, amelyek méltón képviselnék, és reprezentálják Szentes városát. Hiányozni fog ebbol a csapatból az egymás megértése és a taktikai összeszokottság. Ennek kiküszöbölése érdekében jó lenne, ha olyan megoldást találnának, amellyel egyesületeink képesek lennének egy ütoképes, egymást elismero és segíto válogatott csapatot összeállítani. Megoldás lenne ha a kiválogatott játékoskeret tagjai hetente legalább két alkalommal együttes munkával, komolyan készülne az elkövetkezendo hét város válogatottjainak mérkozésére.
Az egyesületek vezetoségeinek oda kellene hatni, hogy a keret tagjai kivétel nélkül jelenjenek meg a közös edzéseken. Hozzáérto vezetok oktatása mellett van rá lehetoség, hogy egy hónap alatt annyira összeszokna, a technika valamint a taktikai tudás mellett annyit fejlodnének a szentesi játékosok, hogy mindegyik mérkozésen méltó ellenfeleknek bizonyulnak. Szeged, Hódmezovásárhely, Makó, Kiskunfélegyháza, Békéscsaba, Orosháza, és Gyula városok csapatai megbecsülésre méltó ellenfelek és bármelyik felett aratott gyozelem dicsosége lesz városunk sportjának.
A vásárhelyi csapat a favoritja a mai mérkozésnek, ami egy nagyon jól összeszokott csapat, sok diadalt aratott az elsoosztályú küzdelmekben és nagyobb trenírozottságánál fogva feltétlenül gyoztesen kerül ki a küzdelembol.

Délmagyarországi Teniszbajnokság
Május hó 25-, 26-, és 27-én lesz Szegeden a délmagyarországi teniszbajnokság. A SzTE teniszcsapatát dr. Novobáczky Kálmán, Dobóczky Károly és égeto Ica fogják képviselni.

Motorkerékpáros szakosztály
Motorkerékpáros szakosztályt állít fel az SzTE és a felállítás után nagyobb túrákat fognak csinálni. Tervbe vették eddig júliusban a Szolnok –Miskolc –Lilafüred –Budapest -Székefehérváron át a Balaton körül és innét Kalocsán keresztül Szeged érintésével vissza Szentesre. A kirándulás kb 1600 km hosszú kb 5 napig tart. Felvétel végett jelentkezni Argényi Sándor bankigazgatónál lehet.

Reflexió az elso cseh-magyar birkózó mérkozésrol – Papp László
Prágában adott eloször találkozót a magyar és Csehország gondosan kiválasztott 6-6 legjobb birkózója. A mérkozés 3:3 arányban eldöntetlenül végzodött, de hogy ez hogyan jött létre, magyarázatot ad sok késobbi vita kiindulási pontjára és nem csak a birkózás területén.
Az indulás, és az idáig vezeto út sem tartozik a kellemes emlékek közé, amirol Európa bajnokunk így ír:
„Vasárnap reggel indultunk. Az út nagyon kellemesen telt el. Járt a tréfa. Ebben Szelky Ottó vezérkedett, o ugyanis nehézsúlyú és így nem kellett fogyasztania. Folyton evett, mi meg csak néztük éhes szemekkel.
Parancsolj kérlek, nem fog megártani, igazán mondom finom, ízletes – így kínálgatott bennünket.
Mi a többiek már egy napja nem ettünk, hiszen fejenként 4-5 kg is kellet  fogyasztanunk. így aztán a tréfán csak o nevetett. Evett és nevetett helyettünk. Ha úgy tudna bírkózni, mint enni!…”
A csapat egész napos utazás után este 10 óra körül érkezett Prágába. A pályaudvaron elhangzottak az üdvözlések, majd a csapat a szálláshelyre hajtott. Mindenki a súlyára volt kíváncsi, ez minden sportolónál egy hatalmas stressz – ahol súlycsoportok vannak – hiszen ha a mérlegelésre nem tudja hozni a súlyát, akkor nem indulhat a versenyen.. Mindenkinek az elso útja a mérleghez vezetett, és szinte mindenkinek volt egy-két kg súlytöbblete, így a vacsorát a csapat (Szelky kivételével) a másnapra halasztotta. Nemsokára megjelent a cseh birkózó szövetség fotitkára és kijelentette, hogy másnap reggel 9 órakor lesz a mérlegelés.
Hétfon reggel a gozfürdobe vonult az egész csapat, hogy a fejenkénti plusz kilóktól megszabaduljanak. Kilenc óra körül irány a mérlegelés, és várták a cseh szövetség embereit. Jó kedvben most sem volt hiány, bár éhes és szomjas volt az egész csapat, hiszen már elozo nap sem ettek semmit, türelmesen várakoztak.
Azonban nagyon sokáig várakoztak, a csehek csak délután 5 órakor jöttek! Addig kellett étlen szomjan várakozni, de nem véletlenül voltak ezek válogatott fiúk, kibírták. Szelky Ottó mindent elkövetett, hogy eluzze a várakozás unalmas perceit, óráit. Viccelodött, hogy mi minden evett eddig, és mi mindent fog még enni amíg a csapat várakozik. Ezt már nem bírta a csapat, kidobták, a helyiségbol. Nagy nehezen megtörtént a mérlegelés, a csapat mehetett enni.
A verseny este 8 órakor kezdodött a Luzern csarnokban. Fovédnöke a prágai magyar nagykövet volt. Megjelentek a minisztériumok képviseloi és a közel négyezer fos közönség.
Papp Laci szavai az alábbiak szerint írták le a hangulatot:
„ Mikor magyarok és csehek egymással szemben megálltunk az emelvényen, olyan meglepetésben volt részünk, amilyenre számítani sem mertünk és, amely annál jobban a lelkünkig hatott.
A zenekar a magyar Himnuszt kezdte játszani. Mint egy ember állott fel levett kalappal a négyezer fonyi cseh, és hallgatta néma csendben a magyar nemzet imáját. Felejthetetlen pillanatok voltak. Minden megbocsátottunk érte a cseheknek. Nem éreztük már a fogyasztás fáradalmait, borzalmait, feledve lett a hosszú várakozás, csak a keblünket feszítette valami diadalmas érzés, hogy mi vagyunk az elsok, akiknek megadatott elsonek cseh földön a magyar Himnuszt.”
A késobb történtek során azonban lehullt az álarc. E nagyszeru jelenet után félórával, már orjöngve tombolt a tömeg és vad ordításukból kiérzett az irántuk való gyulölet. Magyar még gyozött Maudr ellen, Kárpáti azonban a cseh bírók áldozata lett, lepontozták.  A könnyusúlyúak mérkozésénél aztán kitört a botrány.  Matura és Vavra I. birkózott. A cseh minden fogás elol a ring kötelékéhez menekült úgy, hogy nem egyszer összefogódva kalimpálva zuhantak ki mind a ketten a széksorok közé. Egy kis horzsoláson kívül azonban nem történt baj, pedig a pódium legalább két méter magas volt. 20 perc után a két magyar bíró Maturát, a cseh bíró meg Vavra I. et látta gyoztesnek. A zsuri elnöki ezekkel a szavakkal hirdette ki az eredményt ”A magyar bírók jóvoltából gyoztes Matura !”
Ami ezek után következett arról így írt Papp Laci.
„Ez a mondat megtette a hatást. A lárma nem csillapult akkor sem, mikor Haalával a ringben megjelentem, sot ha lehet akkor még fokozódott.. Be sem mutatott bennünket, úgysem lehetett volna hallani.
A mérkozésen nagyon vigyáztam – Tudtam, hogy minden erélyes mozdulat csak bajt okozhat. Szó nélkül hagytam tehát a cseh bíró akadékoskodásait, és a legfairebb módon birkóztam. Végül is biztosan megnyertem a mérkozést. A végén még tapsot is kaptunk.
Az utánam következo pár Szalay és Vavra II. volt. A vezeto bíró és az egyik bíró magyar, a másik pontozó bíró cseh. Ugyanaz aki délelott megvárakoztatott bennünket.
Szalay egyik akciójánál a cseh kötélbe kapaszkodott úgy, hogy a bíró azonnal lefütyülte a szabálytalanságot. Vavra II. azonban ezzel mit sem törodött, hanem fütty után a nem védekezo Szalait tushelyzetbe hozta. Szalay a legnagyobb nyugalommal feküdt kétvállra. Fütty után úgyis érvénytelen a tus.
De mi történt? A cseh határbíró egyszeruen felrohant a pódiumra, és elkiáltotta magát, hogy a gyoztes Vavra II. Szegény Szalai csak nézett és csodálkozott. Nem tehetett egyebet. A közönség üdvrivalgása mindent tiltakozást elnyomott.”
Az utolsó mérkozés Szelkí Ottó és Urbán között zajlott le. Urbán nagyon jó birkózó. Második volt az Európa bajnokságon, de Szelky valamennyivel jobb volt, mégis Urbánt hirdették ki gyoztesnek. így lett döntetlen 3:3 arányban az elso cseh-magyar birkózó mérkozés 1928. május 7-én.
A fehér asztalnál lecsillapodtak a kedélyek.  A csehek örültek, hogy döntetlen tudtak elérni, mi pedig örültünk, hogy nem bántak el velünk még igazságtalanabbul. Szónoklatok hangzottak el és alapeszméje mindegyiknek ez volt:
„Legyenek bár a politikai életben közöttünk ellentétek, a ringben és a szonyegen nemes ellenfélként állunk egymással szemben és barátokként tiszteljük egymást.
Milyen szépen hangzik ez és mennyire másként történt ez a valóságban. De azért rábólintottunk, mert nem akartuk újra meggyújtani a gyulölet lángját, mely el nem fog aludni magyar és cseh között mindaddig, míg túl nem esünk az igazi mérkozésen, amikor majd a jó Isten lesz igazságos bírája, hogy ki hát igazán különb legény a gáton.”
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.május 15. kedd
Alföldi újság (XXVIII. évf. 109. sz.)

