A SZENTESI FOCI - DOKUMENTUM ÉS VIDEÓ GYŰJTEMÉNYE 1930-1939-ig
a képekre kattintva azok nagyobb és letölthető teljes változata jelenik meg

 
1930.
1930. január
Megalakul a Szentesi Vasutas SC sportkör. A létrejötténél közreműködött és egészen 1950-ig ügyvezető elnöke volt Gerecz Elemér, és Nittinger/Nádai Géza. A fő részvényes a két aprómunkát elvégző mögött Kopasz Károly főtanácsos volt.
A megalakulással kapcsolatos levelezés már 1929-ben elindult.

1947. november 28-i Szentesi MÁV elnökségi levél adatközlés kérésre a klub történetéről, tevékenységéről:

Forrás: Makra Zoltán - aktív labdarúgó 1961. és 1978. között, a Szentesi VSC elnöke 1991-től1930. május

A Szentesi TE csapata - becsült időpont !!

Forrás: Gulyás Zsolt, a képen jobb oldalt fekvő bajszos labdarúgó, Dudás Szabó János unokája
2019.05.: A fénykép pontos időpontja a Zsolttól kapott fényképen nincs megadva itt sem.
Az azonosításhoz segít Gulyás Zsolt következő információja: "Dudás Szabó János 1925-től 1931-ig volt a Szentesi TE első csapatának tagja. A bajusz fog segíteni a felvétel időpontjának pontosabb meghatározásában. 1929-ben Hegedűs Utódai fényképén még bajusz nélkül szerepel, az esküvői fotón bajusszal"

május 17.
Szentesi MÁV SE kérelme a lóversenytár használatával kapcsolatban:

Forrás: Makra Zoltán - aktív labdarúgó 1961. és 1978. között, a Szentesi VSC elnöke 1991-től


május 21.
A Lóvásártér iránti kérelem önkormányzathoz érkeztetését igazoló pecsét:

Forrás: Makra Zoltán - aktív labdarúgó 1961. és 1978. között, a Szentesi VSC elnöke 1991-től

Emléktábla 2001-ből az alapítással kapcsolatban:


Gerecz Elemér Attila:

Forrás: Forrás: Nagy szentesi sportkönyv - 2006.

Gittával (lánykori neve Szeder Margit, és ő a Szeder-temetőben a Szeder család kriptájában nyugszik), nejével
Baloldali kép: a református alsó temetőben első feleségével
Kép: Imre János 2019. április
Kép: Gólián Bélánétól


Nádai Géza élettörténete. A Szentesi Élet 2002. júliusi számában megjelent Lovas József cikkből Halmai László szavai:
"1890-ben született Kisteleken. Édesapja német származású, hazánkba bevándorolt vasútépítő mérnök volt. Mint mondja, az indíttatás meghatározta Nádai Géza életét is. Vasutas pályára adta a fejét, betöltötte azokat a forgalmi pozíciókat, amiket be kellett töltenie. Forgalmi szolgálattevőként került Szentesre a századfordulót követően, még az első világháború előtt. Itt nősült meg, itt születtek a gyerekei. A fenti képen a Náday Géza tér a vasútállomással átellenben, szerk.
Először Tótkomlósra nevezték ki állomásfőnöknek, 1932-ben tért vissza Szentesre. Állomásfőnökként. A vasúti szolgálat mellett, sportszeretetétől indíttatva rögtön átigazoltatta a tótkomlósi csapatot Szentesre. Az indulás évében bajnokságot is nyertek. Így állt a focihoz, ami akkor nem olyan volt, mint most, hiszen 1932-ben és ’38-ban is világbajnoki döntőt játszott a magyar válogatott.
Nemcsak csak a futball, hanem minden testmozgás megmozgatta a fantáziáját, tettrekészséget, alkotási vágyat ébresztett benne. Nagyon komoly munkát végzett annak érdekében, hogy a városban verseny sportuszoda létesüljön. Hogy azután a vízisportokkal, benne a pólóval ismerkedhessenek a városlakók. Nádai Géza minden lehetőséget kihasznált arra, hogy a lakosságnak sportolási lehetőséget teremtsen.

Emellett a munkáját is nagyon komolyan, szigorúan, felelősségtudattal végezte. Ha kellett, az egész családja dolgozott azon, hogy a 61-es gyorsteher ne menjen késve el az állomásról – tudjuk meg Halmai Lászlótól, aki beszédében kitér arra, hogy a vasúti szállítások növekedése is mutatja az akkori állomásfőnök munkájának eredményességét.


Nádai Géza - Forrás: Neuné Nádai Csilla gyüjteménye - balra talán a harmincas években, jobbra a tiszai strandon a hatvanas években talán

Míg a 20-as években, a gazdasági világválságot megelőzően Szentesről évente 10 vagon zöldséget adtak föl vasúton a bolgárkertészek, addig a 30-as évek végére több mint 200-at.

A vasút, mint fejlődő közlekedési iparág, nagyon sokat segített Szentesnek.
Nádai Géza a háború utáni helyreállításokban még részt vett, aztán 1947. j únius 29-én nyugdíjba vonult. Azt követően telket vett Nagyhegyen, és a Tiszán horgászott. 1977-ben halt meg.
Mi az üzenete Nádai Géza életművének a szentesi emberek számára? – kérdezte fennhangon a szónok. Majd így válaszolt: – Elsősorban az, hogy közösségeket kell építeni. Csapatot kell építeni. Ha kellett, a fiát küldte munkába, hogy a szolgálatban lévő sportoló csapata rendelkezésére állhasson. Meg kell szólítani a másik embert, mert különben, ha nem merjük, akkor nem lesz közösség, nem lesz csapat. Nem szabad félnünk. A félelem annak a segítségnek az elvetése, amely csapatot kovácsolhat. És ha már van csapat, akkor alkotni kell, célokat kell kitűzni és meg kell valósítani azokat. Olyan célokat, ami a közösségnek örömet okoz, ami a közösség hasznára válik."


Városi visszhang cikk a Szentesi MÁV kezdő éveiről és Nádai Gézáról

Forrás: Neuné Nádai Csilla gyüjteményéből


A Nádai család 1944-ben:

Forrás: Neuné Nádai Csilla gyűjteménye
Balról Simon Ede, Nádai Ferenc, Nádai László, ifj.Nádai Géza, Simon Edéné Nádai Ilona, Nádai Gézáné Szeder Jolánka, Simon Márta, Ildikó, id. Nádai Géza, Nádai Ģézáné Ilona, Nádai Ilike


Kopasz Károly 1904-1985
Szentesinfo - 2007/9 cikkből
" 1904-ben született, okleveles gépészmérnök, aki diplomáját a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Az egyetem elvégzése után 1930-ban a Magyar Királyi Államvasutak szentesi fűtőházfőnökségének kiváló vezetője. A szentesi motorgarázs vezetőjeként szorgalmazta a korszerű vontatásinem bevezetését. A mellékvonali gyorskocsis vasúti közlekedés megvalósításának úttörője, a dízelvontatás értő támogatója, a szentesi fűtőház után a MÁV igazgatóság E főosztályának volt vezetője, egyúttal a MÁV elnökhelyettese is 1949-ig. A kommunista hatalomátvételt követően leváltották, és az akkor létrehozott Vasúti Tudományos Kutatóintézetbe helyezték kutatónak. 1969 után a Műszaki Egyetem Vasútijármű tanszék címzetes egyetemi docense, ő írta a közlekedési kar első egyetemi tankönyvét a gőzmozdonyok tárgyhoz. Elfeledetten és méltatlan körülmények között hunyt el 1985-ben."


2007. szeptember 7-én a Szentesi MÁV SE alapítóinak emléktábláját avatták a szentesi MÁV állomás falán:

A szentesinfo.hu hallgatható az avatáson elhangzott beszéd: http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2007/9/emlektabla.wav


Az 30-as évek elején a szentesi focicsapat:

Forrás: Nagy szentesi sportkönyv - 2006.

május 25. vasárnap
Barátságos mérkőzés: Szentesi MTK - Szentesi MÁV 2-1 (2-1) jv.: Szebenyi
Gólok: Orosz, Piti ill. Józsa 11-esmájus 26. hétfő
Határozat a Szentesi MÁV SE kérelmével kapcsolatban a Lóvásártér használatát illetően:

Forrás: Makra Zoltán - aktív labdarúgó 1961. és 1978. között, a Szentesi VSC elnöke 1991-tőlmájus 28. szerda
Kiadott határozat a Szentesi MÁV SE kérelmével kapcsolatban a Lóvásártér használatát illetően:

Forrás: Makra Zoltán - aktív labdarúgó 1961. és 1978. között, a Szentesi VSC elnöke 1991-től
A dokumentumok vitrinben vannak kiállítva így szkennelésük nem lehetséges. Tartalmuk a fényképezés útján is megfeleleően követhető.
1930. augusztus
augusztus 8. péntek
Szentesi TE - GyAC - barátságos mérkőzés
Csongrádi AK - Szentesi MÁV - barátságos mérkőzés
1930. szeptember
szeptember 7. vasárnap
Szentesi TE - Tótkomlósi TC barátságos 4-2 (3-0) jv.: Forgó
Gólok: Szatmári 2, Csigola, Nikó - 11-es ill. Szabó, Szatler
Déli Alosztály 2.o.: Szentesi MTK - Szentesi MÁV 3-1 (2-1) jv.: Osztrogonácz
éremmérkőzés: SzTC II. - SzMTK II. 2-0 (2-0) jv.: Forgó
szeptember 28. vasárnap
Szentesi TE - Szentesi MTK 4-0 (1-0) jv.: Baranyai
Gólok: Szatmáry 2, Czibola, Szemlédi
Szentesi MÁV - Kunszentmártoni Törekvés 3-0 (2-0) jv.: Kaszaniczky
Gólok: Mészáros, Aczél, Moldován
Éremmérkőzés: SzTE II - SzMTK II 6-0 (3-0)

1931.

1931. január
január 8.
A Szentesi MÁV SE alapító okirata - eredetiben megtalálható a Klub Székház vitrines tablóiban kiállítva. A 4. és az 5. oldal hiányzik. A képre kattintva a fényképezett okirat meglévő oldalai láthatóak pdf formátumban:

Forrás: Makra Zoltán - aktív labdarúgó 1961. és 1978. között, a Szentesi VSC elnöke 1991-től

2001-es Szentesi Élet megemlékezés a 70 évvel korábbi alakulásról:

Forrás: Szentesi Élet


1931. április
április 26. vasárnap
Kunszentmártoni TE - Szentesi MÁV 5-1 (1-0) jv.: Komlóssy
1931. május
május 10. vasárnap
Barátságos: Félegyházi Vasutas - Szentesi MÁV 2-1 (1-0) jv.: Forgó
Szentesi MTK - Kunszentmártoni TE 2-2 (1-0) jv.: Pataki
Gólok: Potári és Szabó ill. Lefor és Kecskés
KTE II. Szentesi MTK II. 2-1 (1-0)
1931. június
június 9.
DLASZ Szegedi Alszövetség első és második osztály tabellája:
A Szentesi TE csapata - becsült időpont!
Mire utalhat az E betű a mezeken????

Forrás: Gulyás Zsolt, a képen jobb oldalt fekvő bajszos labdarúgó, Dudás Szabó János unokája
1931. július
július 13. A Szentes Története évszámokban 1075-1945 kiadvány szerint:
„A Csongrádi úti sportpálya mellett megkezdődött az un. Horthy-ház (ma Dózsa Ház) építése. A neoromatikus stílusjegyeket hordozó épület terveit Dobovszky József István és Antal Endre szentesi építészek készítették. Az építkezést dr. Farkas Béla főispán kapavágása indította el. (Az épület teljes befejezésére majd csak 1937-ben került sor.
Erről az épületről érdemes megjegyezni, hogy nagyon sokáig - a gimnázium tornaterme mellett – ez az egy hely volt, ahol télen is sportolni, labdajátékokat űzni lehetett, de itt kaptak otthon sokszor a birkózók, ökölvívók is. A labdarúgócsapatok, és a kézilabdások számtalan idényben itt alapoztak, ide jártak edzésre, amíg nem lehetett a szabad térre kimenni. Szintén ez az épület volt sokáig otthona a városi asztalitenisz sportágnak is. Csapatbajnoki mérkőzések, városi 10-ek bajnoksága sokszor nagy létszámú közönséget is vonzott.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.