HTVE – Szentesi kombinált (válogatott)  2:0 (0:0)
Sajnos bejött a papírforma és a jóslat. A vásárhelyi csapat megnyerte a mérkozést, bár a szentesiek a mérkozés nagy részében mezonyfölényben voltak. Minden játékos tette, ami rá volt bízva, de látszott a szentesieken, hogy a két csapat – melyekbol ki lettek válogatva - más-más stílusban játszik, és ezek a stílusok nincsenek összecsiszolva. A SzTE játékosai inkább a lapos passzos pontos játékot játszották, míg a SzMTK játékosai pedig magasan ívelgettek. A két meroben ellentétes stílusú csapat nem értette meg egymást, komoly és gólra töro akciók helyett, teljesen meddo mezonyjátékban orölték fel erejüket. Emiatt aztán a mérkozés nem volt sem szép, sem érdekes, amit a 400 nézo elvárt volna.
Igazából nem fájt a verség, mert várható és látható volt a kudarc oka, a feleloséget igazán nem lehet senkire sem „rátolni”. Tanulni kell a hibákból. A vásárhelyi vívók közül Nemes a balbekk, Reinizzer a centerhalf, és Magony emelkedett ki, a szentesieknél pedig Harter, Német és a II. félidoben beállt Berkes játszott az átlagon felül.
Az elkövetkezendo válogatott városközi mérkozéseken való sikeres szereplés végett az elvesztett mérkozésnek le kell vonni a tanulságát és a jövoben mindenfajta klubérdeket félretéve kell a válogatást megejteni, és a közös taktikát kidolgozni, begyakorolni. Hozzanak meg az egyesületek minden áldozatot arra, hogy elosegítsék a közös edzések lehetoségét, a játékosok pedig vegyék megtiszteltetésnek, hogy beválogatták oket ebbe a csapatba, hogy képviselhetik Szentes az Alföld egész területén a nagyvárosi csapatokkal szemben, álljanak hivatásuk magaslatán, akarjanak tanulni, mert csak így lesznek méltók a címeres mezre, arra, hogy városunknak dicsoséget és maguknak megbecsülést szerezzenek
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.
május 20.
Alföldi Újság (XXVIII. évf. 113. sz.)

A sportbéke előtt
A két egyesület közötti áldatlan harc senkinek sem jó, és megosztja a város sportszereto közvéleményét is. A SzTE választmánya magáévá tette az egyesület elnökségének a sportbékesség megteremtésére irányuló törekvéseit és a tárgyalások további folytatására utasította az elnökséget. Városunk sporttársadalma örülhet a fenti határozatnak, mert ha a SzMTK vezetosége is oszinte szívvel akarja a békességet, akkor az rövidesen elérheto lesz.
Hiheto, hogy a SzMTK elnöksége kézséggel folytatva a tárgyalásokat, megegyezik a SzTE vezetoséggel, annál is inkább, mert a saját sportjának a jövo naggyá tételére a legolcsóbb és legbiztosabb mód, ha a SzTE sporttelepét veszi igénybe. A SzTE annyira méltányos összegu bérért hajlandó használatra átengedni a sporttelepét, hogy azt a SzMTK sokkal könnyebben tudja kifizetni, mint egy esetleg építendo pálya hitelrészleteinek a törlesztését, ebbol következoen többet tud fordítani magára a sport fejlesztésére.
A helyi viszonyoknak megfelelo sporttelepen tömegesebben jelennek a sportolók, így a szabadtéri sportok mindegyike muvelheto lesz és az egyesület sporttevékenysége nemcsak a hetenként tartandó mérkozésekbol merül ki, hanem a tréningek alkalmával sporttanítás is, ami egy egyesületnek a valódi céljának kellene lennie..
A SzMTK ezideig nem tudott eleget tenni ennek a célnak, feladatnak, mert nem volt erre alkalmas pályája. A vezetoségétol függ a kizárólagos jövoje. Ha értékelni tudják azokat az elonyöket, amit egy jó pálya és egy felszerelt sporttelep nyújt feléjük, akkor megszunnének ez ellenséges érzések. Megindulhat a komoly munka és az egymás iránti békességben eredményesen dogozhatnak a sport diadaláért.
Teljes bizalommal lehet tekinteni a jövo elé, mert e beindult tárgyalásokat olyan vezetok irányítják, hogy szinte biztos a békesség és városunk mint a két klubja egyesült erovel dolgozhat a sport érdekében….
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


május. 20. vasárnap
Szentesi TE - NKTE 1:0 (0:0) Bajnoki. Bíró: Pataky
Gyenge nívójú mérkőzés. Góllövő: Molnár


Kiskunfélegyházai SC - SzMTK
május 27. vasárnap
Barátságos mérkőzés
Szentesi TE - Józsefváros 0-6 (0-3). Barátságos. Bíró: Fülöp
Küzdelem nagy fölénnyel. Góllövők: dr. Nagy (4), Kovács és Iglódy
Alföldi Újság (XXVIII.évf. 118. sz.)
A Szentesi Polgári Lövész Egyesület.

1928. évi június 6-án a Kormányzó születésnapján tartja ELSŐ nyilvános lövészversenyét. Az elmúlt napokban fejezodtek be azok a munkálatok, amellyel a város a bánomháti temeto mellett egy, a követelményeknek meg felelo, szabályszeru loteret létesített a szentesi Levente Egyesület és a szentesi Polgári Lövész Egyesület számára. A Polgári Lövész Egyesület muködését már meg is kezdte, és minden vasárnap délután 2-6 óra között folyik az elméleti és gyakorlati lóoktatás, valamint a sportlövészet.
Az Egyesület az elso versenyét 1928. június 6 tuzte ki. A versenyre való benevezéseket dr. Jobban Ferencnél lehet megtenni a városházán.
A verseny feltételei:
50 méter távolságról 2 próbalövés, 5 értékelt lövés FéG fegyverrel.
1928. június 3-án délután 3 órai kezdettel válogató próbaverseny lesz. Az Egyesület vezetosége értesíti a tagokat, hogy hétköznapokon délután a rendelkezésükre áll a lotér 5 órától 7 óráig. A lövosport iránt érdeklodok elvilágosítást dr. Jobban Ferencnél nyerhetnek. A lotér a fenti napon (1928.06.06.) lesz ünnepélyesen felavatva és a rendeltetésének átadva.
A Budapesti Józsefvárosi FC vendégjátéka
Ha Pünkösd, akkor a szentesi labdarúgócsapatok ellenfele ismét egy neves labdarúgó egyesület, jelen esetben a budapesti Józsefvárosi FC lesz. Az ellenfél a budapesti másodosztály kiemelkedo tudású, bajnokesélyes csapata, melynek igen értékes az eredménylistája, melyet érdemes alapul venni, midon a csapat erosségét megpróbálja valaki viszonyítani. A Sabáriát vero Kanizsa FC-vel 1:1, a 33 FC-t 3:1 arányban, amíg a békéscsabai profi csapatot 11:1 re legyozte, de 1:1-es döntetlen játszott a III. ker. TC-vel is a Magyar Kupában. Ezek az eredmények bizonyítják a budapesti csapat kiváló játéktudását.
A fenitek fényében a helyi csapatoknak a döntetlen reménye is elég távoli cél lehet, de fo kituzésük, a becsületes küzdelem, egy minimális vereséggel megvalósítható. Az pünkösdi ünnepség elso  napján az SzTE csapata játszik a Józsefváros ellen, a második napon pedig a SzMTK. A SzTE-nek lesz nehezebb dolga, mert a még teljesen fitt vendégcsapat könnyen végig bírja a mérkozést küzdeni. Az elso napon 4 gólos józsefvárosi gyozelem várható. A második napon az SzMTK-nak már valamilyen könnyebb, mert a pestiek az elso napi mérkozéssel a lábukban, már talán nem lesznek annyira fürgék, de az újság tudósítója még így is legalább 3 gólos pesti gyozelmet vár.
Lehet bármilyen arányú a vendégcsapat gyozelme, az nem baj, mert az a fontos, hogy a szentesiek tanuljanak a mérkozésekbol. Az egyesületek vezetoségét pedig minden dicséret, hogy a pünkösdi ünnepekre olyan ellenfélrol gondoskodott, amelynek a szereplése igen színvonalas esemény lesz. Városunkban hagyomány, hogy Pünkösdre neves csapat szerepeljen. (egy évvel ezelott a bécsi Nichelson csapata ma Miskolcon és ünnep másnapján Debrecenben játszik az ottani profi csapatokkal)
Teniszbajnokság Szegeden
amelynek a szereplése igen színvonalas esemény lesz. Városunkban hagyomány, hogy Pünkösdre neves csapat szerepeljen. (egy évvel ezelott a bécsi Nichelson csapata ma Miskolcon és ünnep másnapján Debrecenben játszik az ottani profi csapatokkal)
Teniszbajnokság Szegeden
A pünkösdi ünnepek során rendezik meg Dél-Magyarország  teniszbajnokságát Szegeden. Szentesrol az SZTE játékosai dr. Novobáczki és Dobovszky vesz részt a bajnokságban,

Társas- vagy egyéni utazás az Amsterdamban megrendezésre kerülo olimpiára (Tájékoztató a korszaknak a sporthoz való hozzáállásához, és a költségek alakulásáról)

I. Társasutazás
Indulás 1928. július 25-én, este 23.30 órakor, érkezés Amsterdamba 27-én délelott 11.21 órakor, visszaindulás aug. 12-én este 19.48 órakor, érkezik Budapestre 4-én 6.20 órakor. Idotartam 19 nap.
Részt vételi díj személyenként 540 pengo, melybe benne foglaltatnak a III. osztályú gyorsvonat vonatjegye Budapest-Amterdam, szállás Amsterdamban a stadion toszomszédságában két személyes hálófülkékben, étkezés (reggeli – lunch – diner ).
II. Egyéni utazás
Az egyéni utazás a csoportos utazással együtt történik, de vannak különbségek a szolgáltatások között. Pl Szállás lehet a csoportossal együtt, (két személyes kabin 4.50 pengo) de külön is, pl csoportos fekvohelyek egy teremben (3.25 pengo), vagy az ágyak között válaszfal is lehetséges (3.50 pengo). Reggeli (1 pengo) – Lunch-csomag (1.10 pengo) diner (1.90 pengo), kávé-tea-vaj, liminádés csészénként (0.30 pengo)
A jelentkezési határido nincs kituzve, de figyelmeztetik a közönséget, hogy az Olimpiászra való kijutás nagy érdeklodésre és a vendégtorlódásra való tekintettel, mielobb jelentkezzenek, mert amint a rendelkezésre álló férohely betelik újabb jelentkezoket már nem fogadnak el.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.
május 28. Pünkösd hétfő
Barátságos mérkőzés
Szentesi MTK - Józsefváros 0-8 (0-3) Bíró: Mihályi
Szép játék, tetszésszerinti győzelem.