1931. szeptember
szeptember 13. vasárnap
Félegyházi Reménység - Szentesi MTK 1-3 (1-2) jv. Kaszanitzky
Gólszerzők: Vidács ill. Potári 2, Kotymán
Szentesi MÁV - Csongrádi AK 2-2 (2-1) jv.: Wiegner
szeptember 27. vasárnap
Szentesi TE - Kecskeméti TE 0-2 (0-2) jv. Pataki
Félegyházi Reménység - Szentesi MÁV 4-3 (2-1) jv.: Boka Papp
Gólszerzők: Vidács 3, Tari ill.Mészáros 2 és Doszai


1931. október
október 4. vasárnap
Félegyházi Vasutas - Szentesi MÁV 2-1 (0-1) jv.: Boncz
Gólszerzők: Kocsis, Szűcs ill. Mészáros
október 11. vasárnap
Szentesi MTK - Szentesi MÁV 6-2 (4-1) jv.: Forgó
október 24. szombat
18.00 Magyar Testnevelés Háza - Alkotmány u. 3. - MLSZ Országos Tanácsülés
A Szentesi MÁV felvételel az MLSZ-be

Forrás: 8 Órai Újság1931. november
november 1. vasárnap


november 15. vasárnap
Kunszentmártoni Törekvés - Szentesi MÁV 3-0 (1-0) jv.: Lupták

1932.
1932. április
április 3. vasárnap
Szegedi VSE - Szentesi MÁV 5-3 (3-1) jv.: Ördög
Szentesi góllövők: Mészáros, Huszka és Hermeczáprilis 23. vasárnap
Debreceni VSC - Szentesi MÁV 2-0 (1-0) jv.: Glückman dr.
április 30. szombat
A Szentesi MÁV-ot felveszik a Vasútas Sportligába

1932. május
május 1. vasárnap
Püspökladányi MÁV - Szentesi MÁV 2-0 (1-0) jv.: Szabó K.
Szentesben jól játszott: Mészáros, Sebők kapus és Szegedi
május 22. vasárnap
Kunszentmártoni TE - Szentesi MÁV 2-1 (0-0) jv.: Nagy
Szentesi góllövők: Hermecz, Mészáros

május 29. vasárnap
Kiskunmajsai SE - Szentesi MÁV 13 perc játék után zivatar miatt végleg megszakadt

1932. június
DLASZ Szegedi alosztály II. osztál ytabellák, benne a Szentesi MTK és a Szentesi MÁVjúnius 14. kedd
1932. szeptember
szeptember 4. A Szentes Története évszámokban 1075-1945 kiadvány szerint:
Országos úszóversennyel egybekötve ünnepélyesen felavatták a Szentesi Sportuszodát. Ünnepi beszédet mondott dr. Négyesi Imre polgármester, Homonnay Tivadar országgyűlés képviselő, a Magyar Úszószövetség elnöke és dr. Lázár Andor, szentes országgyűlési képviselője.
A Sportuszodáról el kell mondani, hogy a környező településeken sem volt lehetőség ilyen színvonalú létesítményben sportolni, úszni vízilabdázni, vagy éppen a szabadidőt kellemesen és egészségesen eltölteni. A Sportuszoda azóta átalakult, az akkori építők valószínűen nagyot néznének, ha valamilyen csoda folyamán feléledve láthatnák a jelenlegi létesítményt.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.szeptember 18. vasárnap
Kiskunmajsai SE - Szentesi MÁV 0-2 (0-1)
Gól: Dancsó, Halász
Nádai Ferenc (Buksi) visszaemlékezése a Nagy szentesi sportkönyvben 2006.
"Apám, mint állomásfőnök, amikor másodjára Szentesre került (1932. szerk.), idehozta a fél Tótkomlóst, a futballistákat. És akkor jött Aczél Sanyi, az, akinek az Ady Endre utcán volt a vendéglője, az „Aczél művek", aki akkor még hajtányvezető volt a vasútnál, a MÁV futballszakosztályának ő volt a vezetője. Bejött apámhoz az állomásfőnöki irodába, és mondta a fölállítást: Ocsovszki, Asztalos, Rima, Gyarmati, Szakonyi, Szeghalmi, Kiss. Mondta Aczél, hogy főnök úr a Koós Pista is kellene, ugyanis ő volt a motorgarázs felől, a pályaudvar hosszú végén a szolgálattevő. Akkor még megvolt a sorompós átjáró a Kunszentmártoni úton, Koós Pista ide volt beosztva. Azt mondta az apám erre, - eredj föl, szólj Buksinak, hogy jöjjön le. Én akkor második gimnazista lehettem, de már megtanultam a távíró kezelését, apám megtanított rá. De nem ám ilyen modern készülék volt, mint manapság, még morzekészülék működött, tudtam minden szabályt, mindennek nyoma volt a szalagon, ez felelősség volt. Visszatérve, beültem, a távírdába, apám kiment az állomás hosszú végére, Koós Pista meg ment futballozni. De ilyenképpen volt ez más esetekben is.
A vasút a háború előtt nagyon nagy dolog volt. Olyan ember nemigen volt Szentesen, aki apámat ne ismerte volna. Nittinger Gézának hívták eredetileg, Nádaira magyarosította a nevét, és az öreg is ismert mindenkit. Nagy becsben tartották a hatalom képviselői is, ha valami ünnepség volt, a főispán mellett a harmadik szék volt az ő helye. Ez nagyon nagy rangot jelentett. Mi a pályaudvar épületében laktunk, ott volt szolgálati lakásunk, az állomás előtti téren fociztunk, teniszlabdával. Labádi Sanyi is ott játszott velünk mezítláb, azután Bimbiri, a cigánygyerek, meg mások is. Anyám tíz órakor lekiabált az ablakból, hogy gyertek fel, kész az uzsonna. Zsíros kenyér volt legtöbbször, de én is azt kaptam.

1933.


1933. február
február 19. vasárnap
Kiskunfélegyházi TK - Szentesi MÁV 6-1 (8-0) jv.: Frankel
Szentesi gól: Varga Sz.
1933. március
március 19. vasárnap
Kunszentmártoni TE - Szentesi MÁV 3-1 (3-1) jv.: Lupták
Szentesi gól: Hermec
március 26. vasárnap
Nyíregyházi VSC - Szentesi MÁV 2-0 (1-0) jv.: Földes
Táncos - öngól a Szentesnél1933. április
április 26.
Cikk Izsák Károllyal, aki 1928. nyarán egy darabig az SZTE edzője volt - ld. akkori cikket róla és a Fradiba visszatértéről:


1933. július1933. augusztus
augusztus 27. vasárnap
Kunszentmártoni TE - Szentesi MÁV 2-2 (1-0) jv.: Harangozó
Szentesi gól: Szabó (valószínűleg Szabó Dénes)
1933. október
október 8. vasárnap
Kunszentmártoni TE - Szentesi MÁV 2-1 (0-1)
1933. november
november 5. vasárnap
Szentesi TE II. - Tiszaföldvár 5-0 (1-0) jv.: Nagy
Gól: Nyári 4 és Janó
Szentesi MTK - KVSE mérkőzés elmaradt, az MTK kilépett a bajnokságból
Szentesi MÁV - Kecskeméti TE II. 1-2 (1-2) jv.: Engel
Gól: Mészáros
Szentesi igazolásoknovember 19. vasárnap
Kiskunfélegyházi VSE - Szentesi MÁV 1-3 (1-1) jv.: Kovács
Szentesi gólok: Mihály 2, Mészáros


1934.

1934. március
március 18. vasárnap
KEAC - Szentesi MÁV 2-2 (1-2) edzőmérkőzés
1934. április
április 1. vasárnap
Kecskemét II. - Szentesi MÁV 2-1Kunszentmártoni TE - Szentesi MÁV 0-3 (0-3) Jv.: Harangozó
Szentesi gólok: Mészáros 2 és Szabó (Dénes?)

1934. május
május 3. csütörtök
Vasutasbajnoki: Szentesi MÁV - Kiskunfélegyházi MÁV 9-1 (4-1)
Szentesi góllövők: Nittinger (Nádai) 3, Szabó 2, Mihály, Huszka, Berezvai, Mészáros
1934. június
június 10. vasárnap
DLASZ II. osztály
Szentesi TE II. - Kunszentmártoni TE 2-2 (1-0) jv.: Nagy
Szentesi gólok: Kövesdi 2
Szegedi Postás - Szentesi MÁV 0-0 jv.: Vezér II.
június 17. vasárnap
Nyíregyházi VSC - Szentesi MÁV 5-0 (1-0) jv.: Weiszhausz
június 24. vasárnap
DLASZ - új játékrendszer:

1934. július


1934. augusztus
augusztus 5. vasárnap
Orosházi nagy sportnap részeként
Orosházi TK - Szentesi MÁV 0-2 (0-2) Jv.: Kiss
Gólok: Gudricza, Tompai