1928. június
Becsült időpontú 1928-as kép a Szentesi Országos Takarékpénztár alkalmazottairól.
Felül középen Dudás Szabó János, az SzTE labdarúgója, jobboldalt fekete ruhában felesége, Kenéz Etelka.

Forrás. Szentesi Levéltár archivuma
június 3-án 
Alföldi Újság (XXVIII. évf. 119.sz.)

1928. június 3-án délelott 11 órai kezdettel, az Erzsébet kerti sporttelepen zászlóavatási ünnepélyt, délután 4 órai kezdettel ugyanott Levente-atlétikai versenyt és záróvizsgát, este 9 órakor pedig a Tóth József színházteremben a Levente-zenekar közremuködésével táncmulatságot rendez. A zászlóavatási ünnepélyre belépodíj nincs. Az atlétikai verseny és táróvizsgára személyjegy: fenntartott hely 120 fillér, tribünjegy 80 fillér, állóhely 40 fillér, diákjegy 20 fillér  - Az esti táncmulatságra: személyjegy 150 fillér.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


Alföldi Újság (XXVIII. évf.)

A Kormányzó is részt vesz a szentesi lóversenyen
A Csongrád-vármegyei Gazdasági Egyesület kebelén belül megalakított Lovas sport Egyesület nagy lóversenyt rendez 1928. június 24-én Szentesen. A verseny rendezésében a vármegye, a Faluszövetség, a Duna-Tiszaközi Mezogazdasági Kamara, továbbá a Szentes és Csongrád rendezett tanácsú városok is támogatják az új egyesületet. De különös jelentoséget ad a június 24-i lóversenynek, hogy a kormány több tagján kívül eloreláthatóan a nézok sorában lesz Horthy Miklós kormányzó is, akit nagy ünnepélyességgel fogadnak.
A lóverseny programja:
2.00 óra           A különbözo versenyeken résztvevo összes lovasok bemutatkozó dísz felvonulása a versenytéren (Városi felsojárás – a mai régi repülotér környéke – a szerk.) A legjobb felszereléssel megjeleno, legcsinosabb lovas „díjaztatik” – a vármegye foispánjának tisztelet díja
2.15 óra           Csongrád vármegye és Szentes város által adományozott díjért 1500 méteres síkverseny
                        Díjak: I. II. III. díj, késobb meghatározandó összegben
2.45 óra           gróf Károlyi Imre által adományozott díjért 1200 éteres síkverseny
                        díjak: I. díj – 800 pengo, II. díj – 200 pengo
3.15 óra           Szentesi hölgyek és a Csongrád-vármegyei Gazdasági Egyesület díjáért, vadászverseny vezetovel, Távolság 4000 méter, utolsó 400 méteren gyorsasági befutó
                        I. díj – 500 pengo, II. díj – 300 pengo, III. díj – 200 pengo
                        Külön díj: dr. Szeder Ferenc János a Lovas Sport Egyesület díszelnökének ajándéka a verseny után a legjobb eroben beérkezo ló lovasának
3.55 óra           gróf Károlyi Imre által adományozott díjért 1600 méteres gátverseny
                        Díjak: I. díj – 800 pengo, II. díj: 200 pengo
4.25 óra           A derekegyházi uradalom által adományozott díjakért tréfás verseny
                        Díjak: I. II. III. IV. és V. nyerteseknek értékes emléktárgyak.
4.55 óra           Csongrád város díjáért 1200 méteres gátverseny
                        Díjak: I. és II. díj összesen 500 pengo értékben
5.25 óra           Voltizsálás – részt vehet mindenki, aki nem professzionista
                        Díjak: I. II. és III. helyezettek emléktárgyak
5.40 óra           Magyar lovasjátékok b emutatása, csikós, betyáros és tréfás lovasjelenetek – utána a díjak, emléktárgyak kiosztása.
A részt vevok a a Falu Országos Földmíves Szövetség emléklapjával lesznek kitüntetve.

Nevezések a Csongrád-vármegyei Gazdasági Egyesülethez, Szentesre küldendok.
Kanca – díjazás
A verseny napján délelott 10 órakor a vásártéren (városi mázsaház mellett) kancadíjazás lesz, melyen a földmívelési miniszter által adományozott két díj fog „kiosztatni”, összesen 1000 pengo értékben.  A díjazott kancák a délutáni versenyre „elovezetendok és bemutatandók”. Bemutathatók a 3 éves és idosebb kancák és fias kancák. Helyárak: páholy 5 személyre 10 pengo, tribünjegy: 2 pengo, ülohely 1 pengo, állóhely 50 fillér. Figyelmeztetés: Jegyek elore válthatók a Csongrád-vármegyei Gazdasági Egyesület titkári hivatalában. A  jegyek elore megváltása igen ajánlatos, hogy a külso pénztáraknál a torlódás „elkerültessék”. A lóversenyen katonazenekar ad téren térzenét. A Kossuth tértol a verseny helyéig déli 12 órától kezdve autóbusz közlekedik. Vendéglo, büfé, cukrászda a versenytéren.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.június 10. vasárnap
Szentes MTK kombinált - Kecskeméti TE kombinált 0.3 (0:0) Barátságos. Bíró: Horváth
A KTE biztosan győzött a jóképességü helyi kombinált csapat felett.június 13. 
Alföldi újság (XXVIII. 130. sz.)

Szentesi Kombinált (válogatott) – Kecskeméti TE  0:3  (0:1)
Hatalmas csalódást keltett a vasárnapi mérkozés, mert a két csapatból válogatott kombinált csapat lehetetlen rossz játékot produkált. úgy játszottak, mintha most kezdenének futballozni. Kivételt képez a „halfsor”, amelyik klasszis munkát végzett. A három gól súlyos védelmi hibából keletkezett, míg a csatársor sorozatos baklövései minden jó helyzetet elrontottak. így értheto, hogy a rossz kecskeméti csapat, amely azonban szívvel-lélekkel játszott, gyozni tudott a kombinált ellen.
Miután az arra illetékesen nem foglalkoznak komolyan a válogatottak rendszeres edzésével és miután a  játékosokból is hiányzik a sportszeretet arra, hogy komoly munkával készüljenek az elkövetkezo válogatott mérkozésekre, csak azt lehet tanácsolni, hogy lépjenek vissza a küzdelmektol, mert készületlenül felvenni a versenyt a többi városokkal csak sorozatos kudarcot hozhat úgy a városra , int a sportegyesületekre.
Már egy hónappal korábbi újságcikk is foglalkozott ezzel a kérdéssel, és sz illetékesek figyelmét próbálta az újság felrázni, a közös edzések folytatására, a taktika kidolgozására. A játékosok lelkiismeretlensége szintén ostorozva lett, hogy elhanyagolják az edzéseket, hogy így nem komoly futballisták. Az újság kemény szavakat használ:
„Csak az értehetetlen, hogy ilyen felületesség mellett a labdarúgó sport irányítói elhivatottságot éreznek magukban arra, hogy vezetoi legyenek egyesületeink futballsportjának. Ha azonban nem akarják a tehetetlenséget bizonyító visszalépést a válogatott mérkozéstol – az arra hivatottak – akkor ragadják meg az utolsó heteket a komoly elokészítésre. Hetenként kétszer a kijelölt keret vegyen komoly tréninget, a vasárnapokat pedig használják arra, hogy a kombinációba veheto legjobb csapat valódi tréning –mérkozést játsszon a B csapattal. Ha így készülnek, talán még lehet  sikeresen küzdeni.
Ki kell rendelni azokat a játékosokat tréningre, akik számításba jöhetnek, és a kijelölt játékosok tartsák becsületbeli kötelességüknek részt venni a tréningen, mert mi nem riadunk vissza attól, hogy kipellengérezzük a mulasztókat.
A számításba jöheto játékosokat így gondoljuk: Kapus: Harter, Orosz; hátvédek: Zelenák, Czibola, Törocsik, Mikó,; halfok: Piti, Molnár, Horváth, Tóth, Rima ; csatárok: Molnár, Hajdú, Szathmáry I, Szathmáry II, Berezvai, Berkes, Dudás. AH az így megnevezett játékosok komoly munkával készülnének a még hátralevo három hét alatt. Nincs oda minden remény.”
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.
június 16.
Alföldi újság (XXVIII. évf. 134. sz.)
Fellebbezés

Megfellebbezte a Delelo csárda az építkezése ügyében hozott közgyulési határozatot az SzTE vezetosége. A határozatban a közgyulés elutasította (8-7 arányban) az SzTE-nek a csárda kibovítésére beadott kérelmét.
Megkezdodött az uszodában a fürdozés
Az akkor érvényes rendeletek szerint férfiak és nok, nyilvános fürdohelyen nem fürödhettek együtt. Nok részére az uszoda hétfon-szerdán- és pénteken délután, míg a többi napokon délután a férfiak, kedden –szerdán – és csütörtökön pedig délelott a nok vehették igénybe a fürdot. Vasárnap egész nap csak a férfiak fürödhettek!
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


június 17.
Alföldi Újság (XXVIII. évf. 135 sz.)
A Gazdálkodó Ifjak Lovassport Egyesülete 1928. június 24-én este nyolc órakor bált rendez a Kaszinó nagytermében. A meghívókat el kezdték szétosztani, és aki tévedésbol esetleg nem kapott volna, annak lehetosége van a Gazdasági Egyesület titkárságánál azt jelezni. Belépo díj 2 pengo.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.június 24. vasárnap
Orosházi MTK - Szentesi TE 4:2 (2:2) Barátságos. Bíró: Klein
A helyi csapat megérdemelten győz.
Góllövő: Magyar (2), Molnár és Steiner, illetve Janó és Czibolla
június 26.
Alföldi újság  (XXVIII.évf. 142.)