1934. szeptember
szeptember 9. vasárnap
Szentesi MÁV - Kiskunfélegyházi TK 5-1 (2-1) jv.: Frankel
Szentesi gólok: Posch, Nádai, Szabó, Mihály, Mészáros (11-es)
szeptember 30.
Szentesi TE - MAK 4-1 (3-1) jv.: Reményffy
Szentesi gólok: Kerekes 2, Szemerédy, Tasnádi
Szegedi VSE - Szentesi MÁV 3-2 (1-0) jv.: Frankel
Szentesi gól: Tompai
1934. október
október 7.
„Felvétetett a Szentesi Torna Egylet 1934. okt. 7. napján a városháza közgyűlési termében tartott rendkívüli közgyűlésről.
Elnök: Bugyi Antal
Jegyző: Dudás Szabó János
Jelen vannak: Kádár Árpád, Piti Péter, Szathmáry János, Csallány Gábor, Cseuz Béla, dr. Csőregh  Gyula, dr, Csák Gyula, dr. Sinóros Sz. Jenő, Hegedűs István, Hargittay Andor, Hankó Endre, dr. Kátay Pál János, dr. Kátay Pál József, Pataki Imre, dr, Nagy József, Turchányi Pál, Székely Ferenc, Szánthó Géza, Sajó Sándor, Kolodinszki László, Hajdú János, Törőcsik Gergely, Takács Imre, Sváb András, Gombos László, Halász Sz. Mihály, Ibolya János, Szilágyi Károly, Korek Miklós, Kovács Sándor, Érsek Zsigmond, Tóth János, Takács László, Kovács István, Vajda Pál, Virágos Sándor, Varga István, Mátéfy Ferenc, dr. Vecseri István, dr. Danits Jenő, Újfalussy Ferenc, Kálmán Géza, Németh István, dr. Havas Sándor, Sípos István, Vajda János, Bárdos György, Nagy István, Zsigárd Lajos, Mulat István, Kovács Sándor, Király Jenő, Bleier Béla, Zentai Sándor, Czibulya Lajos, Horváth György, Búzás Lajos, Búzás Barnabás, Király László, Nyári László, Döme Sándor, Szűcs Flórián, Vecseri Imre, Széll Gyula, Mészáros István, Kerekes István, Tasnádi László, Varga András, Debreceni László, Kovács Pál, vitéz Négyessy István, vitéz Várady László, Köveshegyi Pál, Lupták János, Lupták László, Batka Imre, Hanka János, Mayer Péter, id Pótári Ferenc, Piti Ferenc, ifj. Orosz Antal, Köveshegyi Antal, Tihanyi Pál, Rappay Ferenc, Gruber József.
Az elnök üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés szabályszerűen lett összehívva és az határozatképes és a közgyűlést megnyitja.
Az elnök a jegyzői tiszt ellátására felkéri Dudás Szabó János egyesületi tagot, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Hegedűs István és Hargittay Sándor egyesületi tagokat.
A közgyűlés a kijelöléseket tudomásul veszi.
Az elnök felkéri Szathmáry János egyesületi tagot, hogy az Alapszabály-módosításra vonatkozó javaslatait terjessze elő.
Szathmáry János az Egyesület eddigi Alapszabályainak módosítására a következőket javasolja.
Az Alapszabályok III, fejezetében foglalt 3.§.5 pontja helyébe: támogató tagok, 6. pont ifjúsági tagok. Ugyanezen fejezet 5.§-ban levő 50 aranykorona helyébe 60 aranypengő,
ue. fejezet 6 §.-a a következőkkel bővül: A rendes tagok éves tagdíja 12 pengő; a 7.§.-ban 2 aranykorona helyett 6 (hat) pengő lép… a 8.§-a. a következő: Támogató tagok azok, akik az Egyesület céljára évenként 3 pengő tagdíjat fizetnek az Egyesület pénztárába, 9.§. Ifjúsági tagok azok, akik a tizennyolcadik (18.) életévüket még nem töltötték be, és az Egyesület pénztárába évi 2 pengőt befizettek. Felvételük úgy történik, mint a rendes tagoké, Iskolai fegyelem alatt álló tanulók felvételéhez igazgatói illetve a törvényben előírt engedélyek szükségesek… az eddigi 9.§. lesz a 10.§. melyből az első két szó „pártoló és” kimarad…
a régi 10.§. helyére lépő 11.§. : Dísz-, alapító-, rendes-, pártoló-, támogató és ifjúsági tagok az egyesület által rendezett össze ünnepélyeken és versenyeken részt vehetnek, az Egyesület felszerelését használhatják. Versenyeken és ünnepélyeken csak belépőjegyek váltása mellett vehetnek részt, azonban amennyiben tagdíjhátralékuk nincsen, igazolványuk felmutatása mellett, az alapító- és rendes tagok 30 %-os, a pártoló tagok 50 %-os jegykedvezményben részesülnek az ülőhelyekre. Támogató tagok kedvezményben nem részesülnek. Az idényjegyek és belépőjegyek árát időnként a választmány állapítja meg a szakosztályok javaslata alapján;
az eddigi 11. §. helyébe változatlanul a 12.§.lép. A 13.§. „Választmányi és elnökségi tag csak alapító és rendes tag lehet. Szakosztályi és bizottsági tagok csak azok lehetnek, akik az Egyesületnek rendes vagy pártoló tagjai. A támogató tagok a közgyűlésen részt vehetnek, ott tanácskozási és szavazati joggal bírnak, azonban vezetőségi tisztségre nem választhatók, csak külön választmányi határozattal.; az ifjúsági tagok az Egyesület közgyűlésein részt vehetnek azonban sem tanácskozási sem szavazati joggal nem bírnak. A 13.§.helyébe lépő 15.§. Dísz-, alapító-, rendes-, pártoló és támogató tagok az Egyesület közgyűlésén megjelenhetnek, ott felszólalhatnak és szavazhatnak;
a 14.§. helyébe lépő 16.§. : Az egyesületi tagsági díjak befizetését a választmány részletekben is engedélyezheti. Az egyesületi tagok a belépéstől számított 3 éven belül nem léphetnek ki. Tagsági díj fizetési kötelezettségük is legalább 3 évig tart. Alacsonyabb tagságból magasabb tagságba lépni a kérelem előterjesztésének hónapjától kezdve lehet, és ezidőtől kezdően köteles a magasabb tagdíjat fizetni. Magasabb tagságból alacsonyabb tagság lépni csak annak az évnek a végével lehet, melyben a kérelem előterjesztetett. A kérelmek felett a választmány határoz.
A 15.§.helyébe lépő 17.§. a következőben módosul: a 3. pontban ’fél év végéig’ helyébe ’év végéig’ lép. A 4. pontja ’mindazokat, akik közönséges bűncselekményeket követnek el, vagy hazafiatlan magatartást tanúsítanak, ki kell zárni’; az eddigi a./ pont a b./ pont lesz, az eddigi b./ pont pedig c./ pont lesz, melynek első szava ”kizárásnak” helyébe „törlésének” lép; az eddigi 16.§. a 18.§. lesz az eddigi17,18,19 §. 19,20,21 §.ok lesznek,
az eddigi 20.§. a 22.§. lesz, melynek a./ pontja a következőkkel bővül.:” továbbá az Egyesület és a sport fejlesztése körül kiejtett érdemek elismeréséül tiszteletbeli elnököket, alelnököket, főtitkárt, főjegyzőt, főügyészt, football igazgatót, főellenőrt, háznagyot választhat korlátlan számban. Tiszteletbeli tisztségekre való megválasztás iránti javaslatot azonban csak az Egyesület választmánya terjeszthet elő.
az eddigi 21.§. helyébe a lép a 23-§. , melynek 2. bek.-ben levő ’8-50 napon’ helyébe a ’8 napon’ lép; az eddigi 22,23.§-ok helyébe a 24.§. ill. a 25.§. lép változatlan tartalommal.
26.§. AZ egyesületet az igazgató választmány vezeti, melynek tagjai az elnök, az alelnökök, főtitkár, titkár, főjegyző, jegyző, főpénztáros, pénztáros, ügyész, háznagy, főellenőr, ellenőr, művezető, football igazgató, 20 (húsz) a közgyűlés által 6 évre választott választmányi tag, továbbá 6 (hat) választmányi póttag.
az eddigi 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,§.ból 27, 28, 29, 30, 31, 32,33,34, §-ok lesznek, az eddigi 33. §. Helyébe lépő 35.§. 2.bek. a következő: ’Az egyesületi elnököt akadályoztatása esetén a másodelnök, ennek akadályoztatása esetén a társelnökök és az ügyvezető elnök helyettesíti.; ’másodelnök az elnököt akadályoztatása esetén mindenben helyettesíti’… 37.§. ’a társelnök az elnököt, illetve a másodelnököt mindenben helyettesíti’, a társelnökök száma négy,
az eddigi 34.§. helyébe változatlanul lép a 38.§., az eddigi 35.§. helyébe lépő 39.§.-ban az Egyesület szakosztályainak elnökei helyébe: az Egyesület szakosztályainak és bizottságainak elnökei’ lép, az eddigi 36.§. helyébe lépő 40.§. a következőkkel egészül ki: ’ a főtitkárt akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti’; 41.§. ’a titkár a főtitkárt mindenben helyettesíti és a főtitkár által rábízott munkát ellátja,  az eddigi 37.§. helyébe lépő 42.§. ’ a közgyűlések és választmányi gyűlések jegyzőkönyveit vezeti, akadályoztatása esetén a főtitkárt és a titkárt mindenben helyettesíti,
az eddigi 38,39,40,§.-ok helyébe változatlan tartalommal a 43, 44, 45. §. lép, a 46.§. a pénztáros a főpénztárost akadályoztatása esetén mindenben helyettesíti, és az általa kiadott munkákat elvégzi, az eddigi 41.§. helyébe lépő 47.§-ban ’tagsági igazolványokat’ kimarad; 48.§. ’ellenőr, akadályoztatása esetén a főellenőrt helyettesíti, és annak megbízásait teljesíti, az eddigi 42. 43.§. helyébe változatlanul a 49. 50.§.… az eddigi 44.§. helyébe 51. §. Első mondata a következő lesz:’ Az Egyesület football szakosztályának helyettes elnöke a szakosztály határozatait végrehajtja, illetve  szakosztályi előadó/intéző útján végrehajtatja;
az eddigi 45, 46, 47. §-k helybe a  változatlanul lépnek a 52, 53, 54.§.-ok az eddigi 48.§. helyébe lépő 55.§. harmadik mondatában ’a szakosztály” helyébe az ’Egyesület’ jön, az eddigi 53.§. kimarad., az eddigi 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59.§.-ok helyébe változatlan tartalommal az 59, 60, 61, 62, 63 és 64.§. továbbá a 65.§.-ok lépnek.
a 66.§. mindazok a szerencsejátékok, amelyek a kihágásokról szóló 1879.évi XL.t.c. 87. és a következő §-ai szerint a nyilvános, vagy a közönségnek nyitva álló helyeken el vannak tiltva, tilosak az Egyesület helyiségeiben is. Ha az Egyesület a tilalmat megszegi, a m.kir. belügyminiszter minden további eljárás mellőzésével azonnal feloszlathatja;
az eddigi 60, 61, 62, és 63 §.-ok helyébe változatlan tartalommal a 67, 68, 69, és a 70.§.-ok lépnek.
Az előadó kéri a előterjesztett Alapszabály-módosítás elfogadását..
A közgyűlés Báron László, v dr. Várady László, Szathmáriy János és az Elnök hozzászólása után az Alapszabály-módosítást egyhangúan elfogadja, és kimondja, hogy a m, kir. Belügyminiszter úrhoz jóváhagyás végett beterjesztendő.
Elnök megköszöni a tagok megjelenését és a közgyűlést berekeszti.
Dudás Sz. János                                                                    Bugyi Antal
Főjegyző                                                                               Elnök
Hegedűs István hitelesítő
Hargittay Andor hitelesítő „
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.