14 díjat nyertek a szentesi versenyzok
Nagy érdeklodés mellett és közel 15 ezer fonyi nézosereg elott folyt le a vasárnapi lóverseny. Hihetetlen nagy tömeget mozgatott meg a Csongrád-vármegyei Gazdasági Egyesület kebelén belül muködo Lovas Sport Egyesület által rendezett vasárnap délutáni lóverseny. Különös jelentoséget és fényt adott ennek a rendezvénynek az, hogy Szentes városát megtisztelte személyes jelenlétéve Magyarország Kormányzója és felesége, akiket kitöro lelkesedéssel fogadott és ünnepelt az összegyult tömeg
Délután 2 órára jelezték, a Kormányzó érkezését, de már 1 óra felé suru sorokban özönlött a közönség a felso-csordajárási lóversenytérre. Kocsik és autók százai ontották az érdeklodok ezreit. Mellettük tarka képet nyújtott a lóháton, kerékpáron, vagy gyalogosan érkezok nagy tömege, akikre forrón sütött a nyári nap. Félketto körül volt a legnagyobb a torlódás, de a rendorség kifogástalanul és tapintatosan végezte a forgalom irányító és szervezo munkáját. Félórával a Kormányzó érkezése elott elterelték a forgalma a foútvonalról és a Csongrádtól kölcsönkért hatalmas locsolóautó még egyszer végig locsolta a poros utat, mai azonban ebben a kánikulai melegben meddo megelozo rendszabálynak bizonyult, hiszen gyorsan felszáradt.
A lóversenytértol 500 lépésnyire felállított zászlódíszben pompázó Diadalkapu elott lassan gyultek egybe a Kormányzót váró megyei és városi vezetokön túl dr. Sztranyavszky Sándor belügyi államtitkár, a szentesi katolikus és református egyház lelkészei, a rendorség és a csendorség parancsnoka, a Kormányzó feleségének üdvözlésére összegyult lelkes szentesi asszonyok küldöttsége, valamint a fováros és vidéki újságok tudósítói. Az úton kétoldalt sorakoztak az iskolák növendékei, kis nemzetiszínu zászlók alatt sorakoztak az iskolák növendékei, kik nemzetiszínu zászlók alatt vonultak fel, és várták a Kormányzó érkezését jelzo kürtjelzést.
2 óra után alig pár perccel feltunt a Kormányzó autója. Feszült figyelem a közönség részérol - hiszen Magyarország elso embere nem minden nap látható ebben a kis városban -, majd kiszállt az autóból.
„… mosolygó arccal, friss egészségben elottünk állt Magyarország Kormányzója. – Udvariasan kisegíti az autóból a kormányzónét, majd katonás tisztelgéssel fogadja a karhatalmi parancsnok jelentését. Már a feketébe öltözött polgári hatóságok sorfala elott áll. Figyeli a foispán üdvözlo beszédét, aki messze csengo hangon adott kifejezést a megye, Szentes városa és a rendezobizottság nevében a tiszteletének, szeretetének és azon való örömének, hogy Magyarország Kormányzója egy éve alatt most már másodszorra jött Szentes városába és ez alkalommal feleségét, a legelso magyar asszonyt is magával hozta. Dr. Farkas Béla foispán beszédét viharos éljenzés követi.
A Kormányzó pár keresetlen szóval kifezezte köszönetét a szívbol jövo és szépen megrendezett fogadásért, keze fogott az államtitkárral, a foispánnal és a város országgyulési képviselojével, majd udvarias figyelemmel fordult a felesége üdvözlésére sieto szentesi hölgykoszorú felé. Dr. Négyesi Imréné (a polgármester felesége – szerk.) a szentesi asszonyok összessége, dr Szeder Ferenc Jánosné (az országgyulés képviselo felesége – szerk.) pedig a szentesi MANSZ nevében hódolt a legelso magyar asszony elott. Formás beszédet követoen szalagokkal ékesített gyönyöru virágcsokrot adtak át a kormányzónénak, aki mosolyogva, kézfogással köszönte meg az iránta megnyilvánuló figyelmességet.
Dr. Hardy Kálmán, a Kormányzó szárnysegédje elore sietett és Jánoska Tibor vezeto rendorkapitány jobbján helyet foglalt a versenytér felé irányított elso fogaton. A Kormányzó a város reprezentatív ötös fogatába szállt, balján a foispán ült. dr. Csergo Károly alispán vezette a kocsijához a Kormányzónét, akivel egy fogaton érkezett ki a versenypályára. Több elokelo vendég is részt vett a menetben pl. Grazia de Real spanyol nagykövet és felesége, a Károlyi grófok és a többi elokeloségeket követték a mágocsi lovasok. A virágot szóró éljenzo fiatalok, iskolás gyermekek sorfala között vonult be a tiszteletére emelt diadalkapun át a Kormányzó ás kísérete a díszsátorhoz.
Ekkorra már zsúfolva volt a versenypályán minden hely. A tribünökön minden hely foglalt volt, ember-ember hátán állt, szorongott a félkörben felállított kordon mögött. Hozzávetolegesen több mint 12 ezer ember volt a versenytéren. Zúgó éljen fogadta a Kormányzót és a megye valamint a város megjelent vezetoit. A díszpáholyban a Kormányzón és a feleségén kívül a következok foglaltak helyet. Dr. Sztranyavszky Sándor belügyi államtitkár, dr Hardy árpád szárnysegéd, Grazia de Real spanyol nagykövet a feleségével, gróf Károlyi Imre és neje, gróf Károlyi György és felesége, gróf Károlyi Viktor, dr Farkas Béla foispán, dr Csergo Károly alispán és felesége, dr. Szeder Ferenc Jánosné, dr Kövér Imre vm.i fojegyzo, dr. Négyesi Imre polgármester és felesége. dr Miskolczy Jeno pápai kamarás, Böszörményi Jeno ref. Lelkész-elnök, dr Lakos István városi fojegyzo, dr Cicatritis Lajos felsoházi tag, dr. Szalay József kerületi rendorfokapitány, és Greskovics József csongrádi képviselo.
Fél három elmúlt, amikor végre elkezdodött a verseny. A célbírák a következok voltak: vitéz Feördeos Vilmos huszárezredes és Frint Antal huszárornagy, indító: Rudnyánszkí Ferenc huszárszázados, versenyigazgatóság: gróf Károlyi Viktor elnök, Feördeos Vilmos ezredes, Frint Antal ornagy, Horváth Gyula ezredes s dr Szeder Ferenc János orsázggyulési képviselo, pályabiztos: ónodi  Sz. Lajos
A verseny részletes eredményei:
Bemutatkozó, díszfelvonulás
A foispán külön díját nyerte: Rácz József,  Nagymágocs
1200 méteres síkverseny
I. díj: 800 P – Meszes Pál, Pusztamérges II. díj: 200 P – gróf Károlyi László felgyoi uradalma
2000 méteres síkverseny
I. díj: 1 db 3 éves tenyészüszo – ifj. Meszes Pál, Pusztammérges. II. díj 1 db tenyészkoca  - Szabó Imre, Pusztamérges III. díj: 1 db anyajuh, fiával – árpádhalmi béruradalom, Nagymágocs
1800 méteres síkverseny
I. díj: 400 P – árpádhalmi béruradalom, NAgymágocs II. díj: 200 P – Puskás Sándor, Szegvár  III. díj: 100 P: özv. Banai Pálné Cegléd.
A dr. Szeder Ferenc János díjat kapta: Kiszely Miklós Szentes
1600 méteres gátverseny
I. díj: 800 P – gróf Károlyi Imre, Nagymágocs. II. díj: 200 P – gróf Károlyi Imre, Nagymágocs
1200 méteres gátverseny
I. díj: Greskovics István, Csongrád. II. hely: Forgó Pál
800 méteres tréfás verseny   
  I. hely: árpádhalmi béruradalom, Nagymágocs II. hely: Greskovics  István, Csongrád III. hely: Lengyel József, Cegléd  IV. hely: Lakos István, Cegléd V. Labádi János, Szentes. A nyertesek különbözo értékes díjakat kaptak.
 Voltizsálás
I. díj: 50 P – Tóth Mihály Cegléd,  II. díj: 30 P – Banai László, Cegléd, III. díj: 20 P – Banai Pál, Cegléd, Különdíj: Emlék-plakett – Rudnyánszky Tomi (3. elemista) Cegléd.
Kanca díjazás
A várástéri mázsaháznál tartott délelotti eredmény: I díj: A m.kir. földm.ügyi. miniszter által adományozott 1 pár lószerszám 580 P értékben: Váczi Sándor, Szentes II. díj ua, mint elobb, de 420 P értékben: Forgó G. József Csongrád
Ezen kívül kiadatott még 13 db elismero oklevél: Kürti Sz. Imre- Szentes, Cserna János – Szentes (2 db), Forgó G. József – Csongrád, dr. Szeder János Ferenc – Szentes (2 db), Berezvai Ferenc – Szegvár, ifj. Tóth János – Szegvár, Szegi József – Szentes, Füsti M. Bálint – Szentes, Kátai P. János – Szentes, Balog József – Szentes, Pitrik Imre - Szentes Kinizsi TE
A bíráló bizottság elnöke: Plósz Béla, helyettes államtitkár, tagjai: Mátéffy László, Csucs Károly, Voit Ottó, Greskovics Pál, Ruzs M. Sándor, Lakos Sándor és Für Géza.
Pontosan negyedhatkor a Kormányzó és a kísérete felálltak, és a közönség lelkes éljenzése közben eltávoztak az autójukon a versenytérrol. A lóverseny tovább folytatódott, s félhétkor fejezodött be. A versenytérrol való bevonulás után dr. Farkas Béla foispán a meghívott vendégek számára uzsonnát adott. A kormányzón és a feleségén kívül meghívott volt: dr. Csergo Károly alispán és neje, dr. Kövér Imre, dr Négyesi Imre polgármester és neje, Csucs Károly és neje, Böszörményi Jeno és neje, Jánoska Tibor, dr, Szalay József, Bugyi Antal, dr. Miskolczi Jeno, Oláh Ferenc, a vidéki foszolgabírók, és még többen a helyi társadalom elokeloségei közül. Negyedhétkor a Kormányzó és közvetlen kísérete A Kossuth utcán át, Mezohegyesre eltávoztak.
A lóversenynap baleset krónikája (balesetek a pályán és az utakon)
A vasárnapi szentesi lóverseny vetekedett színvonalában és hangulatában a budapesti, nagyvárosokban megrendezett hasonló rendezvényekkel. A pályán becslések szerint több mint 12 ezer ember volt jelen, akik kocsikon, buszokon, autókon, lóháton, kerékpárral vagy gyalog vonultak ki a rendezvény helyszínére, majd vissza a városban. A rendorség a szokatlanul nagy létszámú tömeget kettozött létszámmal és figyelemmel kísérte és próbálta fenntartani a rendet. Alapjában rend volt a pályán és a felsocsordajáráshoz illetve onnan kivezeto utakon. Valamennyi útkeresztezodésben acélsisakos rendororszemek voltak felállítva, akik fennakadás nélkül pontosan irányították az ezen a napon egy nagyvárosi forgalomhoz méltó és hasonló forgalmat.
A délutáni teljesen kihalt város este 6 óra körül kezdett felélénkülni, hiszen voltak, akik nem várták meg a verseny végét, majd a verseny befejezése után mintegy másfél órával teljes volt a nyüzsgés a szentesi utcákon. Az autók, az autóbuszok szinte percenként „ontották” az utasokat, akinek nem jutott jármu, az gyalog jött be a városba. A szentesi utcákon eddig szokatlan, hatalmas méretu forgalom természetesen megkövetelte a maga áldozatait. A balesetek sorozata már kinn a versenypályán, a leheto legnagyobb elovigyázatosság mellett is megkezdodött.
A negyedik futam után az egyik ceglédi versenyzo – talán kissé idegesebb - lova a bejáráskor kitört és teljes iramban a közönség közé gázolt. Az embere egy része félre ugrott, de a váratlan kitörésnek két áldozata lett. A vágtató ló elsodorta Földvári Nagy Imréné 56 éves asszonyt, - aki a Kisér u. 4 szám alatt lakott – aki a vállán és a mellén szenvedett ütést és horzsolásokat. Miután a kirendelt orvos megvizsgálta az esés és ijedség közben elájult asszonyt, és megállapította – szerencsére – az ijedtségen kívül súlyosabb baja nem keletkezett. A mentok ettol függetlenül az asszonyt a lakására szállították. Ugyanekkor egy gazdálkodó embert is elütött a ló, de annak csak a tenyere horzsolódott meg az esés következtében. Még néhányan elestek, de más sérülés nem történt. A verseny közben még két ló tört ki a pályáról. Az elso esetben apálya északi felén, egy magánosan álló nonek szaladt neki a ló, akinek az arca sérült meg könnyebben, ot a helyszínen bekötözték. A második esetben egy ló az ároknak szaladt a pálya felso részén. A lovas leesett, a ló meg az árokba zuhant. Se a lovasnak sem a lónak nem történt baja.
A városba vezeto útvonalon a verseny után, két autóelütés történt. Mindkét baleset majdnem ugyanazon a helyen történt alig néhány perces idokülönbséggel. Mócz Kálmán bérautója, melyet Mészáros László sofor vezetett, a Rákóczi F. u felso részén egy 7 éves kislány ütött el. Az autó elott egy lovas kocsi haladt, amit az autó kerülni akart. A kislány ugyanebben az idoben futott át a kocsi elott íz úttesten és a kocsi mellé érkezo autó elütötte. Szerencsére az autónak csak a sárhányója érte s kislány bal karját. Természetesen kórházba vitték, és megállapították, hogy nincs törés, könnyebb zúzódásokat szenvedett. Miután bekötözték azután a szüle hazavitték. A jelenlevo szemtanuk szerint a szülok gondatlansága miatt következett be a baleset, mert a 7 éves kislányt ebben a szokatlanul nagy forgalomban az úttestre engedték.
A másik baleset kb. tíz perccel késobb - néhány méterrel a korábbi baleset helyétol – következett be. Itt Simon László csongrádi bérautós személyautója ütötte el Jakobi András 14 éves kereskedo tanoncot,  - aki a Sarkadi N. Antal u. 9. szám alatt lakik – és akit szintén a kórházba szállítottak és vettek kezelés alá. Ő a bokáján sérült meg, de szerencsére nem súlyosan. Ő is a nagy forgalomban az útesten járkált.
A nagy melegben néhányan rosszul lettek, akiket a mentok a helyszínen elláttak. El lehet képzelni, hogy a tüzesen süto napon, árnyék nélkül álló, az ünneplobe felöltözött emberek ezrei közül hányan lehettek rosszul, de szerencsére súlyosabb esten nem fordult elo, akiket a mentok úgy ítéletek meg, hogy a további jelenlétük esetleg súlyosabb következménnyel járhatna, azokat hazaszállították.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


1928. július
július 1. vasárnap
Déli kerület
Megindulnak a kerületben a Déli Végek Szent Korona Kupájáért folyó küzdelmek.
Szentes - Szeged 0-1 (0-0) bíró: Schiller (Közép)
július 3.
Alföldi Újság (XXVIII. évf. 147.sz.)

Szentes - Szeged  0:1 (0:0)
Kellemes csalódást okozott veresége ellenére a szentesi csapat, mert dacára a kevés edzésnek, végig nyílttá tette a mérkozést, és ha nem üldözi a határtalan balszerencse, akkor gólokkal nyerhette volna meg a mérkozést. A végig izgalmas és sportszeru mérkozést sokkal nagyobb publikumot is megérdemelt volna. Aki nem látta a mérkozést az sajnálhatja, mert egy igen érdekes sportcsemegétol fosztotta meg magát. A kisebb képességu szentesi csapat a nagy ellenfelet erosen szorongatta, és ha a második félido 8. percében megadott 11-est Szathmáry I. nem rúgja fölé, akkor már  más is lehetett volna az eredmény.
„ …a  mi válogatottunk közvetlen védelme és halfsora kiváló teljesítményt nyújtott egész végig és mégis a balsors úgy hozta magával, hogy egyetlen hibájából érte el a Szeged a gyoztes gólját. A csatársor már nem volt ennyire megfelelo, mert kirítt az összeszokatlanság és a tréninghiány.”
Molnár II. a jobbszélen sok támadást vezetett, de nem tudott eredményes lenni, illetve az „összekötoje” nagyon gyenge teljesítményt nyújtott, így a középcsatár Molnár I. – bár jól játszott, de nem igazán center, hanem fedezet – sem tudott sokat hozzátenni a játék eredményéhez.. Amihez természetesen közrejátszott, hogy Horváth se, tudott frissen mozogni, fáradtan a korábban lejátszott -  pénteki – mérkozés után. Szathmáry I. a csapat egyik leg- gólerosebb és leggyorsabb játékosa a balszélen sok támadást vezetett, de a „belsok” nem kísérték az akciót, így többször egyedül volt kénytelen befejezni a támadást, melyek azonban nem sikerültek, ráadásul meghúzódott , így a balszerencséje tovább fokozódott.
A vasárnapi mérkozés egyik nagy tanulsága az, hogy nincs megfelelo, ütoképes csatársor, nincsenek összeszokva, rosszul helyezkednek, nincs taktikai érzékük, eronlétük minek folytán nem tudnak gólhelyzetet kialakítani, vagy a meglevoket kihasználni. A Horváth-Szathmáry balszány játéka megfelelo lehet egy jobb kondícióval A csapat szerkezetét is át kell alakítani, mert Molnár I. tipikus jobboldali fedezet, Szathmáry II.-t pedig centernek kellene állítani. A jobboldalon Hajdú jobbösszeköto és Molnár jobbszélen szintén eredményes lehet, de ennek elofeltétele az edzés! (Manapság is nagyon megfontolandó tanácsok – a szerk.)
„ Hisszük, hogy a vasárnapi erkölcsi gyozelem után minden játékos a legteljesebb komolysággal készül az elkövetkezendo mérkozésekre és lejárnak tréningre, hogy dicsoséget szerezzenek futball sportunknak. Hisszük, hogy minden futballista becsületérzése azt diktálja, hogy lemenjen a tréningre tanulni, hogy teljes tudásával rendelkezésére álljon a válogatottnak. Láthatja mindenki, hogy nem volt utópia, mikor ezt reméltük, hogy megnyerjük a kupát. Sajnos azonban éppen a legjobbak hutlenek lettek a labdarúgáshoz, és nem igyekeznek tréninggel komolyan készülodni, pedig minden másként történt volna akkor.”
A város sportszereto közönsége büszke lehet arra, hogy a két szentesi II. osztályú csapatból összeállított válogatott csapat eredménnyel vehesse fel a küzdelmet a hét elsoosztályú csapatból kiállított szegedi csapattal szemben, amelyre az elmúl hétvégi mérkozés kello erkölcsi alapot adott.
„Külön élménye volt a mérkozésnek Schiller középkerületi bíró bíráskodása. Ilyen bírót küldjön ki a szövetség mindig hozzánk, mi csak azt kívánjuk, mert akkor újra ezren felül lesz a nézok száma és nagy lesz a szentesi labdarúgó sport.!”
és akkor egy érdekes felhívás az újságban! (érdekes lenne ma egy edzonek újságon keresztül összehívni a csapatot edzésre – a szerk)
Felhívás! Kérem úgy a SzTE mint a SzMTK játékosait, hogy a keddi és a csütörtöki tréningre szíveskedjenek megjelenni délután 6 órától kezdve. Szathmáry.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

július 8. vasárnap
Déli kerület
Déli Végek Szent Korona Kupa
Gyula - Szentes 1-1 (0-0) bíró: Vezér II.
Egyenrangú ellenfelek mindvégig heves és izgalmas mérkőzése, melyet kis szerencsével bármelyik fél megnyerhetett. volna. A győzelemhez közelebb a helyi csapat állt.

Az alábbi kép valószínűleg ekkor készülhetett:
A Szentesi TE csapata - becsült időpont !!