október 21. vasárnap:
Kiskunfélegyházi TK - Szentesi TE 3-1 (2-1) jv.: Horváth F.
góllövük: Sahin II. egyiket 11-esből és Sahin III. ill. Királyi 11-esből

Szentesi MÁV - KEAC Szeged 1-2 (0-0) jv.: Sugár
Gólok: Szabó Dénes ill. Tóth II 11-esből és Feketekovács
A Szentesi MÁV csapata Gerecz Elemér klubelnökkel, vélhetően a mérkőzés előtt:

A fenti kép egyik példányának hátlapja - a dátumozás valószínűleg jóval később történt, így adódik a két év eltérés:

Forrás: Szabó Dénes hagyatéka

1934.10.22-i beszámoló erről és a
KTK - Szentesi TE - mérkőzésről:


október 28. vasárnap
Kecskeméti AC - Szentesi MÁV 2-2 (1-0) jv.: Vecsernyés
Szentesi gólok: Mészáros, Nádai
Szegedi VSE - Szentesi TE 3-2 (2-1)


1934. november

november 11. vasárnap
Szentesi TE - Kecskeméti AC 2-4 (?) jv.: Lázi István
Kecskeméti Közlöny 11.26-i cikk a szentesiek feljelentéséről:

Forrás: Gulyás Zsolt - a cikkben szereplő Dudás Szabó János unokája - gyüjtésenovember 25. vasárnap
Szegedi AK - Szentesi MÁV 4-1 (2-0) Jv.: Vecsernyés
Szentesi gól: MészárosSzentesi TE - Móraváros 0-0 jv.: Nagy

1934. december
december 2. vasárnap
Szegedi TK - Szentesi MÁV 3-1 (1-0) jv.: Frankel
Szentesi TE - Kecskeméti TE 2-1 (1-1) jv.: Lefkovics

december 9. vasárnap
Kecskeméti TE - Szentesi MÁV 0-2 (0-2) jv.: Osztrogonácz
Gólok: Nádai, Mihály

Kecskeméti TE II. - Szentesi MÁV II. 7-0 (4-0) jv.: Boncz
Kiskunfélegyházi VSE - Szentesi TE II. 0-0 jv.: Forgódecember 25.
Szentesi Hirlap a szentesi sportélet remek évéről:

Forrás: Vágvölgyi Zoltán gyüjtése


1935.

1935. január
január 27. vasárnap
Kecskeméti TE -Szentesi TE 3-2 (1-2) jv.: Lőwi - Budapest
Szentesi gólok: 5.p. Ceglédi, MácsaiKecskeméti TE II. -Szentesi TE II. 4-2 (1-0) jv.: Boncz
Szentesi gólok: Vecseri, Biró


1935. február
február 3. vasárnap
Szentesi MÁV - Hódmezővásárhelyi TVE 1-2 (0-2) jv.: Lapu II.
Szentesi gól: Mészáros 54. p.
Vizslán Pál átigazolása ügyében óvás:

1935. március

március 3. vasárnap
KEAC - Szentesi MÁV 7-0 (4-0) jv.: Vezér II.Szentesi TE - Kiskunfélegyházi TK 1-2 (0-1) jv.: Lefkovics
Szentesi gól: Tasnádi 11-es
március 4. hétfő
Szentesi MÁV SE 1935. évi Közgyűlés
A költségvetési előirányzat a Közgyűlésnek:

Forrás: Makra Zoltán - aktív labdarúgó 1961. és 1978. között, a Szentesi VSC elnöke 1991-tőlmárcius 17. vasárnap
Szentesi TE - Hódmezővásárhelyi TE - 1-3 (0-3) jv.: Horváth
Szentesi gól: 37. p. Czibola