Forrás: Gulyás Zsolt, a képen jobbszélen kissé elkülönülten térdelő labdarúgó (Dudás Szabó Jáno)s unokája

És egy cikk a helyi lapból:
Forrás: Békés
július 10.
Alföldi Újság

Szentes - Gyula válogatott  1:1
A Gyulán lejátszott mérkozésen. A hosszú út fáradalmaitól megtört szentesi csapat nagyon értékes döntetlen ért el a gyulai válogatott csapattal szemben, és ezért minden dicséretet megérdemel.
„ Az elso öt percben úgy látszott, hogy a szentesi csapat gólokkal nyeri a mérkozést, de centerhalfjának gyenge játéka miatt hamar fölénybe kerül a Gyula, erosen ostromolva Harter kapuját. Az elso félidoben az állandó gyulai fölényt csak rövid ideig váltják fel a szentesi támadások. Védelmünk azonban Harterral az élen mindent ment és sikerült gól nélkül megúszni az elso félidot.
A második félidoben azután lapos passzjátékkal folytatva, a szentesi csapat kiküszöböli azt a növésbeli különbséget, ami a gyulai csapat javára mutatkozott és sikerül elhatározó fölénybe kerülnie, de kistermetu csatárait a gyulai védelem eros játékkal megfélemlítve, könnyen szereli.”
A játék nagyon úgy néz ki, hogy gólnélküli döntetlennel zárul, de a 35. percben egy veszélytelenek tuno gyulai támadáskor a szentesi védelem leállt, mert szabálytalanságot véltek (kezezést), és a lesen álló gyulai szélsocsatár gólt lo. és megint bebizonyosodik a régi igazság: a játék addig tart, amíg a játékvezeto sípszóval meg nem állítja! (-a szerk.). Tehát a reklamáció teljesen fölösleges, a bíró középre mutat és megadja a gyulai gólt.
Ekkora bírói igazságtalanság dacos erot kölcsönös a szentesi játékosnak, és minden erejüket összeszedve a teljes fokozatra kapcsolnak, és nagy lendülettel vezetik egyik támadást a másik után. A sorozatos támadások következtében a 40. percben Czibola kituno passzát Horváth a gyulai kapuba fejeli. A gól még nagyobb sebességre ösztönzi a szentesieket, és a feljavult csapat ellen a gyulaiak nagyon jó pozícióban – szentesi szempontból – a saját büntetoterületénél szabálytalanságot követett el, a 16-án gáncsolás történt. A szabadrúgást Piti szeretné elvégezni, de mielott loné, a játékvezeto a mérkozést végét jelezve lefújja a játékot. Hát majdnem sikerült, de biztató volt a csapat akaratereje, és küzdeni tudása.
„ A csapat fo erossége, kituno védelme volt. Harter – Törocsik – Czibola egyaránt kiválót produkáltak. A halfsor az elso félidoben igen gyengén játszott, a másodikban azután teljesen feljavult. A csatársor rossz. Azért a vasárnapi összeállításon nem szabad változtatni, hanem komoly, együttes tréninget kell venni, hogy összeszokjanak és helyezkedni megtanuljanak, mert ha ezt megteszik, akkor még sok értékes gyozelmet arathat a csapat.
Egyénenként jól játszott a válogatott minden tagja, de hiányzik a harmonikus együttmuködés. A lelki megértés már megvan a fiúk között, mér nem érzik, hogy melyik klubba tartoznak, csak azt érzik, hogy Szentes ok képviselik. Ezt az együttérzést követni fogja az eredményesség. Jövo vasárnap az örök riválissal, Hódmezovásárhely válogatottjával játszik csapatunk vásárhelyen.”
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


Déli Végek Szent Korona Kupa tabella


július 15. vasárnap
Déli kerület
Déli Végek Szent Korona Kupa
Hódmezővásárhely - Szentes 5:2 (2:1) Bíró: Czeglédi

Alföldi Újság ( XXVIII. 158. sz)

Szentes - Hódmezovásárhely
Tizenötödik éve küzd már a hegemóniáért a szentesi és a hódmezovásárhelyi csapat, de dönto fölénybe egyik sem tudott kerülni, hiszen hol az egyik, hol a másik csapat gyozött, és mindig amikor az egyik város vezetoi úgy gondolták, hogy most már o kerültek tartós fölénybe, akkor jött a labdarúgás szépsége és az esélytelen csapat gyozelme. Huzamosabb ideig egyik csapat sem tudott a másik fölé kerekedni. Az I. Világháborúig (1914-ig) általában azért a szentesi csapat gyozedelmeskedett, de utána már a vásárhelyieknek sikerült többször a gyozelem.
Sajnos az utóbbi idokben egyre jobban hanyatlik a szentesi foci, amit az is jelent, hogy a szomszéd város csapata egyre többször nyeri meg a kettejük közötti mérkozéseket, azonban mint minden sorozatnak ennek is elobb-utóbb vége kell, hogy legyen. Ma úgy látszik, hogy újra éled a szentesi labdarúgás, és az eddigi eredmények méltó koronája lenne, ha a vásárhelyi csapat „pontatlanul” maradna.
„A legfontosabb mérkozést játssza a szentesi válogatott. át kell érezni minden játékosnak a mai mérkozés fontosságát, és idegen környezetben kell megmutatni tudását. Teljes szívvel lélekkel, fáradtságot nem ismerve kell küzdeni mind a tizenegynek, hogy városunk becsülete megvédessék. Nagy az ellenfél, nehéz lesz a küzdelem, de reméljük, hogy minden játékos tudni fogja a kötelességét és érzi azt a felelosséget, ami reá háramlik. Ha mindannyian kijátsszák formájukat, ha a védelem állja a harcot, ha a halfsor fáradhatatlanul küzd és a csatársor végre magára talál, akkor sikerülhet eldöntetlenné tenni a mérkozést. A játékosok délután félnégykor autón a sportteleprol indulnak.”
A csapat összeállítás
Harter - Töröcsik, Czibola, Szathmáry II, Piti, Horváth I., Molnár II, Hajdú, Molnár I. Horváth II. Szathmáry I. tartalék: Dudás
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

július 18.
Alföldi Újság  (XXVIII. évf. 160 sz.)

Papp Lacit kiküldik Amsterdamba az olimpiászra
A Magyar Atlétikai Szövetség most állította össze azok névsorát, akik a közelgo, amsterdami olimpián képviselhetik Magyarországot. A birkózás kisközépsúlyú csoportjában a kiutazásra esélyesek között ott találjuk a szentesi bajnokot Papp Lacit. Büszkeségünk remélhetoleg nemcsak szülovárosának, hanem az országnak is dicsoséget szerezhet a nemzetek nagy seregszemléjén.
A szentesiek ismerik Papp Laci nagy tehetségét, versenyrutinját és mindazokat a tulajdonságokat, amelyekkel eddig már számtalanszor bizonyította, hogy jelenleg nemcsak a az országban hanem Európa legkiválóbb birkózói közé tartozik, és azok között is a legelso sorban a helye.
„… Most azonban, amikor valóban a világ valamennyi nemzetének legkiválóbb reprezentánsaival kell megküzdenie majd az elsoségért és a klasszikus trófeáért, meg vagyunk gyozodve arról, hogy ki fogja fejteni minden tudását, és erejét, hogy valóban hazahozza az oly sokat jelento olimpiai babérkoszorút. „
Szülovárosában mindenki büszkén és érdeklodve, kíváncsian várja az olimpiai híreket, és meg van gyozodve arról, hogy Papp Laciban nem fognak csalódni azok sem, akik ot az olimpiára való kiküldéssel kitüntetik.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.július 22. vasárnap
Déli kerület
Déli Végek Szent Korona Kupa
Orosháza - Szentes 1:0 (0:0) Bíró: Kandiba 800 néző
Az orosházai együttesben a csatársor volt a legjobb rész, míg a szentesiben a védelem s így nagyszerű küzdélem alakult ki a kiváló védelem és csatársor között.
A mérkőzés mindvégig egyenrangú ellenfelek küzdelmét mutatta s Orosháza csak némi szerencsével nyert Búzás góljával.

Alföldi Újság (XXVIII. évf. 160 sz.)

Kártya  és szerencsejáték rendelet
A kártyarendelet miatt Alapszabály – módosítást kell eszközölni a szentesi Egyesületeknek Talán nem is véletlen, hogy az akkori idokben is a Belügyminiszter azon volt, hogy elejét vegye az elfajult kártya és szerencsejátékoknak – mint a szabadido eltöltésének egyik fajtájának - amelyekhez az Egyesületek nagyszeru háttereket biztosíthatnak. A szigorú 174.000-1928. sz. rendelet rendkívül megnehezíti a társadalmi Egyesületekben folytatható hazárdjátékokat. A rendelet következtében, illetve azért, hogy annak egyes pontjait intézményesen lehessen biztosítani, ezért az ország összes kaszinójának és egyesületének az Alapszabályát módosítani kell.
Szentes városához is megérkezett a Belügyminiszter utasítása, miszerint a kaszinók és a társadalmi Egyesületek, körök stb kötelesek 30 napon belül a rendelet értelmében az Alapszabályaikat módosítani. Szentesen, ebben az alföldi kisvárosban szerencsére ez a módosítás feltehetoen nem sok jelentoséggel bír, mert városunk józan és a csupasz megélhetéséért is nehéz küzdelmet folytató polgárságát nem nagyon fenyegeti, és nem fertozte meg olyan mértékben a kártyajárvány és az egyéb szerencsejátékok, mint a fováros és a nagyvárosok lakosságát, tehetosebb társadalmi osztályait. Sot az is elmondható, hogy ez a rendelet egyike volt azoknak a kiadott kormányintézkedéseknek, melyet városunk polgársága oszintén helyeselni tudott.
Viszont életbe lépett egy olyan rendelet is, amely manapság már elképzelhetetlennek, betarthatatlannak és szinte nevetségesnek tunik a mai viszonyok között
Rendelet – a  m. kir. állami rendorség szentesi kapitányságától – 7053/1928. köz.sz.
„A magyar királyi állami rendorség szervezetének és szolgálatának szabályozásáról kiadott 39.820/1921. BM sz. rendelet 38.§.-ában biztosított jogomnál fogva Szentesen a Széchenyi-kertben levo uszodában, a fürdés szabályozása tárgyában, tekintettel a fürdoévad elore haladott voltára és az intézkedés sürgos szükségességére a következoket rendelem:
1. §. Tilos a szentesi Széchenyi-kertben levo uszodában a noknek és a férfiaknak együttes fürdése.
2. §. Az említett fürdo tulajdonosa, bérloje, illetve üzletvezetoje, ki ezen tilalom dacára ezen uszodát a nok és férfiak együttes fürdésére átengedi, úgyszintén azon fürdozo, akik asz uszoda tulajdonosa, bérloje illetve üzletvezetoje által történt figyelmeztetés dacára ezen tilalmat megszegi, kihágást követ el, s amennyiben cselekménye súlyosabb beszámítás alá nem esik, az 1928. X. tv.cikk 5 §-a szerint 40 pengoig terjedheto pénzbüntetéssel büntetendo.
Szentes, 1928. évi július hó 11-én
A rendorkapitányság vezetoje
Jánoska Tibor sk. m. kir. r. kapitány”
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

július 24. kedd
Alföldi Újság  (XXVIII. évf.165 sz.)

Fölényes szentesi gyozelem a szegedi céllövo versenyen.
Nagyszabású lövészversenyt rendeztek Szegeden, ahol a két vármegye összes polgári lövészklubja, lövészegyesületei – szentesi, szegedi, csongrádi, kisteleki, hódmezovásárhelyi, és dorozsmai – 5 fos csapatai vettek részt. A verseny a szentesi csapat fölényes gyozelmével ért véget.
Városunk csapata:
Nyári László, dr. Jobban Ferenc, Nittinger Géza, Scherg Károly és Blaskovics Béla,
összesen 12 díjat hoztak haza. A díjak között szerepel a csapatverseny elso helyezéséért járó díj, egy gyönyöru, magas noi alakot formázó bronzszobor.
Az egyéni eredmények:
Céllövészet karabéllyal – 300 méter
I. Nittinger Géza, II. Blaskovics Béla, V. Jobban Ferenc
Lövés karabéllyal, 200 méterre levo, 4 mp-ig fennálló és azután eltuno tábla.
I. Blaskovics Béla,  II. Scherg Károly
Céllövés – FéG fegyverrel 35 méter távolságra
II. Blaskovics Béla  III. Scherg Károly
Céllövészet Frommal pisztollyal
II. dr. Bancso Miklós III. Nittinger Géza
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


július 29. vasárnap
Déli kerület
Déli Végek Szent Korona Kupa
Békéscsaba - Szentes 6:0 (1:0) 1000 néző Bíró: Ceglédi (Szeged)
A Szentes Története évszámokban 1075-1945 kiadvány

„Megalakult a Szentesi Evezős Klub,
A Szentesi Torna Egylet egyik szakosztályaként korábban már muködött. A klub elnöke dr Csergő Károly alispán, ügyvezeto elnök Kádár árpád, alelnökök Csallány Gábor és Zsoldos László, fotitkár Graber József ( a tagok száma 50 fo), dr Farkas Bélát díszelnöknek választották meg
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.
július 31. kedd 
Alföldi Újság  (XXVIII. évf. 171. sz.)

Megalakult a Szentesi Evezos Klub
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

Augusztus végi cikk országos napilapban az önállósodásról:1928. augusztus

augusztus 4. szombat 
Alföldi Újság (XXVIII. évf. 175. sz.)

Papp Laci tegnap aratta elso gyozelmét az olimpiászon
Egész Szentes izgalommal várta már a Papp Laci amszterdami szereplésérol szóló híreket. Az idobeosztás szerint csak aug. 3-án, péntek délelott került sorra eloször az ellenfele a cseh Hala volt.
„ .. Papp már a kezdettol fogva hevesen támadott, és szebbnél-szebb akciókat  kezdeményezve, állandó veszéllyel fenyegette cseh ellenfelét. A negyedik percben sikerült a csehet szonyegre kényszeríteni és csak kis híjja volt, hogy a parter munka alatt nem tussolta. Azonban Halának nagy nehezen sikerült kiszabadítania magát. A további küzdelem során Papp Laci több ízben is nagyon veszélyes helyzetbe hozta a a csehet, de étvállra fektetni nem tudta. így is azonban nagy fölénnyel gyozött pontozással.”
A többi magyar is szépen szerepelt Légsúlyban Zombory pontozással gyozött Serfinen török birkózó ellen, Kárpáti hét perc alatt legyozte az egyiptomi Kamelt, Keresztes másfél perc alatt dobta Dunond, luxemburgi bajnokot.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


augusztus 5. vasárnap
Déli kerület
Déli Végek Szent Korona Kupa
Szentes - Makó 3:2 (1:2) Biró: Kohautek
Nagy meglepetés az eddig mindössze egy pontot szerzett Szentes győzelme a jóképességű Makó ellen.


1928. szeptember

szeptember 9. vasárnap
Szentesi TE - Szegedi Turul 2-0 (0-0) bíró: Szebenyi

szeptember 16. vasárnap
Szentesi MTK - Törekvés bíró: Hidvéger

Fradi szentesi út beharangozásaszeptember 23. vasárnap
Szentesi válogatott - FTC 5:4 (1:3) Bíró: Hittinger

Prága, AC Sparta Stadion: Csehszlovákia - Magyarország 6 : 1 (2-1)
szeptember 30. vasárnap
Déli kerület - II. osztály
Szentesi TE - Bercsényi 5:3 (2:0) bíró: Lehotay
Erős, változatos mérkőzés, melyet a helyi csapat megérdemelten nyer meg.1928. október
október 7. vasárnap
Déli kerület - II. osztály
Szentesi TE - Szentesi MTK 3:1 (3:1) bíró: Klein
Góllövő: Szatmári, Pótári, Czibula, illetve Molnár.
A mérkőzés a II. félidő 32. percében félbeszakadt.15.30 Bécs, Hohe Warte: Ausztria - Magyarország 5 : 1 (2-1)


október 14. vasárnap
Déli kerület - II. osztály
Szentesi TE - Turul bíró: Nagy
október 28. vasárnap
Déli kerület - II. osztály
Szentesi TE - Kisteleki TE 2:2 (2:0) Bíró: Baranyi
Góllövő: Szathmáry, Bereznay, illetve Gerber és Tóth.1928. november


Üllői úti pálya: Magyarország - Svájc 3 : 1 (1-0)

november 4. vasárnap
Déli kerület - II. osztály
Szentesi MTK - SzIKE bíró: Savanya dr.


Kunszentmártoni TE - Szentesi TE 2:2 (2:1) Barátságos. Bíró: Wiegner
Mivel orvos nem volt a pályán, a bajnoki meccs csak barátságossá vált.november 18. vasárnap
Déli kerület - II. osztály
Kunszentmártoni TE - Szentesi MTK 3:0 (0:0). Bajnoki. Bíró: Osztrogonátz
Mindvégig erős iramú mérkőzés, melyet a honi csapat biztosan nyer Wenner, Leíor és Téglás (11-es) góljaival.november 25. vasárnap
Déli kerület - II. osztály
Szentesi MTK - Kisteleki TE bíró: Vezér I.

1928. december
december 21.
Alföldi Friss újság

Meg van oldva a korcsolyapálya ügye
Alkalmas idő esetén vasárnap már meg is nyílik a az új pálya
Az elso igazi fagy alkalmával a szentesi korcsolyabarátok aggodalommal figyelték, hogy vajon mi lesz a helyzet a korcsolyázókkal, mivel a Kurca közelmúltban végrehajtott szabályzása után a régi lehetoség megszunt, és ezáltal nem lehetett hódolni az egyik legszebb téli sportolásnak, a korcsolyázásnak. Mindenki attól félt, hogy az akkor 33 ezres lakosú városnak nem lesz korcsolyapályája, pedig közel 50 éves múltra lehet visszatekinteni az elso Korcsolyázó Egylet megalakulásától. (Bezzeg az elmúlt évtizedekben aztán egyáltalán nem volt szervezett korcsolya pálya Szentesen, kivétel Cseuz László tanár úr kezdeményezései a Damjanich ált. iskola udvarán, vagy a Horváth M. Gimnáziumban, illetve az 1960-as évek környékén a ligeti teniszpályákon. – a szerk.)
Azonban sz SzTE vezetosége – szinte az utolsó pillanatban – látva a helyzet tarthatatlanságát, elhatározták, hogy megpróbálnak tenni valamit a korcsolyapálya érdekében, és pár napos fárasztó és körültekinto keresgélés után megtalálták az akkori lehetoségekhez leginkább alkalmas helyszínt a Vásárhelyi-út végén levo – akkor még meg volt – Nagyvölgy-tavat. Bár ez egy kicsit messzire van az eddigi helyszíntol, a város központjában eddig volt pályától, de sajnos közelebb nemigen volt arra alkalmas hely, illetve nem gondolkoztak akkor az iskolák udvarában, mint potenciális helyeken.
A hely akkori tulajdonosa Szoke László téglagyáros –a Szoke-féle téglák gyártója, sok bontásos háznál még ma is lehet találkozni ezekkel a téglákkal (-szerk.) – aki nagy örömmel fogadta azt az „ideát”, hogy a taván korcsolyapályát építsenek ki, és a SzTE vezetoivel, illetve több lelkes segítovel azonnal hozzá is fogtak a terv megvalósításához, melynek következtében lehet alapos remény arra, hogy a korcsolyapálya tényleg hamar megnyíljon.
A kb egy „magyar holdnyi” területet – a pontos helye a mai Patai-féle tó, vagy az Erotakarmánygyár melletti tó lehetett, ahonnan az agyagot bányászták - vízzel feltöltötték, de még akadt boven tennivaló, hiszen nincs öltözo, melegedo és a villanyvilágítás sem megoldott, amire egyébként szükség volna, hiszen télen elég hamar sötétedik. Azonban mint ahogy a korabeli újság is írta „ ..már ebben az irányban is megtörténtek a kello intézkedések, így a vasárnapi bemutató remélhetoleg minden zavar nélkül megtörténik.”
Az üzlet rentabilitására való tekintettel érintkezésbe léptek az egyik autóbusz vállalattal is, mely „jégnapokon” rendszeres járatokkal tenné lehetségessé a pálya könnyebb megközelítését.
A Szoke-féle téglagyár egyik vezetoje volt Patai Sándor, akirol a jelenlegi halastavat elnevezték. Patai Sándor felesége volt a késobbi országgyulési képviselo, a Csirkegyár-Barnevál – Baromfifeldolgozó Vállalat- most már HUNGERIT egykori igazgatója, Patai Sándorné, Döme Julianna, sokaknak Juliska néni. A Barnevál – késobb Mag Pál ideje alatt is - hosszú évtizedekig kiemelkedo támogatója volt a Szentesi Kinizsinek. Sok sportolót foglalkoztattak, szállították a csapatokat a mérkozésekre, menedzselték az egyesületet. A támogatás manapság sajnos – nyilván az elért eredmények miatt – az OB I-es noi vízilabdacsapatot segíti a versenyzésben.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