Makói TK - Szentesi MÁV 1-2 (0-1) jv.: Vezér II.
Szentesi góllövő: Nádai


Egyesbírói döntés:
március 25.
„Felvétetett a Szentesi Torna Egylet  1935. március 25-én a városháza közgyűlési termében tartott évi rendes közgyűléséről.
Elnök: Piti Péter ügyvezető elnök
Jegyző: Dudás Szabó János főjegyző
Jelen vannak:
Köveshegyi Pál, Lupták János alelnökök, dr, Csák Gyula ügyész, Hankó Endre főpénztáros, dr, Havas Sándor titkár, Takács Imre, Füsti M. László, Bata Imre, Bíró Lajos, Varga Dezső, dr, Sinóros Sz. Jenő, Csíkos János, Szabó Mihály, Szilágyi Károly, dr, Csőregh Gyula, Érsek Zsigmond, Lakos Sándor, Búzás Barnabás, Aradi József, és Molnár Dezső egyesületi tagok.
Az Elnök bejelenti, hogy a március 17-re összehívott rendes közgyűlés a tagok kellő számú meg nem jelenése miatt nem volt megtartható. Az Alapszabályok érelmében a mai közgyűlés a tagok számára való tekintet nélkül hívatott össze, jogosult mindazon ügyekben határozni, amelyek az előzőleg összehívott közgyűlés tárgysorozatába fel voltak véve. Bejelenti még, hogy a m.kir. államrendőrség a közgyűlést a 14/86/1935. sz. határozatával engedélyezte, és a közgyűlést megnyitja.
A Főtitkár jelenti, hogy az 1934. október 7. napján tartott rendkívüli közgyűlésen az Alapszabályok egyes pontjait módosíttattak. Így módosíttatott, a tagdíj-fizetésre vonatkozó rész is, ez azonban a mai nehéz és súlyos gazdasági viszonyok közepette nem vált be, és ezért javasolja, hogy az idevonatkozó rész a következőképpen módosíttassék:
A 3.§. 5. pontja ’ támogató tag’ elmarad, a 6.§. utolsó mondata: ’a rendes tagok évitagdíja 12. p. ’ elmarad, a 7.§.-an az évenkénti ’6 pengő’ díj helyett ’2 pengő” kerül; a támogató tagokra vonatkozó 8.§. teljes egészében kimarad, a 11.§.-ban a támogató tagokra vonatkozó rész kimarad, e §. Utolsó előtti mondata a következőképpen módosul, ’Versenyeken és ünnepélyeken csak belépti díjak  váltása mellett vehetnek részt, azonban amennyiben tagdíjhátralékuk nincsen, igazolványuk felmutatásával 25.%-os kedvezményt kapnak.; a 13.§. teljes mértékben kimarad; a 15.§.-ban az egyik tagságból a másik tagságba való átlépésre vonatkozó utolsó két mondata kimarad. Ezek alapján az évi tagsági díj rendes tagoknak 5. p. pártoló és ifjúsági tagoknak 2 p. lenne.
A közgyűlés a fentebb ismertetett Alapszabály-módosításhoz egyhangúlag hozzájárul.
Az Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Lupták János, Köveshegyi Pál és Füsti M. László tagokat kérvén fel a közgyűlést berekeszti.
Dudás Szabó János                                                               Piti Péter
Jegyző                                                                                   elnök
Lupták János hitelesítő
Füsti M. László hitelesítő
Köveshegyi Pál hitelesítő
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.március 31. vasárnap
Vasutasbajnokság
Kecskeméti MÁV - Szentesi MÁV 2-1 (1-1) jv.: Horváth
Szentesi gól: Nádai

1935. április

április 7. vasárnap
Kiskunfélegyházi TK - Szentesi MÁV 4-2 (2-1) jv.: Frankel
Szentesi gólok: Mihály, Szabó
Szentesi TE - Makói TK 3-1 (3-1) jv.: Reményffy
Szentesi gólok: Kövesdi 11-es, Kövesdi, Nyári

április 14. vasárnap
Móraváros - Szentesi TE 7-2 (3-1) jv.: Lefkovics
Szentesi gólok: Kövesdi és Pótári
Makói AK - Szentesi MÁV 2-3 (0-1) jv.: Biró
Szentesi gólok: Szabó és Mihály 2
április 21. vasárnap
Kunszentmártoni TE - Szentesi MÁV 3-4 (0-3) jv.: Wiener
Szentesi gólok: Nádai 2, Szabó, MihálySzentesi TE - Mezőkovácsházi TE 4-3 (1-3) jv.: Lupták
Szentesi gólok: Kövesdi 2, Czeglédi, Orosz
Tótkomlósi TC - Szentesi MÁV barátságos m. jv.: Kiss
Szentesi gól: Szabó


1935. május
május 5. vasárnap
Csongrád megyei ifjúsági válogatott - Szentesi MÁV barátságos 3-1 (1-0) jv.: Kiss
Szentesi gól: Farkas


május 19. vasárnap
Szentesi TE - KEAC 0-0 jv.: Rubint - Budapest
Móraváros - Szentesi MÁV 2-0 (1-0) jv.: Kohautekmájus 26. vasárnap
Hódmezővásárhely: Szentesi MÁV - Szegedi TK 4-2 (2-2) jv.: Kohautek
Szentesi gólok: Mihály, Nádai, Kotymán, Rima

1935. június
június 7. vasárnap
Az SzTE-vel való összeszördülés okán sürgössé vált a Szentesi MÁV számára a saját pálya kialakítása:

Forrás: Makra Zoltán - aktív labdarúgó 1961. és 1978. között, a Szentesi VSC elnöke 1991-től
június 23. vasárnap
Hódmezővásárhely: Szentesi MÁV - Szegedi AK 1-0 (0-0) jv.: Forgó
Szentesi gól: 35. p. Kotymán

1935. július1935. augusztus
augusztus 11. vasárnap
Kiskunfélegyházi TK - Szentesi MÁV barátságos 4-1 (1-0) jv.: Lázi
Szentesi gól: Kotymán


1935. szeptember

szeptember 8. vasárnap
Hódmezővásárhelyi TVE - Szentesi MÁV 0-1 (0-0) jv.: Vezér II.
Gól: Nádai
Szentesi TE -Szegedi VSE 3-0 (2-0) jv.: Engel
Gólok: Ceglédi, Kövesdy 11-es, Ceglédi
szeptember 15. vasárnap
Szegedi AK - Szentesi MÁV 2-2 (0-1) jv.: Molnár dr.
Gól: Apatóczky, Kiss
Makói TK - Szentesi TE 4-2 (1-0) jv.: Kandiba
Szentesi gólok: Pótári és Czibulás


szeptember 20.
Vasúti szabadjegy a vasutascsapat egy tagjának:

Forrás: Makra Zoltán - aktív labdarúgó 1961. és 1978. között, a Szentesi VSC elnöke 1991-től


szeptember 22. vasárnap
Szentesi TE - Szentesi MÁV 1. és 2. o. labdarúgó mérkőzésszeptember 29. vasárnap
Kiskunfélegyházi Reménység - Szentesi TE 0-2 (0-1) jv.: Lázi
Szentesi gólok: Nyári 2
Szentesi MÁV - Szegedi TK 1.o. bajnoki labdarúgó mérkőzés 3-2 (0-1) jv.: Molnár dr.
Szentesi gólok: Rima, Mihály, Schaffer öngólSzentesi MÁV SC elszámolások-többek között s Szegedi TK elleni mérkőzéssel kapcsolatosan:

Forrás: Makra Zoltán - aktív labdarúgó 1961. és 1978. között, a Szentesi VSC elnöke 1991-től
1935. október
október 6. vasárnap
Szentesi MÁV - Kitartás Egyetemi SC. 1.o. bajnoki labdarúgó mérkőzés


október 18.
Szentesi MÁV - Hódmezővásárhelyi TVE 1.o.
Szentesi MÁV - Kecskeméti MÁV 2.o bajnoki labdarúgó mérkőzések

október 20. vasárnap
Makói TK - Szentesi MÁV 1-1 (1-1) jv.: Lőwy
Szentesi gól: MihálySzentesi TE - Hódmezővásárhelyi MTE 2-3 (1-2) jv.: Frankel
Szentesi gólok: Kövesdi 11-es, Csányi
október 26. szombat
Szentesi MÁV SE kérés önkormányzat felé a pálya kőfallal körbekerítése engedélyeztetésére:

Forrás: Makra Zoltán - aktív labdarúgó 1961. és 1978. között, a Szentesi VSC elnöke 1991-tőloktóber 27. vasárnap
Szentesi MÁV - Móraváros 1.o. bajnoki labdarúgó mérkőzés

október 31.
A MÁV eladta pályaválasztó jogát:
1935. november
november 3. vasárnap
KEAC - Szentesi TE 9-1 (5-1) jv.: Lázi
Szentesi gól: Nyáry


Kecskeméti AC - Szentesi MÁV 5-1 (3-1) jv.: Kandiba
Szentesi gólok: Nádai
november 08.
Beharangozó:


november 12. vasárnap
Beharangozó:
november 15. szerda
12.00 Budapest: Újpest - Szentesi MÁV


november 17. vasárnap
Kiskunfélegyházi TK - Szentesi MÁV 2-1 (0-1) jv.: Béles - Budapest
Szentesi gól: Czeglédinovember 19. kedd
30.000 tégla fuvardíja a MÁV sportpályához:

Forrás: Makra Zoltán - aktív labdarúgó 1961. és 1978. között, a Szentesi VSC elnöke 1991-től


november 20. szerda
30.000 tégla fuvardíjának átvételi elismervénye - MÁV sportpálya:

Forrás: Makra Zoltán - aktív labdarúgó 1961. és 1978. között, a Szentesi VSC elnöke 1991-től1935. december
december 1. vasárnap
Makói TK - Szentesi MÁV 4-1 (2-0) jv.: Béles - Budapest
Szentesi gól: Janó1936.

- lásd a terjedelmes rendelkezésre álló anyag miatt külön lapon
1937.


1937. szeptember
A futbal eldurvulásáról a Csongrád Megyei Hirlapban - szentesi példával:

Forrás: Vágvölgyi Zoltán gyüjtése


1937. december
Szösszenet a szentesi labdarúgásról KL (?) tollából

Forrás: Alföldi Napló - 1938-as Naptár (55. o. - összesen a kiadvány 60 oldalas)1938.

1938. július
július 9.
Beszámoló a Szentesi TE közgyűléséről:

Forrás: Szentesi Napló - Gulyás Zsolt gyüjtéseForrás: Nagy szentesi sportkönyv - 2006.
2019.01.06. Szabó Ili visszaemlékezése Böszörményi Sándorra: "Böszörményi Sándor intéző a jobb oldalon ing- nyakkendőben.
Akkora fazon volt, elmondani nem tudom. Kereskedő, a Felsőpárton volt szatócs üzlete. Irgalmatlan gyors beszédű, hihetetlen jó dumájú. Kártyázni jártak hozzánk.
Nagy mágus volt és úgy tudta lelkesíteni a csapatot, hogy meghalni mentek a gyepre.
Nagyon jól főzött, ha nyertek volt nagy eszem-iszom. Ha valaki, ő azután él-halt a fociért."


1938. augusztus
augusztus 25.
Frissen választott DLASZ bizottságok

Forrás: Szentesi Napló - Gulyás Zsolt gyűjtése - a megválasztott tag, Dudás Szabó János unokája


augusztus 28. vasárnap
Erzsébet kerti SzTE pálya:
Szentesi MÁV II. - CsoAK 1-3
Szentesi MÁV - Szegedi TK 5-1
Szentesi gólok: Mihály 4, Nádai

Szegedi VSE - Szentesi TE 5-0
Kecskeméti TE - Szentesi TE II. 12-2

Forrás: Szentesi Napló


1938. szeptember
szeptember 7.
Délmagyarország cikk a frissen választott DLASZ bizottságokról.
Szentesről: Dudás Szabó János - SZTE - a Fellebbviteli Bizottság tagja

Forrás: Gulyás Zsolt - az egyik megválasztott tag, Dudás Szabó János unokája
1939.1939. április
április 14.
OTT vezetők Szentesen

Forrás: Gulyás Zsolt - Dudás Szabó János unokájaA MÁV-os Ocsovszky az egyik vidékválogatottban:

SZTE - ülő sor balról 1.: Mikecz Sándor

Forrás: Nagy szentesi sportkönyv - 2006.1939. július
július 15.
Szentesi Napló cikk játékvezetői tanfolyam szervezéséről:

Forrás: Gulyás Zsolt - Dudás Szabó János unokája


július 27. csütörtök
Szentesi Napló cikk játékvezetői tanfolyam szervezéséről:

Forrás: Gulyás Zsolt - Dudás Szabó János unokája
1939. augusztus


1939-ben kezdett focizni, 1979-ben nyilatkozott erről Nádai Ferenc:

Forrás: Szentesi Élet


1939. szeptember
szeptember 8. péntek
Játékvezetői vizsga volt pénteken

Forrás: Gulyás Zsolt - Dudás Szabó János unokája

szeptember 10. vasárnap
Kiskunfélegyházi Reménység - Szentesi TE1939. december
december 2.
Szentesi Napló mérkőzésbeharangozó
13.30 SZTE Sporttelep: Szentesi MÁV - Kiskunfélegyházi Vasutas