"Szentesen az elsõ labdarúgócsapat 1913-ban alakult Szentesi Torna Egylet (SzTE) néven több kisebb együttes fuzionálásával. Egyes híradások 1912-re teszik a klub megalakulását, a jelenlegi bélyegzõn az 1913-as év található. (Az új egylet elnöke dr. Cicatricis Lajos fõispán lett, választmányi elnöke pedig dr. Csúcs János vármegyei fõjegyzõ.)
Az új csapat a környéken szinte mindenkit nagy gólkülönbséggel gyõzött le, csupán az akkori bajnokcsapattól, a Szegedi TK-tõl szenvedett vereséget 3:2 arányban. A háború alatt stagnáló sportág 1922–23-ra összeszedte magát, és sorra aratta gyõzelmeit. Lehetõséget kapott a képviselõ-testülettõl, hogy az akkori Erzsébet-ligetben kialakítson egy fedett tribünös labdarúgópályát.
A társadalmi rétegzõdés hatására ezekben az években az akkori munkástársadalom megalakította a Szentesi Munkás Testedzõ Klub-ot (SzMTK), amely jó évtizedes mûködése után újból összeolvadt az SzMTE-vel, és SzTE néven is szerepelt. A város megfelelõ reprezentálása végett 1926-ban professzionalista alapon jött létre az Árpád Sport Klub. Elmondások szerint még Hollandiába is kijutottak, de a lendületes kezdés után a neves játékosok 1927 tavaszán szétszéledtek, és a klub is feloszlott."
Forrás: szentesinfo.hu

1929.

1929. január
január 27.
Indul a boxsport Szentesen
1929. február
február 24.
Párizs, Stade Olympique de Colombes: Franciaország - Magyarország 3 : 0 (3-0)
Mérkőzés részlet egy francia képes magazinból:1929. március
március 12.
A Józsefváros Húsvétkor Szentesen?
március 24. vasárnap
Kisteleki TE - Szentesi TE 6:0 (1:0) Bajnoki Bíró: Fürst
A győzelem aránya túlzott.
Góllövők: Pignicziky (2), Gerber II. (3) és Gerber I.március 31. vasárnap
Szentesi TE - SzMTK, bíró: Vezér II.


1929. április
április 7. vasárnap
Szentesi TE - KTE bíró: Kleináprilis 14. vasárnap
Szentesi TE - Törekvés bíró: KohautekBern, Wankdorf Stadion: Svájc - Magyarország 4 : 5 (2-1)


április 21. vasárnap
Déli kerület
Déli Végek Szent Korona Kupa
Szentes - Orosháza 2-3 (1-3) bíró: Hegyi dr.
április 30.1929. május
május 5. vasárnap
Szentes: Bástya - Szentes-Csongrád válogatott 8:1 (4:0) Barátságos. Bíró: FülöpKecskeméti TE komb. - Szentesi MTK 3-0 (0-0) Barátságos. Bíró: Markó
Góllövő: Tóth, Karácsonyi és Blaskovics
Bécs, Hohe Warte: Ausztria - Magyarország 2 : 2
május 12. vasárnap
Déli kerület - II. osztály
Szentesi MTK - MTE bíró: Pataky


Déli Végek Szent Korona Kupa tabella:

május 18.
18. FIFA Világkongresszus
A pályázó Magyarországgal ellenben Urugay kapta a lehetőséget a VB megrendezésére.
Egy 2018.06-i MH cikk a magyar vonatkozású részletekrol:

Katt a képre a cikk pdf-ben letöltéséhez!
1929. június
június 9. vasárnap
Hódmezővásárhelyi MTE - Szentesi TE 3:1 (2:0) Barátságos Bíró: Fürst.
Az erősen felázott talajon bizonytalan mezőnyjáték után reálisan győz a helyi csapat. Góllövő: Csabai (2), Főgel, illetve Bíró.
HTVE ifj.—HMTE ifj. 6:2 (4:2)június 16. vasárnap
1929. július
július 14. vasárnap
Déli alszövetség
Szentesi TE - KTK 2:2 (1:1) Barátságos Bíró: Lapu II.
Erős iramú játék, végig az SzTE támadott többet, de a KTK veszélyesebben.
Góllövő: Szatmár (2) SzTE, Sahin II., Tompai KTK.július 21. vasárnap
Szentesi TE - Szegedi Vasutas 2:1 (1:1) Barátságos. Bíró: Kohautek
július 28. vasárnap
Szentesi TE - Hódmezővásárhelyi TVE 1-2 (1-2). Barátságos. Bíró: KohautekRendkívül erősiramú, végig változatos mérkőzés. Az SzTE többet volt fölényben, de csatárai szerencsétlenüil küzdöttek, nem tudták kihasználni a legtisztább helyzeteket sem.
A szentesieknél csupán a fedezetsor tűnt ki, míg a hódmezővásárhelyieknél a védelem nagyszerűen dolgozott. A győztes csapat góljait Magony rúgta.


1929. augusztus
augusztus 11. vasárnap
Kiskunfélegyházi TK - Szentesi TE 5:4 (1:1). Barátságos. Bíró: Czeglédy
A rekkenő hőségben a KTK-védelem igen gyengén játszott s így az SzTE végig egyenrangú ellenfél tudott lenni.
Góllövő: Sahin II. (3), Parax (2), illetve Berezvay (2), Horváth (11-esből), Czibula

augusztus 18. vasárnap
Szentesi TE - HMTE 4:1 (1:1). Barátságos. Bíró: Fürst
Végig heves iramú mérkőzés. Az első félidőben változatos játék, a másodikban nagy helyi csapat fölény.
Góllövő: Czibola (2, az egyiket ll-esből), Molnár, Horváth, illetve Csaba.augusztus 20. kedd
Szentesi TE - Csabai MÁV 5-l (4:1). Barátságos. Bíró: Fürst
A helyi csapat szép játék után biztosan győz Cibóla 5 góljával az új csabai elsőosz- tályú MÁV ellen. A MÁV-ból két játékos kiállítva.

1929. szeptember
szeptember 4.
A DLASz II. osztály sorsolása:

szeptember 8. vasárnap
II. osztály. Északi csoport
Csongrádi AK - Szentesi MTK, bíró: ?


Szentesi TE - Kunszentmártoni Törekvés 2:1 (2:0) Bajnoki. Bíró: Komlósi.
Egyenlő erők erős küzdelme, a többet támadó SzTE nehezen győz, egy 11-est is mellélőtt.
Góllövők: Czibola (2), illetve Kecskés.
Prága, AC Sparta Stadion: Csehszlovákia - Magyarország 1 : 1 (1-0)szeptember 15. vasárnap
Magyar Kupa
Szentesi TE - Szentesi MTK 11:0 (3:0) Bíró: Potényi
Az SzTE lelépte helyi ellenfelét, s különösen a második félidőben mutat igen szép játékot, amikor is tetszés szerint, éri el góljait
Góllövő: Szatmári (5), Czibula (2), Bíró (2), Horváth, Berezsvay.
Jók az SzTE csatárok, de különösen a halfsor.
szeptember 22. vasárnap
II. osztály. Északi csoport
Csongrádi Iparos - SzMTK 2-3 (0-2) bíró: Baranyi


Szentesi TE - Kunszentmártoni TE 7:0 (3:0) Bíró: Szebenyi
Fölényes győzelem.
Góllövő: Horváth (2), Czibola (2), Szathmáry, Berezvai, Biró.szeptember 29. vasárnap
II. osztály. Északi csoport
Szentesi MTK - K. Törekvés 0-2 (0:0) Bíró: Fürst
Csapkodó játék után a jobb csapat győz Kecskés és Sipos (11-es) góljával.
A Törekvés egy 11-es fölé rúgott.


Szentesi TE II.- Szentesi MTK II. 2:2 (1:1). Bíró: Deim
Durva mérkőzés.


Csongrádi Iparosok - SzTE 0-6 (0-5). Bajnoki. Bíró: Schweiger
Szentes csak első félidőben játszik komolyan, második félidőben már csak arra vigyáz, hogy gólt ne kapjon.
Góllövő: Horváth (2), Szatmári (2), Berezvai és Czibola.


1929. október
október 6. vasárnap
II. osztály. Északi csoport
Csongrádi AK - Szentesi TE 2:0 (1:0) Bíró: Lapu II.
Az első félidőben változatos játék folyik. Szabadrúgásból Dragon CsAK lövi a gólt Szünet után erős iram, melyben több durvaság is kicsúszik, minek eredménye három kiállítás. A végeredményt Hermész gólja állítja be a 40. percben. Az SzTE félidőnként egy-egy 11-est nem tudott értékesíteni
Szentesi TE II. - Csongrádi AK II. 3:2 (3:0) Bíró: Forgó15.30 MTK stadion: Magyarország - Ausztria 2 : 1 (1-0)

október 13. vasárnap
II. osztály. Északi csoport
Szentesi MTK - KTE bíró: Csonka

Magyar Kupa
Kunszentmártoni Törekvés - Szentesi TE bíró: Podani


október 20. vasárnap
II. osztály. Északi csoport
Szentesi TE -Szentesi MTK 4:0 (1:0) Bíró: Schweiger
Végig szitáló esőben, állandó fölény mellett biztos győzelmet arat az SzTE.
Góllövő: Szatmári, Horváth, Czibola, Berezvai.


Csongrádi gimn. - Szentesi gimn. 2:1
október 29. kedd
Tasnády tovább igazol:


október 30.
DLASz II. észak állása az őszi fordulók után:

1929. november


1930. tavaszán megalakul a Szentesi Vasutas SC sportkör. A létrejötténél közreműködött és egészen 1950-ig ügyvezető elnöke volt Gerecz Elemér, és Nittinger/Nádai Géza. A fő részvényes a két aprómunkát elvégző mögött Kopasz Károly főtanácsos volt.
A megalakulással kapcsolatos levelezés már 1929-ben elindult.